Která stavební spořitelna zhodnotí naše vklady nejlépe?

praktické rady spoření srovnání spoření
5. 11. 2021 | S koncem roku roste zájem o stavební spoření, protože i dnes uzavřená smlouva může získat plnou státní podporu 2000 Kč za letošní rok. Která stavební spořitelna ale nabídne nejvíce?
Jak vypadá nabídla stavebních spořitelen v listopadu? Klienti si mohou pochvalovat konkurenční boj, díky kterému je dnes možno u všech stavebních spořitelen uzavřít smlouvu bez vstupního poplatku. Úrokové sazby prozatím zvýšila pouze MONETA (1,3 % p. a.), ostatní stavební spořitelny k podobnému kroku mnoho důvodů nemají. Novinkou posledních dnů je nákupní poukázka v hodnotě 500 Kč pro klienty ČSOBS, kteří si v listopadu sjednají smlouvu o stavebním spoření online.
UPOZORNĚNÍ
Tento článek vyšel 5. 11. 2021. Proto zde uvedené údaje mohou být zastaralé. 4. 12. 2023 vyšel nejnovější článek na téma srovnání stavebního spoření:

Srovnání stavebního spoření

Jaké je stavební spoření v prosinci? I nadále vede nabídka Buřinky

I na smlouvu uzavřenou v prosinci lze získat plnou státní podporu. Která stavební spořitelna zhodnotí naše vklady nejlépe? Pravidelné měsíční srovnání.

MONETA v čele díky sazbě 1,3 %
RSTS nabízí více, ale musíte si pořídit a používat běžný účet

Nejvýhodnější stavební spoření nabízí i nadále MONETA Stavební Spořitelna, a to díky úrokové sazbě 1,3 % p. a. Ostatní stavební spořitelny úročí vklady jedním procentem, a v některých případech je i pro jednoprocentní úrok nutno splnit určité podmínky. V případě MONETY tomu tak není, 1,3 % je skutečně základní úroková sazba.

Jak srovnáváme spoření?

Nabídky stavebních spořitelen porovnáváme podle částky, kterou naspoříme měsíčními úložkami 1700 Kč za šest let. Do výpočtu jsou kromě státní podpory zahrnuty také veškeré poplatky, úroky a daně. Čistá úroková sazba nám říká, jakou sazbou by musel být úročen ideální účet, bez poplatků a daní, abychom na něm naspořili stejnou částku.
Při spoření 1700 Kč měsíčně po dobu šesti let si u MONETY nastřádáme celkem 137 204 Kč, a to při zohlednění všech poplatků a daní. Tomu odpovídá čistá úroková sazba 3,782 % p. a. Pro srovnání: kdybychom chtěli stejného zhodnocení dosáhnout na spořicím účtu, musel by být úročen sazbou 4,449 % p. a.

Vyšší zhodnocení vkladů nabízí Raiffeisen stavební spořitelna, ovšem pod podmínkou, že si kromě stavebního spoření založíme také běžný účet u mateřské Raiffeisenbank a budeme jej aktivně užívat. Při splnění této podmínky získáme prémii 2000 Kč (po zdanění 1850 Kč), což trumfne i úrokovou sazbu MONETY. Díky této prémii při měsíční úložce 1700 Kč naspoříme za šest let celkem 138 170 Kč, což znamená čistou úrokovou sazbu 4,011 % p. a., tj. 4,719 % p. a. před zdaněním.

Srovnání nabídek stavebního spoření – stav k 5. 11. 2021
Spořitelna Tarif Naspořeno celkem Čistá úroková sazba
RSTS SPOŘENÍ S 213 pro klienty RB + prémie 138 170 4,011 %
MONETA ProSpoření online 137 204 3,782 %
MONETA ProSpoření Premium 137 204 3,782 %
ČSOBS AktivPlus Spořicí + balíček ČSOB 136 817 3,691 %
ČSOBS AktivPlus s prémií za nového klienta 136 239 3,553 %
Buřinka Akce 2000 Kč 136 112 3,522 %
MPSS Moudré spoření 136 093 3,517 %
RSTS SPOŘENÍ S 213 – akce 136 024 3,501 %
ČSOBS AktivPlus Spořicí 135 659 3,413 %

Srovnání nabídek stavebního spoření k 5. 11. 2021. Aktuální srovnání najdete zde. V tabulce jsou tarify určené ke spoření určené pro dospělé v aktivním věku. Naspořená částka je vypočtená standardní metodikou za předpokladu spoření 1700 Kč měsíčně po dobu 6 let. Při výpočtu jsou zohledněny poplatky, daně i státní podpora.

ČSOB Stavební spořitelna (ČSOBS, Liška)

ČSOB Stavební spořitelna nabízí několik prémií a zvýhodnění.

AktivPlus Spořicí + balíček ČSOB

Pro získání tisícikorunové prémie je třeba nejen založit nový běžný účet u ČSOB, ale také jej používat (do 6 měsíců musí alespoň ve třech po sobě jdoucích měsících na tento běžný účet přijít částka minimálně 5000 Kč. Do příchozích plateb se nepočítají převody mezi účty klienta ani převody od ČSOB (např. úroky)). Tento nový účet je nutno založit nikoli na pobočce ČSOB, ale prostřednictvím obchodního zástupce ČSOB Stavební spořitelny, který má s ČSOBS uzavřenou smlouvu o spolupráci na IČO.

AktivPlus Spořicí s prémií za nového klienta

Prémii 500 Kč můžeme získat, pokud smlouvu o stavebním spoření uzavřeme přes internet. Sjednáním smlouvy online vznikne „Doporučující smlouva“ a každý, kdo ji uzavře, obdrží e-mailem jedinečný odkaz. Tento odkaz může poslat svým známým, přičemž počet osob, kterým je možno odkaz odeslat, není nijak omezen. Když někdo na základě tohoto odkazu uzavře (opět online) smlouvu o stavebním spoření, vznikne „Doporučená smlouva“. A při splnění dalších podmínek získá Doporučující smlouva prémii 500 Kč. Graficky to vypadá následovně:

Pro upřesnění a pro jistotu: když získáme více nových klientů, dostaneme prémii „jen 500 Kč“. Rozesláním odkazu více známým tedy zvýšíme svou šanci na získání prémie, ale její objem tím nezvýšíme.

Čistá úroková sazba s touto prémií, státní podporou a všemi poplatky činí 3,553 %. To znamená, že pro dosažení stejného zhodnocení na spořicím účtu bychom potřebovali úrokovou sazbu 4,180 % p. a., protože 15 % z úroků nám spolkne daň z příjmů.

Poukaz na nákup v mall.cz v hodnotě 500 Kč

Při uzavření smlouvy online získáme od Lišky poukaz na nákup v internetovém obchodě mall.cz v hodnotě 500 Kč. Blíže jsem o této akci psal nedávno, po jejím zavedení. Zde jen připomínám, že těchto 500 Kč není zahrnuto do naspořené částky ve srovnání stavebního spoření ani v tabulce výše (klient nedostane peníze, které by mohl uložit na účet stavebního spoření).

Více o tarifu AktivPlus Spořicí

ČSOBS jako první stavební spořitelna zcela zrušila poplatek za uzavření smlouvy. Základní úroková sazba činí „jen“ 0,6 % p. a., ale při dodržení předepsaných podmínek se po dobu prvních šesti let spoření navyšuje o úrokový bonus 0,4 % p. a. na celkových 1,0 % p. a. Podmínky nejsou nijak tvrdé, stačí pravidelně spořit a nežádat o úvěr.

Poplatek za vedení účtu činí 360 Kč za každý (i načatý) kalendářní rok Pouze smlouvy uzavřené ve druhém pololetí mají poplatek za první (neúplný) rok poloviční. .

Modrá pyramida (MPSS)

Modrá pyramida má sice stále v sazebníku poplatků poplatek za uzavření smlouvy (1 % z cílové částky), momentálně však tento poplatek neuplatňuje a uzavření smlouvy je zdarma.

Základní úroková sazba je 0,5 % p. a., poplatek za vedení účtu 300 Kč ročně. K základní úrokové sazbě je možno získat bonus ve výši +0,5 % p. a. Tento úrokový bonus však získáme za předpokladu, že součet vkladů klienta v každém ukončeném kalendářním roce činí minimálně 0,5 % z cílové částky za každý ukončený měsíc daného roku, a klient spoří alespoň 6 let. Úrokový bonus se dále vztahuje pouze na zůstatek do výše 300 000 Kč a pouze na časové období prvních šesti let.

Nejedná se tedy o nic nesplnitelného a běžný klient těmto požadavkům bez problémů vyhoví. Jinde však můžeme dostat buď více, nebo bez složitých podmínek, nebo oboje.

MONETA stavební spořitelna

MONETA Stavební spořitelna má sice poplatek za uzavření smlouvy v sazebníku, ale současně nabízí takové množství slev, že je vždy možné uzavřít smlouvu bez vstupního poplatku. Pouze v některých případech jsme omezeni cílovou částkou (200 nebo 500 tis. Kč).

Hlavní výhodou MONETY je úroková sazba 1,3 % p. a., ostatní stavební spořitelny nabízejí nejvýše 1,0 % p. a. Díky tomu je nabídka MONETY momentálně nejvýhodnější (pokud necháme stranou RSTS, u které lze obdržet prémii za založení a používání nového běžného účtu).

Poplatek za vedení účtu činí 27 Kč měsíčně (tj. 324 Kč ročně).

Raiffeisen stavební spořitelna (RSTS)

Raiffeisen stavební spořitelna v září vyhlásila zrušení poplatku za uzavření smlouvy a to na (alespoň prozatím) omezenou dobu do konce listopadu. Vklady úročí sazbou 1,0 % p. a., poplatek za vedení účtu je 85 Kč za čtvrtletí, což znamená 340 Kč ročně. Raiffeisen stavební spořitelna se (podobně jako ČSOBS) snaží o posílení spolupráce s mateřskou bankou a výsledkem je nabídka dvou prémií:
  • Prémie od RSTS za převedení platebního styku na nový běžný účet u Raiffeisenbank.
  • Prémie od Raiffeisenbank za aktivní používání běžného účtu.
Pro získání obou prémií je tedy nutné zřídit si u Raiffeisenbank nový běžný účet, převést na něj platební styk a aktivně jej užívat. Jednu část prémie ve výši 1000 Kč nám dá Raiffeisen stavební spořitelna na účet stavebního spoření. Druhou část dostaneme od mateřské Raiffeisenbank na běžný účet. Její výše je také 1000 Kč, ale zde se sráží patnáctiprocentní daň, takže nám zůstane jen 850 Kč.

Nabídka je to zajímavá, ale pouze pro ty, kdo se poohlížejí nejen po stavebním spoření, ale i po novém běžném účtu. Bez těchto prémií je nabídka RSTS srovnatelná s ostatními stavebními spořitelnami, které úročí vklady jedním procentem.

Stavební spořitelna České spořitelny (SSČS, Buřinka)

Stavební spořitelna České spořitelny, čili Buřinka, má od října slevu na vstupním poplatku až do výše 2000 Kč. Smlouvu s cílovou částkou do 200 000 Kč je tedy možno uzavřít zdarma, při vyšších cílových částkách činí poplatek 1 % z cílové částky snížené o 200 000 Kč. Základní úroková sazba je 1,0 % p. a. a roční poplatek za vedení účtu 325 Kč.

Nabídka Buřinky je jednoduchá, bez složitých podmínek, které by bylo třeba splnit pro získání slíbeného výnosu. Smlouvu o stavebním spoření je možno sjednat přes internet, v mobilní aplikaci, nebo na pobočkách.

Jak si vybrat?

Podmínky stavebních spořitelen se často mění. Vždy aktuální srovnání všech nabídek stavebního spoření najdete ve srovnavači stavebního spoření. Před uzavřením stavebního spoření je dobré si připomenout, že
  • Kromě úroků můžeme získat také státní podporu až 2000 Kč ročně.
  • Pro získání státní podpory je nutno spořit alespoň šest let, nebo čerpat úvěr ze stavebního spoření.
  • Úroková sazba na účtu stavebního spoření je pevná po dobu nejméně šesti let.
  • Smlouva o stavebním spoření nám kromě zhodnocení vkladů zakládá také nárok na úvěr s pevnou úrokovou sazbou.
  • Vklady na účtu stavebního spoření jsou ze zákona pojištěny do výše ekvivalentu 100 000 EUR (přibližně 2,5 mil. Kč).

Autor: Petr Kielar

SDÍLEJTE ČLÁNEK