Vyplatí se stavební spoření v roce 2016?

praktické rady spoření
2. 3. 2016 | Jaká je výhodnost stavebního spoření na začátku roku 2016? Stavební spoření stále nabízí možnost zhodnotit vklady více než 3 % p. a.
Pokles úrokových sazeb nahrává těm, kdo chtějí stavební spoření využít jako formu středně až dlouhodobého spoření. Stavební spořitelny reagují na pokles úrokových sazeb s určitým zpožděním, takže i dnes je možno uzavřít smlouvo o stavebním spoření s úrokem nad 1 %. Díky státní podpoře se pak celkový výnos může dostat až nad 3 %. Tak výhodný a současně bezpečný způsob spoření dnes jinde nenajdeme. Podívejme se proto blíže na výhody a nevýhody stavebního spoření z pohledu toho, kdo chce spořit.

Výhodnější spoření dnes nenajdeme

Dnes, kdy jsou úrokové sazby na rekordně nízkých úrovních, nenajdeme výhodnější způsob bezpečného ukládání peněz. Stavební spořitelny dnes nabízejí úrok ve výši kolem jednoho procenta. Celkový výnos je nižší o poplatky a naopak vyšší o státní podporu. Kolik je to celkem? Pro korektní srovnání použijme vypočtenou čistou úrokovou sazbu která nám řekne, jakou sazbu by musel mít ideální spořicí účet, aby měl stejný výnos. Přitom takový ideální spořicí účet by byl úročen měsíčně a nebyl zatížen žádnými poplatky ani daněmi.

Pokud spočítáme čistou úrokovou sazbu stavebního spoření, zjistíme, že závisí na výši měsíční úložky. To je dáno konstrukcí státní podpory a poplatků. Podrobnější článek o závislosti výnosu ze stavebního spoření na měsíční úložce jsme publikovali již dříve, zde pouze zopakujme výsledný graf.

Čistá úroková sazba stavebního spoření pro různé výše měsíční úložky Čistá úroková sazba stavebního spoření pro různé výše měsíční úložky. Vklady jsou úročeny 1 % p.a., poplatek za uzavření smlouvy 1 % cílové částky, poplatek za vedení účtu 25 Kč měsíčně. Cílová částka byla volena ve výši naspořené částky zaokrouhlené nahoru na celé tisíce.

Optimální výnos je tedy pro měsíční úložku 1700 Kč a dosahuje hodnoty 3,19 %. Protože se jedná o čistý výnos (po zdanění), museli bychom pro získání stejného výnosu ukládat peníze na spořicí účet se sazbou 3,75 %. Spořicí účet s takovým zhodnocením však dnes nenajdeme.

Garantovaný výnos a jistota

Pokud mluvíme o výnosu, je nutno zdůraznit, že jde o výnos garantovaný, tedy pevně sjednaný. Nepochybně existují investice slibující vyšší výnos, ale vždy s určitým rizikem ztráty. Typickým příkladem může být nákup akcií nebo investice do podílových fondů. Tam je možnost zisku v podstatě neomezená. Totéž však platí pro riziko ztráty. Na akcií či podílových listech je možno hodně vydělat, ale také hodně ztratit. Pokud však srovnáváme nabídky s pevným výnosem, nemá dnes stavební spoření konkurenci.

S jistotou výnosu je spojeno také bezpečí vložených prostředků. Vklady ve stavebních spořitelnách jsou pojištěny ve fondu pojištění vkladů, tedy do výše 100 000 EUR.

Pevná úroková sazba na šest let

Výnos ze stavebního spoření je tvořen dvěma složkami. Jednou úrok, který je sjednán ve smlouvě o stavebním spoření. Dle zákona o stavebním spoření je úroková sazba sjednaná ve smlouvě o stavebním spoření neměnná alespoň po dobu šesti let. Po tuto dobu nemá stavební spořitelna právo úrokovou sazbu změnit. Praxe ukazuje, že po uplynutí této lhůty stavební spořitelny právo na změnu úrokové sazby uplatňují a proto je nutno počítat s tím, že po uplynutí šesti let může být úroková sazba stavební spořitelnou změněna.

Druhou složkou výnosu je státní podpora. Od roku 2010 je zřejmé, že stát může výši státní podpory změnit, a to i pro již existující smlouvy. Pravděpodobnost, že k takové změně v nejbližších letech dojde je sice nízká, není však nulová. Nicméně pokud by k takové změně mělo dojít, znamená to změnu zákona, což je proces trvající několik měsíců, spíše let.

Vklady jsou vázány po dobu šesti let

Nevýhodou stavebního spoření je nutnost spořit alespoň šest let. Stavební spoření je sice možno ukončit i dříve, znamená to však ztrátu státní podpory, případně poplatek za předčasnou výpověď (poplatek se pohybuje mezi 0,5 a 1 % cílové částky).

Omezená možnost nakládat s penězi má dva aspekty. V případě neočekávané potřeby peněz budou vklady ze stavebního spoření k dispozici pouze za cenu určité ztráty. Stavební spoření tedy není vhodné pro ty, kdo nemají žádnou jinou finanční rezervu. Druhý důsledek omezené likvidity spočívá v nemožnosti přemístit vklady jinam, pokud by se našla jiná, lépe úročená alternativa. Stavební spoření dnes poskytuje velmi výhodné zhodnocení, pokud by se na finančním trhu zvýšily úrokové sazby, mohly by se objevit nabídky ještě výhodnější. Tato událost (zvýšení sazeb) s vysokou pravděpodobností jednou přijde, nikdo však neví, kdy.

Jak tedy vybírat?

Když shrneme vše co bylo řečeno výše, vychází nám stavební spoření na začátku roku 2016 jako výhodný nástroj pro spoření, který při správném použití přináší nadstandardní výnos. Není vhodný pro ty, kdo nemají žádnou finanční rezervu ani pro ty, kdo nemohou spořit alespoň 500 Kč měsíčně.

Potenciálním rizikem stavebního spoření je nejasný vývoj úrokových sazeb v budoucnu. Pokud by úrokové sazby na trhu vzrostly, na účtu stavebního spoření budou vklady úročeny stále stejnou úrokovou sazbou. Tento negativní argument je však poněkud oslaben tím, že platil i před dvěma lety. Kdo si tehdy uzavřel smlouvu o stavebním spoření, má vklady úročené dvojnásobnou úrokovou sazbou než ten, kdo uzavře smlouvu dnes.

Autor: Petr Kielar

SDÍLEJTE ČLÁNEK