Stavebním spořitelnám rostou úvěry i zisk, vkladů však ubývá

analýza hospodářské výsledky
29. 11. 2022 | Stavební spořitelny zveřejnily čtvrtletní výsledky svého hospodaření. Co ukazují a kam se posune stavební spoření v dalších letech?
Za první tři čtvrtletí roku 2022 vykazují stavební spořitelny razantní růst zisku na 3,03 mld. Kč, což je o 46 % více než před rokem. I přes dramatický pokles zájmu o úvěry jejich celkový objem v bilancích stavebních spořitelen meziročně vzrostl o 9 % na 357,23 mld. Kč. Při rostoucích úrokových sazbách se však nedaří udržet vklady na účtech stavebního spoření, které poklesly o 7 % na 338,12 mld. Kč.

Archiv obchodních výsledků

S úrokovými sazbami roste zisk

Růst zisku stavebních spořitelen souvisí s růstem úrokových sazeb. Cena depozit stavebních spořitelen se dosud vyvíjela velmi příznivě a měla mírně klesající trend. To se sice změní, ale náklady na vkladové úroky porostou méně a hlavně pomaleji. Podstatně rychleji se promítá růst úrokových sazeb do cen poskytovaných úvěrů. Klienti využívají úvěry ze stavebního spořeni jen marginálně a u překlenovacích úvěrů mohou stavební spořitelny poskytovat úvěry za aktuální tržní ceny.
Když se podíváme podrobněji na vývoj zisku za první tři čtvrtletí v předchozích letech, vidíme u všech stavebních spořitelen s výjimkou MONETY charakteristický tvar písmene „U“. Zisk v roce 2022 se více či méně vrací na úroveň roku 2019. Jediná MONETA vykazuje v těchto letech růst, který letos ještě akceleruje.

Nutno dodat, že stavební spořitelny navyšují úrokové sazby i na vkladových účtech. Protože však vklady na nových účtech stavebního spoření přibývají postupně, zatíží tyto zvýšené náklady až budoucí zisky stavebních spořitelen.

Vklady a úvěry se vyvíjejí jen zdánlivě nelogicky

Meziroční změny bilančních hodnot vkladů a poskytnutých úvěrů mohou na první pohled vyhlížet nelogicky. Objem vkladů na účtech stavebního spoření spoření klesá i přesto, že stavební spořitelny vykazují meziroční růst počtu uzavřených smluv. Objem poskytnutých úvěrů (bilančních aktiv) naopak roste i přesto, že nově poskytnutých úvěrů ubývá.
Vysvětlení této zdánlivé nekonzistence spočívá v peněžních tocích, které jsou s těmito produkty spojeny. Pokles vkladů je způsoben růstem úrokových sazeb. Klienti, kteří mají smlouvu o stavebním spoření využívají možnosti převést své vklady do jiných depozitních produktů, které se s rostoucími úrokovými sazbami stávají zajímavější. Nově uzavřené smlouvy tento exodus depozit nemohou kompenzovat. Při ukončení smlouvy si „starý“ klient odnese ze stavební spořitelny celou naspořenou částku, zatímco „nový“ klient začíná spořit od nuly.

Naopak rostoucí objem úvěrů v bilanci neříká nic jiného než to, že objem splátek úvěrů je menší než objem čerpání úvěrů. Stavební spořitelny si zvykly na poskytování dlouhodobých úvěrů, což nutně znamená vysoký bilanční objem i při relativně nízkém prodeji úvěrů.

Nastupují externí zdroje

Stavební spořitelny vcelku otevřeně komunikují svou strategii odklonu od klasického modelu stavebního spoření a důkazy jsou patrné na poměru poskytnutých úvěrů ke vkladům (loan to deposit ratio). Tento poměr bývá u stavebních spořitelen pod úrovní 100 %, vyšší hodnoty obvykle znamenají nebezpečí. U českých stavebních spořitelen je to však jinak. Ukazatel proúvěrovanosti (poměr úvěry/vklady) měřený souhrnně za všechny stavební spořitelny překročil v letošním roce magickou hranici 100 % a k 30. září byl na hodnotě 106 %. To znamená, že stavební spořitelny rozpůjčovaly více peněz, než do nich střadatelé vložili. Mezi jednotlivými stavebními spořitelnami jsou však rozdíly. Nejvíce úvěrů v porovnání s vklady poskytla Modrá pyramida, u které je proúvěrovanost rovných 150 %. Polovina úvěrů MPSS je tedy financována z jiných zdrojů než z vkladů klientů stavebních spořitelen. Více než 100 % má dnes i Raiffeisen stavební spořitelna (přesně 113 %), Buřinka je přesně na 100 %. ČSOB Stavební spořitelna se ke 100 % rychle blíží; 30. září byla na 97 % a je pravděpodobné, že i ona koncem roku nebo v lednu rovněž překročí tuto pomyslnou hranici. Pouze MONETA Stavební Spořitelna je s hodnotou 55 % daleko za ostatními.
Jakkoli vypadá tento stav u stavebních spořitelen neobvykle, momentálně není třeba se obávat o jejich stabilitu. Většinu úvěrů tvoří buď úvěry překlenovací, nebo úvěry ze stavebního spoření s fakticky variabilní úrokovou sazbou Jde o úvěry které vznikly splacením překlenovacích úvěrů se zvýšenými úrokovými sazbami. . U těchto úvěrů mají stavební spořitelny prostor pro navyšování úrokových sazeb. Skutečných úvěrů ze stavebního spoření, u kterých jsou stavební spořitelny povinny držet nízké úrokové sazby, je velmi málo. Díky tomu nemají stavební spořitelny financovat poskytnuté úvěry z externích zdrojů s tržními úrokovými sazbami.

Archiv obchodních výsledků

Autor: Petr Kielar

SDÍLEJTE ČLÁNEK