Co je cílová částka a proč na její velikosti záleží?

cílová částka praktické rady
21. 10. 2020 | Cílová částka je parametr smlouvy o stavebním spoření, který ovlivňuje řadu věcí. Od poplatků až po úrokovou sazbu.
Cílová částka je hlavní parametr smlouvy o stavebním spoření. Pokud chceme pouze spořit, říká nám, jakou nejvyšší částku si můžeme naspořit. Pokud máme zájem o úvěr, je cílová částka nejvyšší možný objem peněz, které nám stavební spořitelna vyplatí. Ale nejen to. Cílová částka ovlivňuje řadu dalších věcí.

Cílová částka jako objem peněz

Hlavním účelem cílové částky je rámcově vymezit objem peněz, které chceme naspořit, nebo získat ve formě úvěru. Platí tato základní pravidla:
  1. Nesmíme naspořit více, než je zvolená cílová částka. Jinak by došlo k takzvanému přespoření, které je nepřípustné. Částka naspořená na účtu stavebního spoření tedy musí být vždy nižší, než cílová částka.
  2. Úvěr ze stavebního spoření můžeme získat až do výše rozdílu mezi cílovou částkou a naspořenou částkou. Jestliže například při cílové částce 900 tis. Kč naspoříme 300 tis. Kč, pak můžeme získat úvěr ze stavebního spoření do výše 600 tis. Kč. Úvěr může být i nižší, nikoli však vyšší.
  3. Překlenovací úvěr může být poskytnut do výše celé cílové částky. Tedy při cílové částce 1 mil. Kč můžeme získat překlenovací úvěr 1 mil. Kč nebo nižší.

Cílová částka má vliv i na další parametry smlouvy

Cílová částka je číslo, které ovlivňuje smlouvu o stavebním spoření i v mnoha dalších směrech. Má vliv na poplatky, výši měsíční úložky i čekací dobu na úvěr ze stavebního spoření. Podívejme se na jednotlivé důsledky volby cílové částky podrobněji.

Poplatky

První, s čím se klient stavební spořitelny setká, je poplatek za uzavření smlouvy. Ten je obvykle jedno procento z cílové částky. Při cílové částce 300 000 Kč tedy na počátku spoření zaplatíme jednorázový poplatek 3000 Kč. Protože je výše poplatku úměrná výši cílové částky, není vhodné volit příliš vysokou hodnotu cílové částky. Na druhou stranu je třeba volit dostatečně vysokou cílovou částku, aby nedošlo k přespoření (viz výše).

Stavební spořitelny často nabízí slevu na tomto vstupním poplatku. Je dobré si takové akční nabídky hlídat a využívat. Mohou nám ušetřit i několik tisíc korun.

Výše měsíční úložky

Ve smlouvě o stavebním spoření si se stavební spořitelnou sjednáváme výši měsíční úložky, kterou budeme na svůj účet stavebního spoření pravidelně posílat. Tato částka se také odvozuje z cílové částky a obvykle se pohybuje kolem poloviny procenta cílové částky. Stavební spořitelna zpravidla stanovuje měsíční úložku minimální částkou, takže můžeme spořit více.

Čekací doba na úvěr ze stavebního spoření

Úvěr ze stavebního spoření je možno čerpat až po uplynutí čekací doby, která je obvykle definována splněním následujících podmínek:
  • Naspoření stanovené částky,
  • dosažení předepsaného hodnotícího číslaNěkteré stavební spořitelny podmínku hodnotícího čísla nepoužívají. a
  • délka spoření, která musí být nejméně dva roky.
První podmínka je naspoření stanovené částky a tato částka je závislá na cílové částce. Například je nutno naspořit alespoň 30 % cílové částky. Takže čím vyšší je cílová částka, tím více je nutno naspořit.

I druhá podmínka závisí na cílové částce, protože hodnotící číslo se počítá podle vzorce, který rovněž obsahuje cílovou částku. Hodnota cílové částky tedy má vliv i na čekací dobu na poskytnutí úvěru ze stavebního spoření.

Změna úrokové sazby z vkladů

Úroky na účtu stavebního spoření jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou a stavební spořitelny smí tuto úrokovou sazbu změnit až poté co jsou splněny podmínky uvedené v zákoně. Především musí uplynout šest let od uzavření smlouvy, ale musí také uplynout čekací doba na poskytnutí úvěru ze stavebního spoření. A z předchozího odstavce víme, že i čekací doba na úvěr závisí na cílové částce.

Obecně platí pravidlo: čím vyšší cílová částka, tím delší je čekací doba na úvěr ze stavebního spoření. Volbou vysoké cílové částky je tedy možno dosáhnout toho, že stavební spořitelna nemůže změnit úrokovou sazbu ani po uplynutí šesti let. Na druhu stranu je však třeba zvážit, zda se to vyplatí. Vysoká cílová částka totiž obvykle znamená také vyšší poplatek za uzavření smlouvy.

Výše splátky úvěru ze stavebního spoření

Zatímco předchozí body se týkaly fáze spoření, tento poslední je zajímavý pouze pro ty, kdo čerpají úvěr. Cílová částka totiž ovlivňuje i výši měsíční splátky úvěru ze stavebního spoření. Bývá totiž sjednávána procentem z cílové částky (například 0,5 % z cílové částky).

Cílovou částku je možno měnit, ale má to své háčky

Co když zjistíme, že jsme zvolili cílovou částku chybně? Často se například stává, že ve snaze ušetřit na poplatku za uzavření smlouvy zvolíme nízkou cílovou částku. Po nějaké době pak zjistíme, že se naše naspořená částka blíží k cílové částce a hrozí přespoření.

Stavební spořitelny umožňují provést změnu cílové částky, ale není to vždy jednoduché. Změna cílové částky totiž znamená změnu smlouvy a se změnou smlouvy musí souhlasit obě strany – jak klient, tak i stavební spořitelna. Někdy může být změna cílové částky jednoduchá a bezproblémová. Typicky je to tehdy, když chceme změnit cílovou částku brzy po uzavření smlouvy. V některých případech to však může být složitější.

Například pokud stavební spořitelna již nenabízí tarif, ve kterém jsme smlouvu uzavřeli, nebo pokud se v mezidobí změnily úrokové sazby, může stavební spořitelna podmínit změnu cílové částky také změnou tarifu nebo úrokové sazby.

Zvýšení cílové částky bývá zpoplatněno podobně jako uzavření nové smlouvy, typicky jde o jedno procento z rozdílu, o který se cílová částka zvyšuje. Při snižování cílové částky se však poplatek nevrací, v některých případech bývá dokonce zpoplatněno i snížení cílové částky.

Vyplatí se tedy volit cílovou částku obezřetně a nespoléhat se na možnost pozdější změny.

Autor: Petr Kielar

SDÍLEJTE ČLÁNEK