Encyklopedie stavebního spoření

Encyklopedie stavebního spoření

OBSAH
Související články
Všechny články v Encyklopedii jsou pravidelně udržovány tak, aby vždy odrážely aktuální stav. V případě nesrovnalostí nás prosím kontaktujte!

Účastník stavebního spoření

Účastník stavebního spoření je osoba (fyzická nebo právnická), která uzavře se stavební spořitelnou smlouvu o stavebním spoření.

Zákon o stavebním spoření zavádí v § 4 odst. 1 legislativní zkratku účastník stavebního spoření nebo také zkráceně účastník. Účastníkem může být jak fyzická osoba (občan), tak i osoba právnická (firma). Rozdíl je však v přístupu ke státní podpoře. Nárok na státní podporu má pouze osoba fyzická.

Související článkyVaše otázky a komentáře