Jak se od příštího roku změní státní podpora?

praktické rady spoření státní podpora
10. 10. 2023 | O budoucnosti státní podpory stavebního spoření ještě není rozhodnuto. Víme ale, které změny budou s největší pravděpodobností přijaty a proč nelze brát vážně hrozby Ústavním soudem.
O změně státní podpory mluví již delší dobu a je velmi pravděpodobné že ke změně dojde od začátku příštího roku. Pokud se tak stane, výše státní podpory se sníží na polovinu a změna se bude týkat všech smluv, bez ohledu na to, kdy byly uzavřeny.

Státní podpora bude poloviční

Státní podpora se připisuje na účet stavebního spoření po skončení kalendářního roku, obvykle v dubnu roku následujícího. Podle dnes platného zákona se její výše stanoví jako 10 % z ročně uspořené částky, nejvýše však ze základu 20 000 Kč. Za jeden rok tedy můžeme získat státní podporu nejvýše 2000 Kč.

Projednávaný návrh zákona snižuje procento pro výpočet státní podpory z 10 % na 5 %. Vše ostatní zůstává, takže maximální výše státní podpory za rok bude 1000 Kč.

Nemění se ani další podmínky pro vyplacení státní podpory. Státní podporu obdržíme společně s naspořenou částkou, pokud

  • po dobu nejméně šesti let nenakládáme s naspořenou částkou, nebo
  • když čerpáme úvěr ze stavebního spoření.
Doplněno 1. 11. 2023
Kromě snížení bude státní podpora zdaněna podle nového § 10 odst. 1 písm. q). Daň se však bude platit pouze v případech, kdy příjmy dle tohoto ustanovení přesáhnou hranici 50 000 Kč. Vice ve speciálním článku o zdanění státní podpory stavebního spoření.
praktické rady spoření

Modrá pyramida zvyšuje úrokový bonus – ale jen na jeden rok

Modrá pyramida spustila vylepšenu marketingovou akci Spoření Plus. Pro prvních dvanáct měsíců spoření nabízí ke standardnímu úroku 0,5 % navíc úrokový bonus 4,0 %.

Spoření nebo úvěr

Stavební spoření

Pravidelně aktualizované srovnání stavebního spoření, se započtením poplatků, daní i očekávaného snížení státní podpory.

Srovnání stavebního spoření
I nadále tedy bude nejvýhodnější spořit po dobu šesti let a poté smlouvu ukončit. Při pravidelné spoření 1700 Kč měsíčně po dobu 6 let se naše vklady zhodnotí čistou úrokovou sazbou kolem 4,5 %. To je zhodnocení po odečtení všech poplatků a daní a vypočítané za předpokladu, že skutečně dojde ke snížení státní podpory na polovinu. Kdybychom chtěli stejného výnosu dosáhnout na spořicím účtu, musel by být úročen 5,3 % abychom se po zdanění dostali na srovnatelnou hodnotu.

Spořicí účty dnes nabízejí dokonce o něco vyšší zhodnocení než potřebných 5,3 %, ale tato sazba není garantovaná. Banka může úrokovou sazbu spořicího účtu kdykoli změnit, zatímco u stavební spořitelny se úroková sazba může změnit nejdříve po šesti letech spoření.

Úvěry ze stavebního spoření

Pravidelně aktualizované srovnání úvěrů včetně čisté úrokové sazby a čekací doby.

Srovnání úvěrů ze stavebního spoření
Druhou možností jak využít stavební spoření je využití úvěru ze stavebního spoření. Aktuální tarify stavebního spoření nabízejí úvěry se sazbami od 2,99 % do 5,50 % což je sice více než před několika měsíci, ale stále jde o sazby citelně nižší, než u úvěrů jiných bank. Důležitá je také skutečnost, že úroková sazba úvěru je pevná, takže nám při splácení nehrozí zvýšení splátky.

Nevýhodou je nemožnost okamžitého získání úvěru ze stavebního spoření. Po uzavření smlouvy o stavebním spoření musíme nejprve alespoň dva roky spořit, u některých tarifů je čekací doba na úvěr ještě delší. Úvěr ze stavebního spoření je tak výhodným řešením pro ty, kdo umějí plánovat.

Změna zákona bude pravděpodobně schválena

V politice není nikdy nic jisté, ale ke snížení státní podpory velmi pravděpodobně dojde. Změna zákona je součástí takzvaného „konsolidačního balíčku“, který je pro vládní koalici velmi důležitý. Balíček prošel prvním i druhým čtením, takže jsou známy veškeré pozměňovací návrhy a v posledním, třetím čtení se budou pouze schvalovat či zamítat již předložené návrhy. Návrhy předložené opozicí by však nepřinesly úsporu státní podpory a proto jsou odsouzeny k zamítnutí.

Po schválení v Poslanecké sněmovně bude zákon projednávat Senát a musí být podepsán prezidentem, ale ani zde se nedají očekávat problémy.

Retroaktivita, ale nepravá

Poslední téma o kterém se mluví je retroaktivita, česky „zpětná účinnost“. Snížení státní podpory se má od 1. ledna 2024 týkat všech smluv o stavebním spoření, tedy i těch, které byly uzavřeny dříve. Ten kdo si uzavřel smlouvu o stavebním spoření například v roce 2022, dostane za tok 2023 státní podporu podle dnes platného zákona, tedy nejvýše 2000 Kč, tato státní podpora bude na účet připsána v dubnu 2024. Ale státní podpora za rok 2024 již bude poloviční a bude připsána v dubnu 2025.

Skutečnost, že zákon nějakým způsobem ovlivňuje dříve sjednané smluvní vztahy se označuje jako retroaktivita. Obecně vzato je retroaktivita v právním státě nežádoucí a lze očekávat, že toto bude jeden z argumentů odpůrců projednávaného zákona.

Případné posouzení ústavnosti zákona v našem státě přísluší Ústavnímu soudu. Není však pravděpodobné, že by Ústavní soud zrušil takto nastavenou změnu státní podpory. Stejným způsobem totiž byla státní podpora snížena již v roce 2010. Tuto změnu Ústavní soud posuzoval a došel k závěru, že změna státní podpory u stávajících smluv je retroaktivita nepravá, která je v zásadě možná a v daném případě je ústavně konformní Napadený zákon 348/2010 Sb. byl sice Ústavním soudem zrušen, ale z jiných důvodů (zákon obsahoval více sporných bodů). Snížení státní podpory bylo shledáno ústavně v pořádku. Viz. nález Ústavního soudu 119/2011 Sb. . Je málo pravděpodobné, že by dnes Ústavní soud zaujal odlišné stanovisko než v minulosti.

IRR tarify

Srovnání stavebního spoření

Pravidelně aktualizované srovnání nabídek stavebních spořitelen. Výpočet zahrnuje státní podporu, poplatky i daně. Můžete si sami porovnat, kolik si naspoříte při různých způsobech spoření.

Víme, co můžeme očekávat

Již dnes tedy s vysokou mírou pravděpodobnosti víme, jak bude vypadat stavební spoření v příštím roce. Některé stavební spořitelny na to již reagovaly tím, že u nově uzavíraných smluv slibují klientům doplatit sníženou státní podporu ze svého. Takové „pojištění státní podpory“ aktuálně nabízí Buřinka, Raiffeisenka a ČSOBS. Princip je jednoduchý: ke státní podpoře za roky 2024 až 2028 přidá stavební spořitelna stejnou částku z vlastní kapsy. Ke státní podpoře 1000 Kč tak dostaneme dalších 1000 Kč od stavební spořitelny.

Také stavebky.cz již počítají s tím, že ke snížení státní podpory v příštím roce zřejmě dojde. Ve srovnávači stavebního spoření byl výpočet upraven tak, že v prvním roce (2023) předpokládá státní podporu nejvýše 2000 Kč, v dalších letech pak státní podporu poloviční (nejvýše 1000 Kč). Protože srovnávač zohledňuje kromě očekávané státní podpory a úroků také veškeré poplatky a daně, dává velmi přesný výsledek, na který se můžeme při výběru stavební spořitelny spolehnout.

Srovnávač stavebního spoření
Vyberte si ten nejvhodnější tarif ve srovnávači stavebního spoření
Ve srovnávači najdete všechny aktuální nabídky stavebních spořitelen, vypočtené jednotnou metodikou, se zahrnutím všech poplatků.

Autor: Petr Kielar

SDÍLEJTE ČLÁNEK