Jak se počítá státní podpora stavebního spoření?

praktické rady státní podpora
3. 12. 2020 | Jak se správně počítá státní podpora? Které položky vstupují do výpočtu a často o nich ani nevíme?
S koncem roku se stává aktuální otázka: kolik mám vložit na účet stavebního spoření, abych získal plnou státní podporu? Podívejme se tedy na postup, jakým se státní podpora počítá.

Základem je uspořená částka

Výše státní podpory je stanovena zákonem o stavebním spoření. Konkrétně § 10 odst. 2:
Poskytovaná záloha státní podpory činí 10 % z uspořené částky v příslušném kalendářním roce, maximálně však z částky 20 000 Kč.
Takže základem je „uspořená částka v kalendářním roce“. Co to však znamená? Do uspořené částky se počítají peníze, které přišly na náš účet stavebního spoření (nebo z něj odešly) v průběhu kalendářního roku. Patří sem především veškeré platby, ale také úroky, které nám stavební spořitelna připíše na konci roku na účet. Tyto částky se naopak sníží o daň z připsaných úroků a odečítají se i poplatky, které si stavební spořitelna inkasuje z účtu. Tím se výpočet stává poměrně komplikovaný, protože to znamená spočítat úroky a znát způsob účtování poplatků Některé stavební spořitelny účtují poplatky jednou ročně, jiné kvartálně nebo měsíčně. .
  • vklady (platby) na účet stavebního spoření
  • připsané úroky
  • poplatky
  • daň z úroků
  • uspořená částka                         

Pokud nepotřebujeme provést výpočet na korunu přesně, můžeme si pomoci výpisem z účtu z předchozího roku. Pokud nám stavební spořitelna nezměnila úrokovou sazbu nebo výši poplatků, odhadneme úroky i poplatky podle loňského roku. Úroky budou sice o něco vyšší než před rokem, ale při obvyklém spoření 1700 Kč měsíčně bude rozdíl v řádu stokorun. Navíc platí, že skutečná uspořená částka bude o něco vyšší, než částka odhadnutá, takže se nepřipravíme o státní podporu.

Ve výčtu položek, ze kterých se počítá uspořená částka není státní podpora a má to svou logiku. Bylo by zvláštní, kdybychom počítali státní podporu ze státní podpory. Tím však není vše hotovo. Pokud jsme v předchozích letech spořili více, než 20 000 Kč ročně, převádějí se nevyužité prostředky pro výpočet státní podpory do dalších let.

„Přelitky“ z předchozích let

„Přelitky“ jsou nespisovný, ale srozumitelný a výstižný výraz pro peníze, které v předchozích letech tvořily uspořenou částku, ale byly nad hranicí 20 000 Kč a proto se přelily do dalšího roku. Zákon totiž v § 10 odst. 4 říká toto:
Částka úspor přesahující 20 000 Kč v jednom roce se z hlediska posuzování nároků účastníka na státní podporu převádí do následujícího roku spoření v případě, že účastníkem uzavřená smlouva bude obsahovat prohlášení účastníka, že v rámci této smlouvy žádá o přiznání státní podpory. Toto prohlášení nesmí účastník po dobu trvání smlouvy změnit.
Jinými slovy: pokud je naše uspořená částka v daném kalendářním roce vyšší, než 20 000 Kč, získáme plnou státní podporu 2000 Kč a uspořená částka, která nebyla využita pro státní podporu, se převede do dalšího roku. Pokud i dalším roce nebude uspořená částka (včetně těchto „přelitků“) plně využita pro státní podporu, převede se nevyužitá část do dalšího roku a tak dále. Díky tomu, když na účet vložíme jednorázově 120 000 Kč, nemusíme se dalších 6 let o vklady starat. I když nevložíme ani korunu, budeme každý rok po dobu šesti let dostávat plnou státní podporu 2000 Kč.

Za upozornění stojí druhá věta v citaci zákona, která říká, že pro převádění nevyužité uspořené částky do dalších let musíme na smlouvu o stavebním spoření žádat o státní podporu po celou dobu trvání smlouvy. Je sice možné o státní podporu na danou smlouvu nežádat (například když máme smluv více a chceme využít státní podporu na jiné smlouvě), ale pokud tak učiníme, nebudou se nám nevyužité vklady přelévat do dalších let. Naštěstí dnes není mnoho důvodů, proč nežádat o státní podporu, takže tato podmínka je obvykle splněna.

Příklad

Podívejme se na zjednodušený příklad pana S. V roce 2019 uzavřel smlouvu o stavebním spoření a vložil na ni 30 000 Kč. Když přičteme úroky a odečteme poplatky a daně zjistíme, že v roce 2019 uspořil 29 978 Kč takže získá plnou státní podporu 2000 Kč a nevyužitých 9 978 Kč se převede do roku 2020.

V roce 2020 pan S. vložil jen 5 000 Kč takže po přičtení úroků a odečtení poplatků a daní činí uspořená částka v roce 2020 celkem 4 912 Kč. K tomu přičteme nevyužitou částku 9 978 z předchozího roku, takže základ pro výpočet státní podpory za rok 2020 činí 14 890 Kč a státní podpora bude 1 489 Kč.

Rok 2019 Rok 2020
Vklady 30 000 Kč 5 000 Kč
Úroky 80 Kč 320 Kč
Daň z úroků -12 Kč -48 Kč
Poplatky -90 Kč -360 Kč
Uspořená částka 29 978 Kč 4 912 Kč
Převod z předchozího roku 0 Kč 9 978 Kč
Základ pro výpočet státní podpory 29 978 Kč 14 890 Kč
Pro výpočet státní podpory se využije 20 000 Kč 14 890 Kč
Výše státní podpory 2 000 Kč 1 489 Kč
Do dalšího roku se převede 9 978 Kč 0 Kč

Podmínky pro výplatu státní podpory

Co je třeba učinit pro to, aby nám byla státní podpora na konci spoření skutečně vyplacena? Máme dvě možnosti, které popisuje zákon o stavebním spoření v § 12 odst. 2.
Zálohy státní podpory, připsané na účet účastníka do konce doby spoření, vyplatí stavební spořitelna účastníkovi:
  1. pokud účastník po dobu 6 let ode dne uzavření smlouvy nenakládal s uspořenou částkou, nebo
  2. pokud účastník v období do 6 let ode dne uzavření smlouvy uzavřel smlouvu o úvěru ze stavebního spoření a použije uspořenou částku, peněžní prostředky z tohoto úvěru a tyto zálohy státní podpory na bytové potřeby.
První alternativa je dnes využívána nejčastěji: po uplynutí šesti let je možno smlouvu o stavebním spoření kdykoli ukončit a stavební spořitelna nám vyplatí naspořenou částku včetně státní podpory. Není potřeba nic dokládat a peníze je možno použít libovolným způsobem.

Druhá možnost se použije při čerpání úvěru. Spoření je sice možné ukončit dříve, ale je nutné použít na bytové potřeby veškeré prostředky z účtu stavebního spoření. K tomu drobná poznámka: v zákoně stojí, že podmínkou je uzavření smlouvy o úvěru ze stavebního spoření, ale většinu úvěrů dnes tvoří úvěry překlenovací. To naštěstí není problém. Překlenovací úvěr je po určité době splacen úvěrem ze stavebního spoření, takže úvěrová smlouva se obvykle jmenuje „smlouva o překlenovacím úvěru a následném úvěru ze stavebního spoření“ (nebo podobně).

Autor: Petr Kielar

SDÍLEJTE ČLÁNEK