ČNB zpřísňuje podmínky pro poskytování hypoték

ČNB regulace úvěr
15. 6. 2016 | Česká národní banka se obává přehřátí trhu s nemovitostmi. Proto zpřísňuje doporučení týkající se poskytování hypotéčních úvěrů.
Doporučení České národní banky se týká především hodnoty LTV, tedy podílu výše úvěru a hodnoty zastavené nemovitosti. Banky by též měly přesněji rozlišovat mezi úvěry na vlastní bydlení a financování nemovitostí určených k pronájmu. Další doporučení se týkají hodnocení bonity klientů, délky splatnosti úvěrů, refinancování a poskytování úvěrů sjednaných zprostředkovateli. Plný text doporučení je k dispozici na webu ČNB.

Hlavní rizika spatřuje ČNB v kombinaci nízkých úrokových sazeb a snadné dostupnosti úvěrů na bydlení. To vytváří podmínky pro nadměrný růst cen nemovitostí. I když se z pohledu ČNB nejedná o akutní problém, další vývoj tímto směrem by mohl vést k významné nerovnováze a proto dochází v oblasti retailových hypotéčních úvěrů ke zpřísňování doporučení.

Doporučení ČNB není zákonný předpis, nicméně banky tato doporučení vesměs respektují. V případě potřeby může regulátor vynucovat dodržování těchto doporučení prostřednictvím dohledových pravomocí vůči jednotlivým institucím. Guvernér ČNB Miroslav Singer na včerejší tiskové konferenci zdůraznil, že Česká národní banka bude usilovat o právní zakotvení pravomoci stanovovat podobné limity závaznou formou.

Na poslední doporučení vydané před rokem reagovaly stavební spořitelny úpravami nabízených produktů. V nejbližších měsících tedy můžeme očekávat další změny, zejména v oblasti limitu LTV.

Omezení hodnoty Loan To Value

Dnešní limit hodnoty LTV činí 100 %, banky by tedy neměly poskytovat úvěry vyšší, než činí hodnota zastavené nemovitosti. Podle analýzy ČNB banky toto omezení většinou dodržují; k překročení došlo pouze u 4 % nových úvěrů. Plněno je i další doporučení, podle kterého by podíl úvěrů s hodnotou LTV mezi 90 až 100 % neměl překročit 10 % (tento limit byl překročen v objemu 3 % nově poskytnutých úvěrů).

S platností od 1. 10. 2016 by neměly být poskytovány hypotéční úvěry s hodnotou LTV nad 95 %, přičemž podíl nově poskytnutých úvěrů s hodnotou LTV v intervalu 85-95 % by neměl překročit 10 % objemu.

K dalšímu zpřísnění dojde 1. 4. 2017, kdy se limit LTV sníží na 90 % a podíl nově poskytnutých úvěrů s hodnotou LTV v intervalu 80-90 % by neměl překročit 15 % objemu.

Financování koupě nemovitostí určených k pronájmu

ČNB spatřuje jisté riziko u úvěrů sloužících k financování nemovitostí určených k pronájmu (tzv. Buy To Let). V případě růstu úrokových sazeb a poklesu příjmů z pronájmu by se někteří příjemci takových hypoték mohli dostat do problémů. Navíc přesné sledování těchto úvěrů je obtížné; ČNB se domnívá, že hypoték určených pro financování nemovitostí k pronájmu je fakticky více, než je vykazováno. Proto je bankám doporučována zvýšená obezřetnost při poskytování hypoték tohoto typu.

Autor: Petr Kielar

SDÍLEJTE ČLÁNEK