Úrokové sazby úvěrů stavebních spořitelen zaznamenaly nový rekord

úrok úvěry na bydlení
29. 1. 2021 | Prosincová hodnota úrokové sazby zajištěných úvěrů stavebních spořitelen skončila na hodnotě 1,89 %. Úvěry stavebních spořitelen jsou nejlevnější v historii.
Česká národní banka dnes zveřejnila prosincové údaje o úvěrech na bydlení. Úroková sazba nových zajištěných úvěrů stavebních spořitelen skončila na hodnotě 1,89 %, což je historicky nejnižší dosažená hodnota. Klesly i úrokové sazby zajištěných úvěrů ostatních bank (hypoték), které skončily na hodnotě 1,97 %.

Statistiky úvěrů na bydlení ČNB

Úrokové sazby v roce 2020

ČBN zveřejňuje údaje o zajištěných úvěrech (hypotékách) stavebních spořitelen a ostatních bank v členění na 
  • nové úvěry a navýšení
  • a ostatní nová ujednání, kam patří refinancování, refixace a další ujednání – například ujednání o odkladu splátek.
Do roku 2020 vstoupily stavební spořitelny s úrokovými sazbami nových úvěrů na úrovni 2,3 %. Těsně pod touto hladinou se sazby držely po celé první čtvrtletí, pak následoval postupný pokles.

I v roce 2020 se potvrdilo, že úrokové sazby stavebních spořitelen jsou ve srovnání s ostatními bankami stabilnější. Na počátku roku se u ostatních bank projevil růstový trend, který sazby posunul až na úroveň 2,46 %Hodnota v březnu 2020.. Tuto epizoda se u stavebních spořitelen projevila pouze stagnací. Po celý rok 2020 byly úrokové sazby nových zajištěných úvěrů stavebních spořitelen nižší, než sazby ostatních bank. Na konci roku skončily sazby stavebních spořitelen 8 bazických bodů pod sazbami hypoték ostatních bank.

Jaké sazby přinese rok 2021?

Úrokové sazby úvěrů stavebních spořitelen dlouhodobě kopírují sazby ostatních bank, a to zpravidla s určitým časovým zpožděním. U hypoték je letos očekáván růst sazeb. Česká národní banka nevylučuje pro letošní rok až dvojí navýšení sazeb a i její aktuální prognóza počítá s mírný růstem 3M PRIBORu. Zatím také není známo, jak se koronavirová pandemie promítne do úvěrového rizika. Jisté však je, že objem nesplácených úvěrů se zvýší a tím naroste i riziková marže. Nevíme však o kolik.

Dosavadní vývoj trhu ukazuje, že růst úrokových sazeb hypoték budou s určitým zpožděním kopírovat i stavební spořitelny. Ty však zatím nemají zdražování úvěrů na programu. Sazby úvěrů poskytnutých v lednu budou vycházet převážně z podmínek a sazebníků v letošním lednu, případně prosinci loňského roku. A zde stále ještě vidíme převážně tendenci ke zlevňování. Začátek roku 2021 tedy bude u stavebních spořitelen stále ještě ve znamení mírného poklesu úrokových sazeb.

Odklady splátek

Ze statistik ČNB stojí za zhlédnutí také údaje o ostatních nových ujednáních. Ta zahrnují kromě refinancovaných a refixovaných úvěrů také odklady splátek. Zde je vidět, jak objem ostatních ujednání v dubnu a květnu narostl. A je také patrné, že i v dalších měsících se drží nad úrovní před dubnem 2020.

Objem ostatních nových ujednání (světlé sloupce) zahrnuje kromě refinancování a refixací také odklady splátek. To je příčinou prudkého růstu tohoto ukazatele v dubnu a květnu.

Pro srovnání: objem ostatních nových ujednání v březnu a dubnu činil 18,2 mld. Kč, zatímco objem nových úvěrů v celém roce 2020 byl 23,5 mld. Kč. Kromě vysokého objemu nových úvěrů tedy stavební spořitelny zvládly obsloužit ještě srovnatelně velký objem odložených splátek.

Údaje ČNB bohužel obsahují toto členění pouze pro zajištěné úvěry (hypotéky). Velkou část úvěrů stavebních spořitelen tvoří úvěry nezajištěné, pro které nejsou podobné údaje zveřejňovány.

Údaje o úrokových sazbách stavebních spořitelen

Dnes je jediným zdrojem úrokových sazeb úvěrů stavebních spořitelen Česká národní banka. Ta zveřejňuje informace o úvěrech na bydlení, které obsahují údaje o úvěrech stavebních spořitelen i ostatních bank. Údaje jsou zveřejňovány v systému ARAD, v přehlednější formě jsou dostupné zde na stavebkách.cz v sekci úvěry na bydlení.

Statistiky úvěrů na bydlení ČNB

Autor: Petr Kielar

SDÍLEJTE ČLÁNEK