Hypoúvěr od Buřinky dražší, ale s odhadem zdarma

překlenovací úvěr SSČS
1. 2. 2018 | Od února navyšuje Stavební spořitelna České spořitelny úrokové sazby Hypoúvěru od Buřinky. Současně nabízí jako kompenzaci odhad nemovitosti zdarma pro úvěry poskytnuté během února.
Stavební spořitelna České spořitelny (Buřinka) zvyšuje od 1. 2. 2018 úrokové sazby Hypoúvěru od Buřinky, nové sazby budou začínat na  hodnotě 2,45 %. Zdražení je kompenzováno poskytnutím odhadu nemovitosti zdarma.

Aktuální přehled nabídek překlenovacích úvěrů

Úrokové sazby Hypoúvěru od Buřinky

Hypoúvěr od Buřinky je překlenovací úvěr zajištěný zástavním právem, poskytovaný Stavební spořitelnou České spořitelny. Výše úrokové sazby závisí na
  • délce fixace úrokové sazby,
  • poměru výše úvěru k hodnotě zastavené nemovitosti (LTV – Loan To Value),
  • výši poskytnutého úvěru.
V následující tabulce jsou úrokové sazby pro jednotlivé doby fixace a LTV, při výši úvěru do 1 mil. Kč. Pro úvěry od 1 mil. Kč jsou sazby o 0,1 procentního bodu nižší.

Úrokové sazby Hypoúvěru od Buřinky pro fixace na 3, 6 a 10 let
Délka fixace úrokové sazby
Hodnota LTV 3 roky 6 let 10 let
do 80 % 2,55 % 2,55 % 3,05 %
do 90 % 3,35 % 3,35 % 3,85 %

Od klasického překlenovacího úvěru se Hypoúvěr od Buřinky v několika ohledech liší. Nejdůležitější odchylkou je konstrukce úrokové sazby úvěru ze stavebního spoření. Překlenovací úvěr přechází na úvěr ze stavebního spoření již po dvou letech, a základní úroková sazba úvěru ze stavebního spoření je 5 %. Buřinka však do konce sjednané doby fixace poskytne na úrokovou sazbu takovou slevu, aby výsledná sazba úvěru ze stavebního spoření byla stejná, jako sazba předcházejícího překlenovacího úvěru.

Vezměme si například překlenovací úvěr se sazbou 2,55 % fixovanou na tři roky. Po dvou letech je překlenovací úvěr splacen naspořenou částkou a úvěrem ze stavebního spoření. Následuje jeden rok, během kterého bude úvěr ze stavebního spoření úročen rovněž sazbou 2,55 % (tj. ze základní sazby 5 % bude poskytnuta sleva 2,45 %). Poté může stavební spořitelna slevu změnit, podobně jako banka poskytující hypotéku může změnit výši úrokové sazby. Rozdíl je v tom, že Buřinky může (v nejhorším případě) snížit slevu na nulu a sazba tak může vzrůst na 5 %. To je strop, který je zajištěn smlouvou.

Odhad nemovitosti zdarma

Jako náplast na zvýšení úrokových sazeb bude Buřinka k úvěrům poskytnutým během února nabízet odhad hodnoty nemovitosti zdarma. Pro Hypoúvěr od Buřinky je provedení odhadu nezbytné, a jeho cena závisí na typu nemovitosti. Například u bytové jednotky je to 3 900 Kč, u rodinného domu 4 900 Kč. Nejedná se tedy o bagatelní částky a v případě nižších úvěrů může být tato sleva dostatečnou kompenzací. S rostoucí výší úvěru však přirozeně účinnost této náplasti klesá.

Aktuální přehled nabídek překlenovacích úvěrů

Autor: Petr Kielar

SDÍLEJTE ČLÁNEK