Buřinka zdražuje zajištěné překlenovací úvěry

překlenovací úvěr SSČS
1. 10. 2018 | Stavební spořitelna České spořitelny zvedá sazby Hypoúvěru od Buřinky.
S platností od 1. října zvyšuje Stavební spořitelna České spořitelny (SSČS, Buřinka) úrokové sazby Hypoúvěru od Buřinky. Pro tři- a šestileté fixace se sazba zvyšuje o 0,2 procentního bodu, desetiletá fixace zdraží o 0,1 procentního bodu. Nejlevnější překlenovací úvěr ve výši 1 mil. Kč nebo vyšší bude mít sazbu 2,95 %

Hypoúvěr od Buřinky

Hypoúvěr od Buřinky je překlenovací úvěr, u kterého je vyžadováno zajištění zástavním právem k nemovitosti. Díky požadovanému kvalitnímu zajištění má úvěr výhodnější úrokovou sazbu, jedná se o alternativu k hypotéce.

Od klasického překlenovacího úvěru se Hypoúvěr od Buřinky liší v několika ohledech. Samotný překlenovací úvěr je umořován, na účet stavebního spoření je poukazována pouze minimální částka (0,1 % z cílové částka). Přidělení cílové částky se neřídí pravidly matematiky stavebního spoření, překlenovací úvěr je splacen přidělenou cílovou částkou po uplynutí dvou let od uzavření smlouvy o stavebním spoření, a to bez jakýchkoli dalších podmínek.

Úrokové sazby Hypoúvěru od Buřinky

Úroková sazba Hypoúvěru od Buřinky je konstruována jako fixní základ snížený o variabilní část. Fixní základ ve výši 5 % p. a. je neměnný po celou dobu splatnosti. Variabilní část je fixována na 3, 6, nebo 10 let, podle přání klienta. Výše této variabilní části závisí na výši překlenovacího úvěru, době fixace úrokové sazby a hodnotě LTV (poměr výše úvěru k hodnotě nemovitosti). V níže uvedené tabulce jsou uvedeny výsledné úrokové sazby, tedy fixní základ snížený o variabilní část.

Úrokové sazby pro fixaci na 3, 6 nebo 10 let
Délka fixace úrokové sazby
Hodnota LTV 3 roky 6 let 10 let
do 80 % 3,05 % 3,05 % 3,45 %
do 90 % 3,85 % 3,85 % 4,25 %

Úroková sazba se snižuje o 0,1 procentního bodu, pokud je objem poskytnutého úvěru 1 mil. Kč nebo vyšší.

Výše uvedené úrokové sazby jsou platné jak pro samotný překlenovací úvěr, tak i pro následný úvěr ze stavebního spoření. Po uplynutí doby fixace může na účtu stavebního spoření dojít ke změně úrokové sazby. Nová úroková sazba však může vzrůst nejvýše na 5 % p. a. Výpočty na stavebkách.cz jsou provedeny za předpokladu, že úroková sazba zůstane beze změny.

Čistá úroková sazba a RPSN

Vzhledem ke své neobvyklé konstrukci a absenci poplatků je hodnota čisté úrokové sazbyRPSN velmi blízká nominální hodnotě Hypoúvěru od Buřinky. Díky státní podpoře vycházejí tyto ukazatele dokonce nižší, než sazba nominální. Při výpočtu se však vychází ze stávající úrokové sazby, která se může po uplynutí doby fixace změnit.

Autor: Petr Kielar

SDÍLEJTE ČLÁNEK