Akční nabídka Úvěru od Buřinky

stavební spoření
17. 8. 2015 | Co přináší akční nabídka Úvěru od Buřinky Stavební spořitelny České spořitelny? Je to skutečně ten nejvýhodnější překlenovací úvěr bez zajištění?
Stavební spořitelny České spořitelny (Buřinka) přichází s akční nabídkou Úvěru od Buřinky. Nové překlenovací úvěry sjednané od 17. 8. do 31.10. 2015 budou mít zvýhodněnou úrokovou sazbu 4,95 %. Podmínkou je pouze výše úvěru – zvýhodněná nabídka platí pouze pro překlenovací úvěry od 400 do 800 tis. Kč.

Podrobněji o Úvěru od Buřinky

Úvěr od Buřinky je překlenovací úvěr poskytovaný Stavební spořitelnou České spořitelny, a to bez zajištění zástavním právem k nemovitosti. Pro všechny Úvěry od Buřinky proto platí limit maximální výše úvěru 800 tis. Kč. Pro vyšší úvěry je nutno použít Hypoúvěr od Buřinky, který vyžaduje zajištění úvěru nemovitostí (ovšem výměnou za výhodnější úrokovou sazbu). Úvěr od Buřinky je tedy alternativou ke spotřebitelskému úvěru na bydlení.

Úvěr od Buřinky má dvě zvláštnosti – způsob splácení a konstrukci úrokové sazby. Obě inovace jsme popisovali již dříve, v recenzi úvěrů od Buřinky, dnes pouze připomeňme, že Úvěr od Buřinky má konstantní výši splátky. Výše splátky je vypočítána podle doby splatnosti tak, aby po přidělení cílové částky nedošlo ke změně celkového zatížení klienta.

Od letošního dubna je Úvěr od Buřinky nabízen ve dvou variantách.

  • Úvěr od Buřinky 3,85 % / 6,85 %
  • Úvěr od Buřinky 5,45 % / 8,45 %
Varianta Úvěr od Buřinky 3,85 % / 6,85 % má překlenovací úvěr i úvěr ze stavebního spoření úročený 6,85 %, a to až do splacení úvěru. Vklady na účtu stavebního spoření jsou úročeny sazbou 3,85 %. Výše úvěru je omezena pouze shora, částkou 800 tis. Kč.

Varianta Úvěr od Buřinky 5,45 % / 8,45 % je novější. Vklady na účtu stavebního spoření jsou úročeny 5,45 %. Překlenovací úvěr, i úvěr ze stavebního spoření mají sazbu 5,45 %. Tato sazba je však sjednána pouze na tři roky, pak může dojít ke změně. Protože fáze překlenovacího úvěru trvá v případě Úvěru od Buřinky přesně dva roky, je úvěr ze stavebního spoření úročen jeden rok sazbou 5,45 %, pak dojde ke změně. Změna však nemůže být libovolná, sazba může vzrůst nejvýše na 8,45 %. Tato varianta je dostupná pouze pro úvěry od 300 tis. Kč výše.

Akční nabídka: Úvěr od Buřinky 400

Samotná akční nabídka spočívá ve snížení úrokové sazby Úvěru od Buřinky 5,45 % / 8,45 %. Překlenovací úvěr a úvěr ze stavebního spoření je po dobu tří let úročen sazbou 4,95 %. Podmínkou je výše úvěru nejméně 400 tis. Kč. Pro nižší částky (tedy 300-400 tis. Kč) zůstává v platnosti dosavadní sazba 5,45 %. Akční nabídka nemá samostatný marketingový název, na stavebkách.cz ji proto označujeme jako Úvěr od Buřinky 400

Podmínky jednotlivých Úvěrů od Buřinky shrnuje následující tabulka:

Přehled úrokových sazeb Úvěru od Buřinky
Tarif Výše úvěru Úročení vkladů Úroková sazba překlenovacího úvěru a úvěru ze stavebního spoření
Úvěr od Buřinky
3,85  % / 6,85  %
do 800 tis. Kč 3,85 % 6,85 % po celou dobu
Úvěr od Buřinky
5,45  % / 8,45  %
300 − 399 tis. Kč 5,45 % 5,45  % po dobu 3 let,
pak může být změněna, nejvýše na 8,45  %
Úvěr od Buřinky 400 400 − 800 tis. Kč 5,45 % 4,95  % po dobu 3 let,
pak může být změněna, nejvýše na 8,45  %

Čistá úroková sazba, aneb kolik je to doopravdy?

U překlenovacích úvěrů není jednoduché posoudit výhodnost či nevýhodnost konkrétní nabídky. Platby klienta totiž nezávisí pouze na úrokové sazbě překlenovacího úvěru, ale také na zhodnocení vkladů ve fázi spoření, úrokové sazbě úvěru ze stavebního spoření, čekací době na přidělení, a samozřejmě na poplatcích. Proto na stavebkách.cz porovnáváme výhodnost úvěrů prostřednictvím čisté úrokové sazby. Ta ukazuje, jaké „skutečné“ úrokové sazbě daná nabídka odpovídá. V případě Úvěrů od Buřinky vychází nejlepší dosažitelná čistá úroková sazba pouze nepatrně vyšší než nominální úroková sazba překlenovacího úvěru. V případě akční nabídky Úvěru od Buřinky 400 je to 5,063 %. Levnější překlenovací úvěr bez zajištění zástavním právem dnes nenajdeme. Předpokladem výpočtu je však to, že úroková sazba se po uplynutí doby fixace nezmění.

Pokud budete Úvěr od Buřinky 400 hledat v porovnání překlenovacích úvěrů nezapomeňte, že je poskytován až od výše 400 tis. Kč. Pro nižší cílové částky se zde tedy nezobrazí.

Výhody a nevýhody

Úvěr od Buřinky byl i dosud nejlevnějším překlenovacím úvěrem bez zajištění nemovitostí, akční nabídka tuto výhodu ještě více zdůraznila. Sympatická je poplatková politika (klient platí jediný poplatek, a to 1 % z cílové částky za uzavření smlouvy o stavebním spoření, samotné poskytnutí úvěru i vedení jednotlivých účtů je zdarma).
Akční Úvěr od Buřinky má nízkou čistou úrokovou sazbu (5,069 % i po započtení poplatků). Hlavním rizikem této nabídky je zvýšení sazby po ukončení tříleté doby fixace.
Nepříjemností, která může klienta u tohoto úvěru potkat, je omezená doba fixace úrokové sazby. Po třech letech se může sazba zvýšit až na 8,45 %.

Poněkud svazující je stanovená výše dospořování (0,1 % cílové částky), která neumožňuje optimální čerpání státní podpory. To je obecná vlastnost Úvěru od Buřinky (nejen akční nabídky). Klient, který chce optimalizovat státní podporu sice může tento problém obejít a úvěr si tak zlevnit, nicméně toto lze doporučit pouze klientům znalým věci.

Autor: Petr KielarVaše otázky a komentáře