V květnu zůstávají sazby hypoték na 6 %, úvěry ze stavebního spoření jsou za 3,64 %

analýza úvěry na bydlení
30. 6. 2023 | Úrokové sazby hypoték zůstávají od loňského podzimu na šesti procentech. Táhnou však úvěry ze stavebního spoření, jejich sazby v květnu klesly dokonce na 3,64 %. Jaké další zajímavosti ukazuje květnová statistika ČNB?
Aktuální bankovní statistika ČNB ukazuje stabilizaci úrokových sazeb hypoték na úrovni šesti procent. To nahrává úvěrům ze stavebního spoření jejichž sazby jsou dlouhodobě podstatně levnější. Rozdíly v úrokových sazbách se projevují v objemu poskytnutých úvěrů. Zájem o zajištěné překlenovací úvěry a hypotéky ostatních bank stagnuje, zatímco objem nových úvěrů ze stavebního spoření roste.

Úvěry ze stavebního spoření poskytují stavební spořitelny z primárních zdrojů, kterými jsou vklady na účtech stavebního spoření. Těchto vkladů dlouhodobě ubývá, nicméně stále je jich více než poskytnutých úvěrů ze stavebního spoření.

Přehledné údaje o úvěrech na bydlení

Úrokové sazby zůstávají na šesti procentech

Úrokové sazby zajištěných úvěrů (hypoték) stavebních spořitelen i ostatních bank zůstávají na šestiprocentní úrovni. Nepatrný růst ke kterému došlo v průběhu května je běžná volatilita. Sazby stavebních spořitelen rostly o něco více a dostávají se tak po dlouhé době nad úroveň ostatních bank. Rozdíl je však zanedbatelný. Stavební spořitelny poskytují nové hypotéky se sazbou 6,01 % zatímco ostatní banky za 5,99 %.
Změny úrokových sazeb hypoték mezi jednotlivými měsíci vidíme na následujícím grafu. Objemy nových hypoték stavebních spořitelen jsou podstatně menší než objemy hypoték ostatních bank, což přirozeně vede k větší volatilitě.

Objemy hypoték vzrostly, ale zůstávají nízké

Objem nově poskytnutých hypoték v květnu mírně vzrostl, a to jak u stavebních spořitelen, tak u ostatních bank. Dosažené objemy však stále zůstávají nízké. Objem nových zajištěných úvěrů stavebních spořitelen v květnu dosáhl 1,05 mld. Kč, což je o 9 % více než v dubnu, ale o 58 % méně než v květnu 2022.

Cizoměnové hypotéky táhnou, ale málo

Úrokové sazby v ČR rostou rychleji než v některých jiných zemích a díky tomu se úvěry v jiných měnách mohou stát levnější. Vývoj celkového objemu pohledávek cizoměnových úvěrů skutečně ukazuje, že od ledna 2022 došlo k podstatnému zvýšení zájmu o cizoměnové úvěry. Roste také objem hypoték poskytnutých v jiné měně než v CZK. Úvěry v jiné než v národní měně jsou však obvykle spojeny s kurzovým rizikem a proto také podléhají přísnější regulaci. I přes rostoucí zájem je však celkový objem cizoměnových úvěrů (včetně hypoték) marginální a tvoří přibližně pouze 0,07 % všech úvěrů.

Úvěry ze stavebního spoření

Objem nově poskytnutých nezajištěných Údaje o zajištěných úvěrech ze stavebního spoření ČNB nezveřejňuje. Je však pravděpodobné, že objem nových zajištěných úvěrů ze stavebního spoření je velmi malý. úvěrů ze stavebního spoření v květnu překročil 301 mil. Kč. Je to méně než v dubnu, kdy bylo dosaženo dlouhodobého maxima 358 mil. Kč, přesto to nemusí znamenat konec růstového trendu. Když se podíváme na časovou řadu posledních měsíců, pak nelze květnový výsledek hodnotit jako příliš nízký, ale naopak dubnové číslo musíme považovat za neúměrně vysoké.

Rostoucí zájem o úvěry ze stavebního spoření souvisí s vysokými úrokovými sazbami úvěrů na bydlení. Zajištěné úvěry (hypotéky) jsou dnes úročeny sazbami kolem 6 %, úvěry bez zajištění jsou ještě o jeden až dva procentní body dražší. Úvěry ze stavebního spoření mají úrokovou sazbu sjednanou ve smlouvě o stavebním spoření, a to bez ohledu na zajištění. V květnu měly tyto úvěry průměrnou sazbu 3,64 %.

Morálka dlužníků zůstává vzorná

Navzdory složité ekonomické situaci zůstává morálka dlužníků na velmi vysoké úrovni. Podíl nevýkonných úvěrů zůstává na velmi nízkých hodnotách což ukazuje, že dlužníci zvládají své půjčky splácet.

Podíl nevýkonných úvěrů domácností v se sice v květnu zvýšil, ale změna je nepodstatná (jde o jednotky bazického bodu). Situace tak i nadále zůstává velmi dobrá.
analýza úvěry na bydlení

Zájem o úvěry stavebních spořitelen roste, zpomaluje se i odliv depozit

Základní ukazatele stavebních spořitelen jsou mírně pozitivní. Stavebním spořitelnám se daří prodávat úvěry a odliv depozit se postupně zpomaluje.

Vklady na účtech stavebního spoření

Odliv vkladů z účtů stavebního spoření, který se v dubnu díky státní podpoře zastavil, v květnu opět pokračoval. Vklady na účtech stavebního spoření jsou dnes 321,3 mld. Kč, což je oproti loňskému květnu o 30 mld. Kč (nebo 9 %) méně.

Důvodem klesajícího objemu vkladů jsou vysoké úrokové sazby na trhu, které motivují střadatele k ukončení smluv po uplynutí šestileté vázací lhůty. Na těchto smlouvách jsou obvykle nízké úrokové sazby, takže se vyplatí starou smlouvu ukončit a buď uzavřít novou smlouvu o stavebním spoření, nebo stavební spoření opustit zcela. Dalším impulsem jsou úvahy o snížení státní podpory, které řadu potenciálních střadatelů odradí.

Autor: Petr Kielar

SDÍLEJTE ČLÁNEK