Stát zdaní státní podporu stavebního spoření. Co to znamená?

praktické rady státní podpora zákon
1. 11. 2023 | Při vyplňování daňového přiznání budeme muset od příštího roku vzít v potaz i státní podporu stavebního spoření. Změna ovlivní tři miliony občanů, daň však zaplatí jen výjimečně.
Ozdravný balíček schválila Poslanecká sněmovna a nyní čeká na projednání v Senátu. V oblasti stavebního spoření obsahuje nejen snížení státní podpory, ale i její zdanění. Změna se dotkne třetiny obyvatel, ale vybraná daň se bude blížit k nule.

Jak se bude danit státní podpora stavebního spoření

Ozdravný balíček ruší osvobození státní podpory od daně z příjmů. Nově bude státní podpora zařazena mezi ostatní příjmy podle § 10 zákona o daních z příjmů. Tyto ostatní příjmy jsou v § 10 rozděleny do několika druhů příjmů, a státní podpora bude spadat do odstavce 1 písmeno q).

Ostatní příjmy podle § 10 odst. 1 písm. q) tvoří samostatný druh příjmu, který se daní pouze tehdy, když úhrn těchto příjmů přesáhne hranici 50 000 Kč. To znamená, že pokud kromě státní podpory nemáme žádné další příjmy podle § 10 odst. q), nebo pokud součet všech těchto příjmů nepřekročí 50 000 Kč, nebudeme platit daň.

Většinou bez daně, ale ne vždy

Ve většině případů tedy nebudeme muset platit daň ze státní podpory. Vyloučeno to však není. Proč? Hranice příjmu 50 000 Kč se vztahuje nejen na příjem ze státní podpory, ale na všechny příjmy podle § 10 odst. 1 písm. q).

Jaké příjmy tam patří? Kromě státní podpory stavebního spoření zahrnuje tento seznam ocenění v oblasti kultury a  kursové zisky Jedná se o zisky při směně peněz například na dovolenou nebo na platby v zahraničí. Nepatří sem zisky při obchodování s cizími měnami (forex trading), ty patří do jiného druhu příjmů. při směně peněz z účtu vedeného v cizí měně, a případně další příjmy, které zákon neřadí jinam. Je pravděpodobné, že takových příjmů bude málo a do padesátitisícového limitu se většinou vejdeme. Státní podporu tak budeme danit jen výjimečně, například při získání ocenění v oblasti kultury v dostatečně vysoké hodnotě.

Nepříjemný je na tom moment překvapení. Běžného smrtelníka možná napadne, že když získal peníze jako ocenění v oblasti kultury, tak je musí nějak zdanit. Málokdo ale bude myslet na to, že díky tomuto ocenění bude muset zdanit také státní podporu stavebního spoření kterou dosud nikdy nedanil. To je pro laika nečekané, protože státní podporu v předchozích letech danit nemusel, jelikož jeho příjmy podle § 10 odst. 1 písm. q) obsahovaly jen státní podporu a pohodlně se vešly do limitu 50 000 Kč. Je to zkrátka další důvod, proč se i s jednoduchými a zdánlivě bezproblémovými příjmy raději obrátit na daňového poradce.

Kolik to vynese?

Daňový příjem ze státní podpory stavebního spoření se pravděpodobně bude blížit k nule. Vyplývá to z předchozích řádků a potvrzuje to i Ministerstvo financí, podle kterého se „pro drtivou většinu lidí v oblasti daňového osvobození u stavebního spoření nic nezmění“.

Výjimka z výjimky

Zákon o daních z příjmů bývá kritizován pro svou složitost a množství výjimek. Každé zjednodušení tohoto zákona je proto vítané. Dobrým úmyslem bylo pravděpodobně i nové zdanění státní podpory stavebního spoření. Výsledek je však složitější než dnes.

Státní dávky a příspěvky jsou osvobozeny od daně podle § 4 odst. 1 písm. i). Tvoří tedy jednu z výjimek, kdy se příjmy nedaní. Dává to smysl, protože nenajdeme mnoho důvodů pro to, aby stát posílal občanům peníze a vzápětí požadoval formou daně část vyplacených peněz zpět. Proto je v § 4 odst. 1 písm. i) uvedeno, že příspěvky z veřejného rozpočtu a státní dávky nebo příspěvky se nedaní.

Ozdravný balíček tento princip nemění. Příspěvky z veřejného rozpočtu a státní dávky nebo příspěvky budou i nadále osvobozeny od daně z příjmů, ovšem s výjimkou státní podpory stavebního spoření. Tím se vše komplikuje. Aby mohl stát zdanit státní podporu, musí učinit výjimku z výjimky. Konstrukce podle ozdravného balíčku bude následující:

  • příjmy podléhají zdanění
    • s výjimkou peněz od státu (stávající výjimka)
      • s výjimkou státní podpory stavebního spoření (nová výjimka z výjimky)

Státní podpora se bude danit až při výplatě

Obvykle jako státní podporu označujeme peníze od státu, které nám každý rok (obvykle v dubnu) přistanou na účtu stavebního spoření. Podle zákona o stavebním spoření se však jedná o zálohy, které jsou na účtu pouze evidovány viz § 12 zákona o stavebním spoření . Do našeho majetku se státní podpora fakticky dostává až okamžikem výplaty. Proto se podle vyjádření Ministerstva financí státní podpora nedaní průběžně (každý rok během spoření), ale až poté, co nám stavební spořitelna státní podporu vyplatí společně s celou naspořenou částkou.

Když tedy během spoření nashromáždíme několik státních podpor, zdaníme je až po ukončení fáze spoření. Státní podporou se tedy nebudeme zabývat každý rok. I tak se může objevit ve dvou daňových přiznáních.

Vyplývá to ze způsobu výplaty státní podpory. Když ukončíme smlouvu v listopadu 2024, vyplatí nám stavební spořitelna státní podporu za dobu spoření až do roku 2023Státní podpora za rok 2023 se připíše na účet v dubnu 2024.. V daňovém přiznání za rok 2024 se tedy budeme muset vypořádat s příjmem ze státní podpory do roku 2023.

Státní podporu za poslední nedokončený rok spoření (2024) na účtu ještě nemáme, tu vyplatí Ministerstvo financí až v dubnu 2025. Stavební spořitelna nám tuto poslední státní podporu pošle na účet a pak ji můžeme zahrnout do daňového přiznání za rok 2025.

praktické rady státní podpora

Jak se změna státní podpory dotkne existujících smluv o stavebním spoření?

Co znamená snížení státní podpory pro stávající smlouvy o stavebním spoření? Jaké kroky můžeme podniknout a čeho se naopak vyvarovat?

Složitější zákon a více povinností pro plátce

Měřeno objemem peněz je zdanění státní podpory naprosto marginální záležitost. Do státní kasy nepřinese pravděpodobně téměř nic. Teoreticky by se však tři miliony občanů měly zamyslet nad svým daňovým přiznáním. A to například proto, že právě o tomto příjmu (o státní podpoře stavebního spoření) Ministerstvo financí velmi dobře ví, neb jej samo vyplácí.

Realita bude spíše taková, že se zdaněním státní podpory nebude zaobírat téměř nikdo prostě proto, že si na to ani nevzpomene. A většinou to bude v pořádku, protože se příjmy ze státní podpory vejdou do limitu, který je od daně osvobozen.

Těm, u kterých to v pořádku nebude, to může připomenout stát, který má o vyplacené státní podpoře přehled. Je otázka, jakým způsobem bude toto připomenutí vypadat. Mohlo by se totiž stát, že pokuty za nezaplacenou daň budou vyšší, než příjem z vlastní daně.

Autor: Petr Kielar

SDÍLEJTE ČLÁNEK