Stavebním spořitelny hlásí meziroční pokles bilance

stavební spoření
14. 8. 2016 | Stavební spořitelny zveřejnily hospodářské výsledky k 30. 6. 2016. Vyplývá z nich meziroční pokles celkového objemu vkladů klientů o 7,8 %, objem úvěrů se snížil jen o 1 %.
Celková bilanční suma stavebních spořitelen působících na českém trhu v polovině roku 2016 meziročně poklesla o 7,6 % na 402,6 mld. Kč. Hlavním důvodem je úbytek vkladů účastníků stavebního spoření (meziroční pokles o 7,8 %). Podstatně méně klesaly úvěry poskytnuté klientům. Jejich celkový objem se snížil na hodnotu 247,3 mld. Kč, tj. meziroční pokles o 1,0 %. Celkový zisk ve výši 1,7 mld. Kč je o 5,8 % nižší než v pololetí loňského roku.

Vklady klesají rychleji než úvěry

Rychlejší pokles vkladů není překvapivý. I když stavební spořitelny hlásily v posledním měsíci růst zájmu o nové smlouvy o stavebním spoření, tyto nové smlouvy začínají s nulovou naspořenou částkou a bude nějakou dobu trvat, než přispějí k navýšení objemu vkladů. Tyto nové smlouvy tedy prozatím nestíhají kompenzovat odcházející klienty, kteří uzavřeli smlouvu o stavebním spoření před šesti lety nebo dříve, a kteří si odnášejí své naspořené vklady. Z pohledu zisku je pro stavební spořitelny pokles vkladů pozitivní a často aktivně podporovaný či dokonce vynucovaný Stává se běžnou praxí, že stavební spořitelny po šesti letech spoření svým klientům snižují úrokovou sazbu z vkladů, a to často až na odrazující hodnoty. Tam, kde zákon takové snížení neumožňuje, snaží se smlouvu o stavebním spoření ukončit. , protože z bilancí odtékají vklady úročené vysokými úrokovými sazbami. Dlouhodobě však bude nutné tento trend zvrátit, aby nenastaly problémy s likviditou.

Klesá i celkový objem poskytnutých úvěrů. Sice pomalu, ale vzhledem k tomu, že úvěry jsou pro stavební spořitelny dnes prakticky jediná zisková aktiva, je tento pokles nepříjemný. Skutečnost, že objem úvěrů klesá i přes rostoucí prodej nových úvěrů naznačuje, že klienti zřejmě často sahají k předčasným splátkám a refinancování.

Meziroční změna vkladů a úvěrů poskytnutých stavebními spořitelnami
Mezi jednotlivými stavebními spořitelnami jsou patrné rozdíly. Úbytek vkladů vykázaly všechny stavební spořitelny, nejvíce však Raiffeisen stavební spořitelna (meziročně -18,5 %). Naopak v úvěrové oblasti tři z pěti stavebních spořitelen vykázaly růst (Buřinka, Modrá pyramidaRaiffeisen). Odliv úvěrů z Wüstenrot a především z ČMSS však způsobil celkový pokles.

Protože vkladů ubývá rychleji než úvěrů, pozorujeme meziroční růst poměru úvěry / vklady z 63 na 68 %. Tento posun je třeba vnímat pozitivně, protože ukazuje, že větší část státem podporovaných vkladů je použita na účelové úvěry na bydlení. Tento růst je svým způsobem hodný pozoru, protože v dnešním období nízkých úrokových sazeb by byla logická změna v obráceném směru.

Také zisk klesá

Pokračuje i pokles zisku. Za celý sektor stavebních spořitelen klesl pololetní zisk meziročně z 1,782 na 1,679 mld. Kč, tedy o 5,8 %. Důvodem jsou především nízké úrokové sazby na finančním trhu, které snižují úrokové výnosy z poskytnutých úvěrů. Ostatní aktiva stavebních spořitelen jsou dnes zřejmě ztrátová. I zde jsou patrné rozdíly mezi jednotlivými hráči na trhu. Meziroční pokles zisku vykázala Modrá pyramidaČMSS, zatímco Wüstenrot, RaiffeisenBuřinka hlásí meziroční růst.

Zajímavý je pohled na rentabilitu průměrného vlastního kapitálu (ROAE). U tří stavebních spořitelen s nejvyššími hodnotami ROAE tento ukazatel klesá a naopak roste u dvou spořitelen s hodnotami nejnižšími.

Autor: Petr KielarVaše otázky a komentáře