Akční nabídky Lišky pokračují

ČSOBS praktické rady spoření
5. 1. 2023 | ČSOB Stavební spořitelna na začátku letošního roku mírně upravila podmínky svých akčních nabídek. Co se změnilo a jaké zvýhodnění dnes Liška nabízí?
ČSOB Stavební spořitelna pokračuje i v lednu s akčními nabídkami, kterými chce podpořit zájem o stavební spoření. Když vynecháme cross-sellingové nabídky, které vyžadují sjednání dalšího finančního produktu ze skupiny ČSOB, k čistému stavebnímu spoření můžeme dostat dvě prémie. Jednu za dostatečně vysokou cílovou částku a druhou za vysoké vklady.

Prémie 2000 Kč za cílovou částku 500 000 Kč

Cílem této prémie je motivovat klienty ke sjednání dostatečně vysoké sílové částky. Vysoká cílová částka znamená pro klienta vyšší měsíční vklad Minimální měsíční úložka je 0,25 % cílové částky. a řadu dalších důsledků v případě, že bude chtít využít úvěr ze stavebního spoření. Většina klientů se však spokojí se spořením bez čerpání úvěru.

Podrobné podmínky pro získání prémie 2000 Kč jsou tyto:

 • Nová smlouva o stavebním spoření musí být uzavřena v tarifní variantě Trend Spořicí.
 • Cílová částka nové smlouvy musí činit nejméně 500 000 Kč.
 • Na účet je třeba vložit nejméně 0,5 % cílové částky, a to nejpozději do konce 2. kalendářního měsíce po měsíci ve kterém byla smlouva uzavřena.
 • Do konce druhého měsíce následujícího po měsíci ve kterém byla smlouva uzavřena je třeba přihlásit se do Klientské zóny ČSOB Stavební spořitelny. Tato podmínka se nevztahuje na klienty mladší 18 let.
 • Prémie bude připsána na účet stavebního spoření do konce 5. kalendářního měsíce po měsíci ve kterém byla smlouva uzavřena.
 • Nárok na prémii zaniká (prémie bude odúčtována), pokud klient změní tarifní variantu, nebo když smlouvu vypoví dříve než po 6 letech spoření.
 • Nárok na prémii zaniká také tehdy, když klient sníží cílovou částku na hodnotu nižší, než 500 000 Kč.

Prémie za vysoké vklady

Klienti kteří spoří více než 20 000 Kč ročně mohou získat také prémii za vysoké vklady. Prémie je ve výši 5 % z vkladů převyšujících 20 000 Kč v daném kalendářním roce, nejvýše však 1000 Kč ročně. Prémie náleží klientovi jen za první čtyři kalendářní roky spoření. Pro získání prémie musíme splnit tyto podmínky:
 • Nová smlouva o stavebním spoření musí být uzavřena v tarifní variantě Trend Spořicí.
 • Výše prémie činí 5 % z vkladů převyšujících 20 000 Kč v daném kalendářním roce, nejvýše však 1000 Kč ročně. Prémii lze získat maximálně za první 4 kalendářní roky spoření.
 • Vklady převyšující v kalendářním roce částku 40 000 Kč se z hlediska posuzování nároku na prémii převádí do následujícího roku.
 • Prémie bude připsána na účet stavebního spoření do konce dubna následujícího roku.
 • Nárok na prémii zaniká (prémie bude odúčtována), pokud klient smlouvu vypoví dříve než po 6 letech spoření.
 • Pokud klient uzavře smlouvu o překlenovacím úvěru, nebo o úvěru ze stavebního spoření, ztrácí právo na získání prémie počínaje rokem uzavření úvěrové smlouvy. Dosud připsané prémie však klientovi zůstávají.
Lépe se tato prémie vysvětlí na jednoduchém příkladu. Když v roce 2023 uzavřeme smlouvu a vložíme na ni do konce roku 50 000 Kč, dostaneme v dubnu 2024 prémii 1000 Kč. Výše prémie se stanoví tak, že spočítáme vklady převyšující 20 000 Kč, což je 30 000 Kč. Ze 30 000 Kč se spočítá 5 % (1500 Kč), ale výše prémie je nejvýše 1000 Kč ročně. Takže prémie za rok 2023 bude 1000 Kč.

V roce 2023 jsme tedy nevyužili 10 000 Kč, ale to nás nemusí mrzet, protože částka vkladů nad 40 000 Kč se převádí do dalšího roku. Takže když v roce 2024 vložíme na účet 25 000 Kč, bude základ pro výpočet prémie 5000 Kč plus nevyužitých 10 000 Kč z roku 2023. Prémie tedy bude 5 % z 15 000 Kč, čili 750 Kč.

praktické rady státní podpora

Jak se změna státní podpory dotkne existujících smluv o stavebním spoření?

Co znamená snížení státní podpory pro stávající smlouvy o stavebním spoření? Jaké kroky můžeme podniknout a čeho se naopak vyvarovat?

Obě prémie je možno kombinovat

Obě prémie můžeme kombinovat, takže lze získat 2000 Kč za dostatečně vysokou cílovou částku a k tomu v průběhu prvních čtyř let dalších 4×1000 Kč. Pokud používáte srovnavač stavebního spoření, ten má standardně nastavenou měsíční úložku na 1700 Kč. Takový vklad postačuje na získání 2000 Kč za vysokou cílovou částku, ale pro prémii za vysoké vklady je to málo. Stačí však zvýšit měsíční úložku nebo přidat počáteční jednorázový vklad a prémie začne nabíhat.Vyberte si ten nejvhodnější tarif ve srovnávači stavebního spoření.

Ve srovnávači najdete všechny aktuální nabídky stavebních spořitelen, vypočtené jednotnou metodikou, se zahrnutím všech poplatků.

Autor: Petr Kielar

SDÍLEJTE ČLÁNEK