Letní bonus 2500 Kč od Buřinky získají střadatelé, kteří hodně spoří

praktické rady SSČS
3. 7. 2023 | Jak získat letní bonus od Buřinky a jak ovlivní náš nárok na úvěr ze stavebního spoření?
Stavební spořitelna České spořitelny (Buřinka) připravila pro své nové klienty !Letní bonus“. Získá jej každý, kdo do pěti měsíců od uzavření smlouvy vloží nebo postupně naspoří 75 000 Kč.

Založit stavební spoření u Buřinky online

Podmínky Letního bonusu

  • Výše bonusu činí 2500 Kč.
  • Pro získání bonusu je třeba do pěti měsíců od uzavření smlouvy vložit nebo postupně naspořit 75 000 Kč.
  • Nárok na bonus má pouze první smlouva o stavebním spoření sjednaná v období od 1. 7. do 31. 8. 2023.
  • Na účet bude bonus připsán do 1 měsíce od splnění podmínek (tj. především po naspoření předepsané částky).
  • Bonus bude odebrán, pokud klient smlouvu ukončí dříve než po dvou letech spoření.

Úroky, poplatky, státní podpora

Vklady jsou úročeny sazbou 2,5 %. Buřinka nedává žádné úrokové bonusy, nevyužívá ani „pásmové úročení“ které by omezovalo výši naspořené částky. Prostě úroková sazba je skutečně to, co si pod tímto slovem představíme.

Smlouvu o stavebním spoření je možno uzavřít bez vstupního poplatku a to online, na pobočkách České spořitelny nebo u jejích externích partnerů.

Nepříliš přívětivý je poplatek za vedení účtu. Svou výší sice patří k těm levnějším, ale Buřinka si účtuje 325 Kč za každý, i načatý rok (12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců). Když tedy spoříme 6 let a 1 měsíc, zaplatíme 7 ročních poplatků.

Na zhodnocování vkladů se podílí i státní podpora. Ta je pro všechny stavební spořitelny stejná a činí 10 % z ročně uspořené částky, nejvýše však 2000 Kč ročně. Vláda však předložila návrh na snížení státní podpory na 5 % z ročně uspořené částky, nejvýše však 1000 Kč ročně. Návrh dosud nebyl schválen parlamentem a může být změněn. Aktuální informace o změně státní podpory stavebního spoření sledujte na stavebkách.cz.

Minimální cílová částka

Od května je u Buřinky povinná minimální cílová částka 500 000 Kč (výjimkou jsou smlouvy o stavebním spoření, které jsou sjednávány pro překlenovací úvěry). Vysoké cílové částky se však nemusíme obávat. Není potřeba cílovou částku naspořit, a ani částka kterou budeme měsíčně spořit s cílovou částkou přímo nesouvisíPozor, nezávislost měsíčních vkladů na cílové částce není běžná ani samozřejmá. V případě Buřinky však platí.. Pro spořící klienty Buřinky je cílová částka důležitá pouze v jednou ohledu: naspořená částka nesmí překročit cílovou částku. Takže čím vyšší cílová částka, tím méně starostí.

Cílovou částku je sice možno změnit, ale pouze se souhlasem stavební spořitelny. Proto je jistější s budoucími úpravami cílové částky raději nepočítat.

Hlavní parametry stavebního spoření s Buřinkou

Základní úroková sazba úročení vkladů: 2,50 %
úvěr ze stavebního spoření: 4,50 %
Úrokový bonus žádný
Další zvýhodnění Bonus 2500 Kč pro nové klienty, kteří během prvních 5 měsíců vloží na účet 75 000 Kč
Poplatek za uzavření smlouvy zdarma
Poplatek za vedení účtu 325 Kč za běžný rok (12 po sobě jdoucích měsíců), a to i načatý
Poplatek za roční výpis z účtu zdarma

Založit stavební spoření u Buřinky online

Úvěr ze stavebního spoření

Letní bonus je určen pro všechny nové klienty, tedy i pro ty, kteří mají zájem o úvěr ze stavebního spoření. Můžeme tedy získat obě výhody současně: jak letní bonus, tak i nárok na výhodný úvěr s nízkou úrokovou sazbou.

Tarif stavebního spoření Buřinky nabízí úvěr ze stavebního spoření s úrokovou sazbou 4,5 % a dobou splatnosti až 13 let (výše splátky činí 0,55 % cílové částky). Pro získání úvěru ze stavebního spoření stačí spořit alespoň dva roky, podmínku hodnotícího čísla Buřinka aktuálně nevyžaduje. Výše úvěru je omezena cílovou částkou a naspořenou částkou:

  • Výše úvěru nesmí být vyšší než rozdíl mezi cílovou částkou a naspořenou částkou,
  • zároveň nesmí výše úvěru překročit dvojnásobek naspořené částky.
Vyberte si ten nejvhodnější tarif ve srovnávači stavebního spoření.

Ve srovnávači najdete všechny aktuální nabídky stavebních spořitelen, vypočtené jednotnou metodikou, se zahrnutím všech poplatků.

Autor: Petr Kielar

SDÍLEJTE ČLÁNEK