Wüstenrot připravuje kompenzaci klientům, které poškodil chybným výpočtem

stavební spoření
20. 9. 2016 | Software Wüstenrot stavební spořitelny obsahoval chybu, která se projevila nesprávným výpočtem ohodnocovacího čísla. Většiny klientů se to nedotklo, někteří měli z chyby prospěch a někteří přišli o část úroků.
Zpravodajský server iDNES přinesl zprávu o chybě informačního systému Wüstenrot stavební spořitelny. Co se vlastně stalo? jeden z klientů si všiml, že jeho ohodnocovací číslo, které stavební spořitelna počítá pro přidělování úvěrů ze stavebního spoření, náhle přestalo růst. Provedl jsem vlastní výpočty a dotázal se Wüstenrotu, co se vlastně přihodilo. Wüstenrot přiznává chybu ve výpočtu ohodnocovacího čísla, rozsah problému však nechce upřesnit. Nicméně zdá se, že většiny klientů se chyba nedotkla vůbec. Někteří klienti na chybě vydělali, protože získali dříve úvěr ze stavebního spoření. Poškozeni byli někteří klienti, kterým Wüstenrot snížil úrokovou sazbu dříve, než to umožňuje smlouva. Pro ně se připravuje kompenzace.

Co je ohodnocovací číslo?

Nejprve trocha teorie. Každá stavební spořitelna počítá pro své smlouvy o stavebním spoření hodnotící číslo. Vzorec i pojmenování tohoto údaje je u každé stavební spořitelny trochu jiný, Wüstenrot ho nazývá ohodnocovací číslo. Je to jeden z parametrů tarifu stavebního spoření a slouží pro stanovení okamžiku, kdy klientovi vznikne nárok na úvěr ze stavebního spoření. Pokud chce klient Wüstenrotu úvěr ze stavebního spoření, musí (kromě jiného) ohodnocovací číslo jeho smlouvy dosáhnout hodnoty 600. Dosažení předepsaného ohodnocovacího čísla je tedy jednou z podmínek pro přidělení úvěru ze stavebního spoření.

Vzorec pro výpočet ohodnocovacího čísla je uveden ve smlouvě o stavebním spoření, konkrétně ve Všeobecných obchodních podmínkách. Zjednodušeně řečeno, ohodnocovací číslo je úměrné délce a intenzitě spoření. Čím déle klient spoří a čím více ukládá na svůj účet, tím je jeho ohodnocovací číslo vyšší. V průběhu spoření tedy ohodnocovací číslo roste, za normálních okolností nemůže klesat.

Softwarová chyba

Wüstenrot přiznal, že software, který ohodnocovací číslo počítal, obsahoval chybu. Ta způsobila, že ohodnocovací číslo počítané Wüstenrotem bylo stejné, nebo vyšší než mělo být. Nelze s jistotou říci, jak dlouho tento stav trvá, ani kolika smluv se týká. Na jedné konkrétní smlouvě o stavebním spoření jsem si však ověřil, že chybný stav existoval přinejmenším na konci roku 2014 a 2015.

Wüstenrot podobné informace nechce uvést. Tvrdí však, že chyba se netýkala smluv uzavřených v letech 1993 až 2003. Důležitost této informace vysvětlím dále.

Nestandardní řešení

Wüstenrot chybu zjistil pravděpodobně během letošního roku. Zástupci stavební spořitelny mi potvrdili, že náprava chybného stavu neproběhla jednorázově, ale bylo zvoleno jiné řešení. Ohodnocovací číslo s dobou spoření postupně roste, takže u smluv s nesprávným (vyšším) ohodnocovacím číslem byl tento růst dočasně pozastaven. Tímto způsobem má být celý problém do konce letošního roku vyřešen. V e-mailu od Blanky Hronové z právního úseku se uvádí: „Oprava vzniklého rozdílu pro jednotlivé smlouvy je provedena tak, že v systému je podržena dosud napočítaná hodnota OHČ do okamžiku, kdy bude překročena hodnotou OHČ počítanou podle korektní měsíční metody. Důsledkem této úpravy je, že hodnota OHČ neklesne pod dosud dosaženou hodnotu.

Byl někdo poškozen?

Klienti s úvěrem na chybě vydělali

Ohodnocovací číslo slouží pro stanovení okamžiku, kdy je možno přidělit cílovou částku, tedy kdy lze poskytnout úvěr ze stavebního spoření. Klienti, kteří měli vyšší ohodnocovací číslo, tedy získali nárok na přidělení úvěru o několik měsíců dříve. Ti, kteří čekají na přidělení úvěru ze stavebního spoření z této chyby nepochybně profitovali, protože na úvěr nemuseli čekat tak dlouho. To může těšit především klienty s překlenovacím úvěrem, protože se jim zkrátila doba, po kterou platí úroky z překlenovacího úvěru.

Některým klientům byla předčasně snížena úroková sazba

Druhou skupinou, která mohla být chybou dotčena, jsou spořící klienti, kteří nepočítají s tím, že by mohli čerpat úvěr. Spoří pouze proto, aby zhodnocovali své úspory. I těch se však ohodnocovací číslo dotýká. Wüstenrot, stejně jako další stavební spořitelny, totiž využívá možnosti snížit úrokovou sazbu klientům, kteří spoří alespoň šest let a splnili podmínky pro přidělení. Pro změnu úrokové sazby musí být splněny obě podmínky; jak šestiletá doba spoření, tak i splnění podmínek pro přidělení. Pokud klient nesplnil podmínky pro přidělení, pak mu stavební spořitelny nemůže snížit úrokovou sazbu i přesto, že spoří déle než šest let. Stavební spořitelna musí počkat na okamžik, kdy jsou obě zákonné podmínky splněny a teprve poté může úrokovou sazbu změnit.

Díky špatně vypočtenému ohodnocovacímu číslu se tedy mohlo stát, že některým klientům byla úroková sazba snížena dříve, než odpovídá zákonu a smlouvě o stavebním spoření. Finanční újma, kterou tím utrpěli, je úměrná změně úrokové sazby a počtu měsíců, o které se jim zkrátila čekací doba na přidělení. Počet takto postižených klientů je obtížné odhadnout, protože poškozeni mohli být pouze ti klienti, kterým špatný výpočet OHČ způsobil zkrácení čekací doby na přidělení. Wüstenrot nechce další podrobnosti sdělit, ale s odškodněním poškozených klientů počítá. „Způsob kompenzace pro klienty za tuto nepříjemnost se právě připravuje. Přesná čísla o počtu dotčených smluv bohužel nemůžeme sdělit.“ napsal mi Jiří Janeček z marketingu a PR.

Jednostranně ukončených smluv se chyba nedotkla

Další část klientů, která mohla být chybou ohrožena (ale nebyla), jsou klienti bývalí. Wüstenrot totiž v minulých letech ukončoval smlouvy o stavebním spoření uzavřené v letech 1993 až 2003. Na těchto smlouvách byly sjednány vysoké úrokové sazby a zároveň nebyla sjednána možnost tuto sazbu změnit. V prostředí nízkých úrokových sazeb se staly tyto smlouvy pro stavební spořitelnu nevýhodné a proto Wüstenrot tyto smlouvy ukončoval výpovědí. Výpovědi se v některých případech opíraly o ustanovení všeobecných obchodních podmínek (VOP), podle kterého může stavební spořitelna smlouvu jednostranně vypovědět po přidělení cílové částky. Přitom Wüstenrot toto ustanovení vykládal tak, že má právo smlouvu ukončit poté, co byly splněny podmínky pro přidělení cílové částky. Pokud necháme stranou sporný výklad VOP je zřejmé, že vyšší hodnota ohodnocovacího čísla by způsobila dřívější výpověď smlouvy o stavebním spoření ze strany stavební spořitelny. Podle sdělení Wüstenrotu se však těchto smluv chyba nedotkla. Wüstenrot takto ukončoval smlouvy uzavřené v letech 1993 – 2003, u kterých k chybnému výpočtu nedošlo. Chyba výpočtu tedy těmto klientům žádnou újmu nezpůsobila.

Většina klientů však chybu nepocítila

Většina klientů spoří, o úvěr nemá zájem, a v období prvních šesti let jim stavební spořitelna nemůže úrokovou sazbu změnit bez ohledu na výši ohodnocovcího čísla. Pro tyto klienty je OHČ nedůležité. Hodnota OHČ, kterou jim stavební spořitelna sdělila na výpisu z účtu nebo prostřednictvím internetového bankovnictví, byla sice chybná, ale pro klienta to nemělo žádný důsledek.

Chyba se stát může, napravit se musí

Chyby podobného rázu jsou vždy velmi nepříjemné, ve finanční instituci dvojnásob. Bohužel neexistuje způsob, jak se těchto chyb vyvarovat. O to důležitější je být na podobné situace připraven a adekvátně reagovat. Wüstenrot zvolil řešení, při kterém se odchylka během několika měsíců postupně snižuje až na nulu, což není zcela obvyklé. Snaha ukrýt chybu je zde poměrně zřejmá. Pozitivně je však nutno hodnotit ochotu kompenzovat klientům případné škody, které chybou utrpěli.

Autor: Petr KielarVaše otázky a komentáře