Zvýhodněné stavební spoření pro děti a další akční nabídky od Lišky

ČSOBS děti praktické rady spoření
2. 1. 2020 | Českomoravská stavební spořitelna představila na začátku roku novou produktovou nabídku. Nejzajímavější je snížený poplatek za uzavření smlouvy pro děti do 6 let a prodloužení Bonusového vkladu. To ale není vše.
Na začátku nového roku přichází Českomoravská stavební spořitelna (ČMSS, Liška) s několika zvýhodněnými nabídkami. Nejvýraznější je Sleva pro děti do 6 let ve formě snížení poplatku za uzavření smlouvy o 1500 Kč. Prodlužuje se také Bonusový vklad, který má konkurovat termínovaným vkladům. Méně viditelná, ale přesto zajímavá je možnost ukončení smlouvy o stavebním spoření již po třech letech spoření bez poplatku. A další zvýhodnění lze získat při souběžném využití více finančních produktů skupiny ČSOB.

Sleva pro děti do 6 let

Vlajkovou lodí ČMSS se stává sleva na poplatku za uzavření smlouvy pro děti do šesti let (včetně). Při uzavření smlouvy o stavebním spoření nejpozději den před sedmými narozeninami je poplatek za uzavření smlouvy nižší až o 1500 Kč. Smlouvy s cílovou částkou do 150 000 Kč jsou tedy zdarma. U smluv s vyšší cílovou částkou je poplatek jedno procento z cílové částky snížené o 150 000 Kč.

Podmínky pro získání této slevy jsou následující:

  • Sleva je určena pouze pro děti do 6 let, tj. smlouvu o stavebním spoření je možno uzavřít nejpozději den před 7. narozeninami dítěte.
  • Smlouvu je možno ukončit nejdříve po šesti letech spoření. Nárok na zvýhodnění zůstává i v případě, když klient čerpá úvěr ze stavebního spoření nebo překlenovací úvěr, a to i před uplynutím této šestileté lhůty.
  • Pokud je smlouva uzavřena s cílovou částkou vyšší než 150 000 Kč, je nutno na účet stavebního spoření vložit poplatek za uzavření smlouvy. Tento poplatek činí 1 % z cílové částky převyšující 150 000 Kč. Poplatek je třeba uhradit v následujících termínech:

Uzavření smlouvy v období Termín pro zaplacení
min. 1  % z cílové částky
převyšující 150 000 Kč
1. 1. – 29. 2. 2020 31.03.2020
1. 3. – 30. 4. 2020 31.05.2020
1. 5. – 30. 6. 2020 31.07.2020

Vklady na účtu stavebního spoření jsou v tarifu Aktiv Spořící úročeny základní úrokovou sazbou 0,6 % p. a. K této základní sazbě je možno na období prvních šesti let získat úrokový bonus +0,6 %, pokud klient po dobu šesti let ukládá na svůj účet stavebního spoření alespoň 0,5 % cílové částky měsíčně.

Fakticky se tedy jedná o pokračování nabídek se sníženým poplatkem za uzavření smlouvy z konce roku, okruh potenciálních klientů je však zúžen na děti do šesti let.

Bonusový vklad

Alternativou k termínovaným vkladům které známe z klasických bank má být Bonusový vklad od Lišky. Nejde o žádnou novinku, ale o prodloužení nabídky, která měla původně v prosinci skončit.

Smlouvu o stavebním spoření je nutno uzavřít v rámci akční nabídky, tj. ve smlouvě musí být uveden příslušný kód akce (BV 2020). Během následujících čtyř měsíců je třeba na účet stavebního spoření vložit poplatek za uzavření smlouvy a další částku ve výši nejméně 50 000 Kč. Za tento vklad připíše ČMSS v pátém měsíci jednorázový Bonus ve výši 2,0 %. Zajímavé je především to, že tento Bonus nezávisí do době spoření, nejde o navýšení úrokové sazby. Za vložení 100 000 Kč nám Liška připíše 2000 Kč k dobru. Tím však ještě výhody (ale ani povinnosti) nekončí.

Nejprve ty výhody:

  • V rámci akce Bonusový vklad je v letech 2020 až 2022 vedení účtu o stavebním spoření zdarma (standardní poplatek je 360 Kč ročně).
  • Smlouvu o stavebním spoření je možno po dvou letech vypovědět bez poplatku za předčasné ukončení, který je standardně 0,5 % z cílové částky, nejméně však 2000 Kč. Smlouvu je tedy po dvou letech spoření možno ukončit stejně jako termínovaný vklad. Ukončení smlouvy před uplynutím šestileté lhůty nicméně znamená ztrátu státní podpory.
Pro získání Bonusu je však potřeba splnit ještě několik věcí:
  • Smlouva o stavebním spoření musí běžet nejméně dva roky. Po tuto dobu nesmí být ukončena, nelze ani měnit cílovou částku nebo tarifní variantu. Nelze ani čerpat překlenovací úvěr.
  • Pokud klient poruší některou z výše uvedených podmínek, budou mu zpětně naúčtovány poplatky za vedení účtu a dříve zaúčtovaný Bonus mu bude odúčtován.
  • Dobrá zpráva je, že s Bonusovým vkladem má klient nárok i na úrokový bonus 0,6 % podle Bonusového programu Kromě základní úrokové sazby 0,6 % p. a. lze získat bonus ve výši dalších 0,6 %. Podmíkou je však spořit alespoň 0,5 % cílové částky měsíčně po dobu šesti let. . To však vyžaduje ponechat smlouvu v platnosti alespoň šest let. Rovněž není nijak omezován nárok na úvěr ze stavebního spoření, pouze překlenovací úvěr je možno využít až po dvou letech.
Pro využití Bonusového vkladu je tedy nutné vložit na samotném počátku vyšší částku (nejméně 50 000 Kč). Další pravidelné spoření je sice možné, ale nebude již zvýhodněno dvouprocentním bonusem. Tím se tento produkt zásadně odlišuje od ostatních nabídek stavebních spořitelen a proto také není uveden ve srovnání stavebního spoření. Tam jsou pouze standardní nabídky, určené pro pravidelné měsíční spoření.

Mírnější podmínky poplatku za ukončení smlouvy

Při ukončení smlouvy o stavebním spoření před uplynutím šestileté vázací lhůty stavební spořitelny obvykle inkasují poplatek za předčasné ukončení smlouvy. Klient, který spoří méně než šest let tak přijde nejen o státní podporu, ale i o stanovený poplatek.

V posledních letech však některé stavební spořitelny experimentují se zmírňováním podmínek tohoto sankčního poplatku a k nim se nyní přidává i Liška. V sazebníku poplatků zůstává beze změny poplatek „Za vypovězení smlouvy o stavebním spoření do 6 let bez souvisejícího meziúvěrového účtu“ ve výši 0,5 % z cílové částky, minimálně však 2000 Kč. Pro smlouvy uzavřené v první polovině roku 2020 však bude tento poplatek účtován pouze tehdy, když bude smlouva ukončena dříve, než po třech letech. Nejedná se tedy o změnu sazebníku poplatků, ale o časově omezenou marketingovou akci.

Doba spoření nutná pro možnost ukončení smlouvy zdarma se tak zkracuje na polovinu. Nutno však upozornit, že zmírnění se týká pouze poplatku za ukončení smlouvy. Pro získání nároku na státní podporu je třeba i nadále dodržet šestiletou lhůtu, která je stanovena zákonem.

Další produkty ve skupině ČSOB

Kromě výše uvedených nabídek je možno získat další výhody při souběžném uzavření smlouvy o stavebním spoření a některých dalších produktů skupiny ČSOB. Konkrétně je možno kombinovat stavební spoření s běžným účtem a doplňkovým penzijním spořením. Ani tyto kombinace nejsou uvedeny ve srovnání stavebního spoření, protože pro klienta znamenají další závazky a vzájemné porovnání by tak nebylo .

Autor: Petr Kielar

SDÍLEJTE ČLÁNEK