Hypoúvěr od Buřinky je ode dneška o desetinu procentního bodu dražší

překlenovací úvěr SSČS
20. 8. 2018 | Stavební spořitelna České spořitelny zvyšuje sazby Hypoúvěru od Buřinky o 0,1 procentního bodu.
Úrokové sazby pokračují v růstu a dnes se přidává i Stavební spořitelna České spořitelny (Buřinka). Její Hypoúvěr od Buřinky bude o desetinu procentního bodu dražší. Sazby tak začínají na hodnotě 2,75 % pro úvěr od 1 mil. Kč s fixací 3 nebo 6 let. Změna platí od 20. 8. 2018.

Srovnání překlenovacích úvěrů

Úrokové sazby Hypoúvěru od Buřinky

Hypoúvěr od Buřinky je překlenovací úvěr, u kterého je požadováno zajištění zástavním právem k nemovitosti. Jde tedy o alternativu ke klasické hypotéce. Úroková sazba překlenovacího úvěru závisí na objemu požadovaného úvěru, době fixace úrokové sazby a hodnotě LTV (poměr výše úvěru k hodnotě zastavené nemovitosti – Loan To Value). Úvěry od 1 mil. Kč mají sazbu o 0,1 procentního bodu nižší, sazba může být fixována na 3, 6, nebo 10 let a úvěry s hodnotou LTV do 80 % mají sazbu o 0,8 procentního bodu nižší.

Úrokové sazby Hypoúvěru od Buřinky pro fixaci na 3, 6 nebo 10 let
Délka fixace úrokové sazby
Hodnota LTV 3 roky 6 let 10 let
do 80 % 2,85 % 2,85 % 3,35 %
do 90 % 3,65 % 3,65 % 4,15 %
Úroková sazba se snižuje o 0,1 procentního bodu, pokud je objem poskytnutého úvěru 1 mil. Kč nebo vyšší.

Vyšší úrokové sazby pro úvěry s LTV nad 80 % vcelku přirozeně korespondují s doporučením České národní banky, která usiluje o omezení úvěrů hypotéčního typu. Proto také Buřinka poskytuje úvěry pouze do výše 90 % LTV (opět v souladu s doporučením ČNB). Maximální doba splatnosti Hypoúvěru od Buřinky je 30 let.

Více o Hypoúvěru od Buřinky

Hypoúvěr od Buřinky je překlenovací úvěr, u kterého je vyžadováno zajištění zástavním právem k nemovitosti, je tedy alternativou k hypotéčnímu úvěru. Od překlenovacích úvěrů jiných stavebních spořitelen se odlišuje tím, že je splácen již v průběhu fáze spoření. Klient na svůj účet stavebního spoření spoří pouze minimální částku (0,1 % cílové částky), protože k přidělení úvěru ze stavebního spoření dojde automaticky po uplynutí zákonné lhůty 24 měsíců. Většina plateb klienta je tedy použita ke splácení překlenovacího úvěru, který se po dvou letech automaticky mění na úvěr ze stavebního spoření.

Navazující úvěr ze stavebního spoření má základní úrokovou sazbu 5 %, ale po určitou dobu je z této sazby poskytována sleva, takže až do skončení první doby fixace je výsledná sazba úvěru ze stavebního spoření stejná, jako úroková sazba překlenovacího úvěru. Po uplynutí doby fixace se sleva může změnit, podobně jako se u hypotéčních úvěrů může změnit úroková sazba.

Srovnání překlenovacích úvěrů

Autor: Petr Kielar

SDÍLEJTE ČLÁNEK