Úrokové sazby hypoték se drží pod šesti procenty

analýza úvěry na bydlení
31. 5. 2023 | Jak se vyvíjejí úrokové sazby úvěrů na bydlení a jak se to projevilo na trhu? Sledujeme také vývoj úvěrů ze stavebního spoření a zdrojů na jejich poskytování.
Aktuální bankovní statistika ČNB ukazuje stabilizaci úrokových sazeb hypoték na úrovni po šesti procenty. To nahrává úvěrům ze stavebního spoření jejichž sazby jsou dlouhodobě podstatně levnější. Rozdíly v úrokových sazbách se projevují také v objemu poskytnutých úvěrů. Zájem o zajištěné překlenovací úvěry a hypotéky ostatních bank stagnuje, zatímco objem nových úvěrů ze stavebního spoření roste troj(!)ciferným tempem.

Úvěry ze stavebního spoření poskytují stavební spořitelny z primárních zdrojů, kterými jsou vklady na účtech stavebního spoření. Těchto vkladů dlouhodobě ubývá, nicméně stále je jich více než poskytnutých úvěrů ze stavebního spoření. Dlouhodobý pokles vkladů na účtech stavebních spořitelen se v dubnu zastavil díky připsané státní podpoře.

Přehledné údaje o úvěrech na bydlení

Úrokové sazby zůstávají pod šesti procenty

Úrokové sazby zajištěných úvěrů stavebních spořitelen po třech měsících klesání opět vzrostly (u ostatních bank klesaly sazby dokonce čtyři měsíce v řadě). Nejedná se však o trend ale o běžnou volatilitu. Hypotéky stavebních spořitelen i nadále zůstávají levnější než hypotéky ostatních bank, rozdíl je však zanedbatelný. Důležité je, že sazby zůstávají pod hranicí šesti procent.
Navýšení úrokových sazeb bylo u stavebních spořitelen výraznější než u ostatních bank. Tím se kompenzuje hlubší pokles sazeb stavebních spořitelen v předcházejícím měsíci.

Objemy hypoték zůstávají nízké

Dubnový objem poskytnutých hypoték je nižší než březnový a to jak u stavebních spořitelen tak u ostatních bank. Nejde o dramatický pokles, objemy zůstávají na vyšší úrovni než v předchozích měsících.

Úvěry ze stavebního spoření

V dubnu silně vzrostl objem nezajištěných úvěrů ze stavebního spoření (informace o zajištěných úvěrech ze stavebního spoření ČNB neposkytuje). V dubnu poskytly stavební spořitelny nezajištěné úvěry ze stavebního spoření v celkovém objemu 358 mil. Kč, což je o 406 % více než před rokem. Úvěry ze stavebního spoření se tak podílejí na celkovém objemu nových úvěrů bez zajištění téměř devatenácti procenty.

Rostoucí zájem o úvěry ze stavebního spoření souvisí s vysokými úrokovými sazbami úvěrů na bydlení. Zajištěné úvěry (hypotéky) jsou dnes úročeny sazbami kolem 6 %, úvěry bez zajištění jsou ještě o jeden až dva procentní body dražší. Úvěry ze stavebního spoření mají úrokovou sazbu sjednanou ve smlouvě o stavebním spoření, a to bez ohledu na zajištění. V dubnu měly tyto úvěry průměrnou sazbu 3,66 %.

Morálka dlužníků zůstává vzorná

Navzdory složité ekonomické situaci zůstává morálka dlužníků na velmi vysoké úrovni. Podíl nevýkonných úvěrů zůstává na velmi nízkých hodnotách což ukazuje, že dlužníci zvládají své půjčky splácet.

Již tradičně jsou nejlepšími dlužníky klienti s hypotékou. U nich je podíl nevýkonných úvěrů jen 0,57 %. Ve srovnání s předcovidovým obdobím je to téměř polovina.
analýza hospodářské výsledky

Pololetní výsledky stavebních spořitelen pokračují v nastoleném trendu

Přehled pololetních hospodářských výsledků stavebních spořitelen. Proč se nemusíme bát poklesu zisku ani rostoucího objemu úvěrů.

Vklady na účtech stavebního spoření

Podle očekávání se v dubnu zastavil pokles vkladů na účtech stavebního spoření. V dubnu se totiž na účty střadatelů připisuje státní podpora v objemu kolem 4 mld. Kč, což je objem srovnatelný s dosavadním meziměsíčním poklesem. Díky tomu zůstal v dubnu objem vkladů na hodnotě 318 mld. Kč. V dalších měsících bude odliv depozit pokračovat.

Důvodem klesajícího objemu vkladů jsou vysoké úrokové sazby na trhu, které motivují střadatele k ukončení smluv po uplynutí šestileté vázací lhůty. Na těchto smlouvách jsou obvykle nízké úrokové sazby, takže se vyplatí starou smlouvu ukončit a buď uzavřít novou smlouvu o stavebním spoření, nebo stavební spoření opustit zcela. Dalším impulsem jsou úvahy o snížení státní podpory, které řadu potenciálních střadatelů odradí.

Autor: Petr Kielar

SDÍLEJTE ČLÁNEK