V loňském roce stavební spořitelny zlevňovaly úvěry, hypotéky zdražovaly

stavební spoření
31. 1. 2018 | V průběhu loňského roku klesly úrokové sazby zajištěných úvěrů stavebních spořitelen o 0,13 procentního bodu a skončily na hodnotě 2,09 %. Ve stejném období sazby hypoték vzrostly o 0,28 p. b.
Průměrná úroková sazba nových úvěrů zajištěných zástavním právem poskytnutých stavebními spořitelnami klesla během roku 2017 z počátečních 2,22 % na 2,09 %. Klasické hypotéční úvěry ve stejném období zdražily z 1,95 % na 2,23 %. Vyplývá to z údajů České národní banky.

Úrokové sazby úvěrů na bydlení

Vývoj úrokových sazeb je dobře patrný z následujícího grafu. Jsou na něm průměrné nominální úrokové sazby úvěrů na bydlení zajištěných zástavním právem k nemovitosti. Červeně jsou úvěry stavebních spořitelen (překlenovací úvěry i úvěry ze stavebního spoření), modře ostatní banky (tedy klasické hypotéky).

Vývoj úrokových sazeb zajištěných úvěrů na bydlení v roce 2017 (stavební spořitelny a hypotéky). Uvedeny jsou průměrné nominální úrokové sazby.
U stavebních spořitelen úroková sazba kolísá přibližně v rozmezí 2,05 % a 2,20 %, přičemž v prosinci končí na hodnotě 2,09 %. Jinak se chovaly sazby hypoték, které rostly téměř rovnoměrně z hodnoty 1,95 % na prosincových 2,23 %. Nutno připomenout, že nominální úroková sazba není nejvhodnějším ukazatelem pro porovnání ceny úvěru, ale jde o jediný ukazatel, který je dostupný.

Růst bude pokračovat

Jaký bude rok 2018? Vše nasvědčuje tomu, že úrokové sazby hypoték dále porostou. Jak se budou dle vyvíjet sazby stavebních spořitelen? Stavební spořitelny poskytují úvěry z primárních zdrojů, které jsou prakticky nezávislé na krátkodobých změnách úrokových sazeb. Budou tedy moci volit mezi vyššími sazbami a vyšší marží na straně jedné, a dnešními nižšími sazbami a větším objemem nových úvěrů na straně druhé. Kroky alespoň některých stavebních spořitelen nasvědčují tomu, že výsledkem bude kompromis. Spořitelny počkají, až zdraží hypotéky, a pak se s určitým zpožděním přidají.

Z grafu to tak zatím nevypadá, od léta jdou sazby stavebních spořitelen směrem dolů. Ale nedejme se mýlit. V posledních měsících loňského roku již některé stavební spořitelny zvedly úrokové sazby zajištěných úvěrů, jen se ještě nestačily promítnout do statistik. A další změny směrem nahoru jsou na obzoru. Další vývoj bude nepochybně zajímavé sledovat.

Úrokové sazby úvěrů na bydlení

Autor: Petr KielarVaše otázky a komentáře