Zrušení daně nabytí a snížení limitu odpočtu úroků z hypoték v pěti bodech

stavební spoření
16. 9. 2020 | Co znamenají změny zákonů, které dnes schválila Poslanecká sněmovna pro všechny, kdo si budou pořizovat nové bydlení?
Sněmovna schválila zákon o zrušení daně z nabytí se současným snížením výše odečitatelných úroků z hypoték. Zákon nyní čeká na podpis prezidentem České republiky. Co novinka znamená pro klienty a potenciální kupující? Přinášíme stručný přehled v 5 bodech.

1. Zrušení daně z nabytí nemovitosti

Zrušení daně z nabytí bude platit zpětně pro vklady vložené do katastru nemovitostí po 1. prosinci 2019. Aktuálně platí odklad pro úhradu 4% daně z nabytí na základě rozhodnutí Ministryně financí. Pokud klient již daň z nabytí nemovitosti uhradil, bude mu daň na základě žádosti vrácena.

2. Snížení odečitatelných úroků z úvěrů na bydlení

Podle § 15 zákona o daních z příjmů je možno od daňového základu odečítat úroky z úvěrů použitých na financování bytové potřeby. Dosavadní roční limit 300 tis. Kč se snižuje na 150 tis. Kč pro úvěry použité na financování bytové potřeby obstarané od 1. ledna 2021.

3. Prodloužení časového testu pro osvobození příjmů z prodeje nemovitosti nesloužící k bydlení vlastníka

V případě nemovitosti nesloužící k bydlení vlastníka, u které dojde ke vkladu do 31. 12. 2020, bude při dalším prodeji nadále platit současný časový test 5 let pro osvobození výnosu od daně z příjmů. U nemovitostí nesloužících k bydlení vlastníka, u kterých ke vkladu do katastru nemovitostí dojde po 1. 1. 2021, bude časový test prodloužen z 5 na 10 let. Novela nabízí možnost dani se vyhnout i při prodeji před uplynutím desetileté lhůty, pokud bude výnos použit na obstarání bytové potřeby. Jako příklad můžeme uvést prodej chaty nebo nebytové jednotky, pokud si za získané prostředky koupí prodávající byt ke svému bydlení. U nemovitostí, ve kterých má vlastník alespoň 2 roky trvalý či jinak prokázané bydliště, zůstane nadále příjem z prodeje osvobozen od daně z příjmů. Při dřívějším prodeji bude od daně osvobozen, pokud kupní cenu použije na bytovou potřebu. Obdobně bude nadále od daně osvobozeno odstupné, pokud bude použito na bytovou potřebu.

4. Jednotná definice bytové potřeby

V zákoně o dani z příjmu bude nový § 4b, ve kterém bude definice bytové potřeby jednotná pro všechny výše uvedené případy. Obsahově odpovídá současné definici bytové potřeby pro odpočty úroků z hypoték v § 15. Dojde k zpřesnění účelu „nákup pozemku s budoucí výstavbou“, dosud bylo nutné doložit zahájení výstavby do 4 let od uzavření smlouvy o úvěru, nově od data nabytí pozemku.

5. Co to znamená pro klienty?

Změna je důležitá pro všechny kupující. Daň z nabytí ve výši 4 % z ceny nemovitosti znamená že v případě nákupu nemovitosti v hodnotě 2 000 000 Kč musel kupující počítat s tím, že 80 000 Kč zaplatí státu daň z nabytí. Nyní, pokud by nedošlo k nárůstu cen nemovitostí, by tuto částku ušetřil.

„Snížení limitu odpočtu úroků z úvěru na bydlení od základu daně z 300 000 Kč na 150 000 Kč se běžných klientů prakticky netýká. V případě 3 milionové hypotéky s úrokovou sazbou 1,99 % a 25letou splatností činí suma zaplacených úroků v 1. roce splácení 58 850 Kč, takže do 150tisícového limitu se klient bez problémů vměstná a v dalších letech fixace již suma zaplacených úroků klesá,“ říká Libor Vojta Ostatek, ředitel společnosti Golem Finance, která se specializuje na poradenství v oblasti úvěrů na bydlení. „Za současných podmínek a sazbách okolo 2 procent se snížení limitu týká lidí s úvěry okolo 7,5 milionu Kč a výše,“ doplňuje Libor Ostatek.

Modelový příklad
Výše úvěru Suma zaplacených úroků
v 1. roce splácení
1 000 000 Kč 19 617 Kč
2 000 000 Kč 39 233 Kč
3 000 000 Kč 58 850 Kč
4 000 000 Kč 78 466 Kč
5 000 000 Kč 98 083 Kč
6 000 000 Kč 117 699 Kč
7 000 000 Kč 137 316 Kč
8 000 000 Kč 156 933 Kč
9 000 000 Kč 176 549 Kč
10 000 000 Kč 196 166 Kč

Příklad modelové hypotéky se splatností 25 let a úrokovou sazbou 1,99 %. Vypočtený je objem úroků za první rok splácení.

Pro klienty uvažující o vyšším úvěru na pořízení nemovitosti k vlastnímu bydlení je rozhodně daňově výhodnější uskutečnit transakci ještě v letošním roce. Nebudou hradit daň z nabytí a bude moci odečítat úroky až do limitu 300 tis. Kč.

Tip: K výpočtu výše zaplacených úroků z úvěru můžete využít hypoteční kalkulačku na webu Golem Finance.

Zdroj: Golem FinanceVaše otázky a komentáře