Stavebním spořitelnám přibyli noví klienti, ale vkladů přesto ubývá

analýza obchodní výsledky
26. 2. 2023 | I přes vysoký zájem klientů se objem vkladů na účtech stavebního spoření propadl nejrychleji za celou historii stavebního spoření. Co to znamená a proč je to pro stavební spořitelny důvod k zamyšlení?
Ministerstvo financí zveřejnilo údaje o stavebním spoření za rok 2022. Zveřejněná čísla potvrzují dosavadní trend. Na jedné straně přibylo nových smluv o stavebním spoření. Na straně druhé však klesá jak počet spořících klientů, tak i celkový objem vkladů. Nabízím úvahu o důvodech této situace a především o dalších důsledcích.

I přes rostoucí zájem o nové smlouvy ubývá klientů i peněz

Údaje Ministerstva financí potvrzují údaje ČTK o rostoucím zájmu o nové smlouvy o stavebním spoření. Podle MF bylo v roce 2022 uzavřeno o 8 % více smluv o stavební spoření než v roce předcházejícím a jedná se o nejvyšší počet nových smluv od roku 2010. Na druhou stranu však pokračoval pokles spořících klientů i celkový objem vkladů. Jak je to možné a proč se to děje?
Počet platných smluv o stavebním spoření ve fázi spoření (pravá osa) a celkový objem vkladů na účtech stavebního spoření (levá osa).
Hlavní příčinou jsou rostoucí úrokové sazby. Během loňského roku stavební spořitelny podstatně zvýšily úročení vkladů. Zatímco na začátku roku 2022 byla obvyklá sazba kolem 1 %, na jeho konci to byly již 3 %. Stavební spořitelny tak reagovaly na rostoucí úrokové sazby konkurenčních produktů, například spořicích účtů. Díky navýšení úrokových sazeb zůstalo stavební spoření zajímavé jako nástroj pro zhodnocování vkladů, ale obvykle pouze pro nové střadatele. Klienti, kteří mají smlouvu o stavebním spoření šest a více let, mají zpravidla úročení nižší. Pro takové klienty je logickým krokem smlouvu ukončit a nechat si vyplatit peníze. V lepším případě si uzavřou novou smlouvu s lepší úrokovou sazbou, na kterou však spoří znovu od nuly. V horším případě převedou všechny naspořené peníze jinam, například na spořicí účet. Dopad do bilancí stavebních spořitelen je v obou případech podobný – klesá objem vkladů

Počet klientů klesal i v minulosti. Ale jinak!

Pokles počtu platných smluv o stavebním spoření jsme zažili již v minulosti. Dokonce ještě větší než vidíme dnes. Ale důsledky byly nesrovnatelně mirnější.

Odchod klientů zažily stavební spořitelny především jako důsledek abnormálního roku 2003. V tomto roce bylo uzavřeno více než dva miliony(!) nových smluv o stavebním spoření, protože smlouvy uzavřené v roce následujícím měly podstatně nižší státní podporu a změna tehdy nebyla retroaktivní. Trh se tak doslova přesytil a trvalo více než deset let, než se portfolia stavebních spořitelen stabilizovala. Z následujícího grafu vidíme, že rozdíl mezi počtem nových a počtem ukončených smluv v roce 2022 byl sice vysoký vzhledem nedávnému období, ale do roku 2017 byly mnohem větší úbytky zcela běžné.

Počet nově uzavřených smluv o stavebním spoření (světlé sloupce) a počet smluv u kterých skončila fáze spoření (tmavé sloupce). Rozdíl obou hodnot je roven absolutní změně počtu smluv ve fázi spoření.
Úbytek klientů, kterého jsme dnes svědky, je sice co do počtu mírnější, ale jeho důsledek pro bilance stavebních spořitelen je podstatně citelnější. Během roku 2022 se objem vkladů na účtech stavebního spoření snížil o 8,6 %. To je nejhlubší propad v téměř třicetileté historii stavebního spoření. V minulosti bylo ukončování smluv o stavebním spoření spíše náhodné, bez zřetelného externího impulsu. Výjimkou bylo ukončování smluv samotnými stavebními spořitelnami Stavební spořitelny jednostranně ukončovaly smlouvy u kterých byly v minulosti sjednány vysoké úrokové sazby z vkladů. , které proběhlo přibližně v letech 2013 – 2016. Ale ani to nemělo na objem vkladů tak velký vliv, jako zvýšení úrokových sazeb v loňském roce.
Objem vkladů na účtech stavebního spoření během roku 2022 klesl o 8,6 %. To je nejhlubší pokles depozit za celou historii stavebního spoření u nás.

Proč je to důležité?

Stavební spoření by mělo fungovat tak, že stavební spořitelny shromažďují od klientů peníze (vklady). Díky státní podpoře se jedná o levný zdroj peněz, protože klienti dostávají státní podporu, takže se spokojí s nižším úrokem. A z levných peněz mohou stavební spořitelny poskytovat levné úvěry ze stavebního spoření. Proto si stavební spořitelny musí hlídat, aby objem úvěrů ze stavebního spoření nebyl vyšší, než objem shromážděných vkladů.
Objem vkladů na účtech stavebního spoření, celkový objem poskytnutých úvěrů (úvěry ze stavebního spoření a překlenovací úvěry) a objem úvěrů ze stavebního spoření. Objem úvěrů ze stavebního spoření je stále podstatně nižší než objem vkladů, ale celkový objem všech úvěrů na konci roku 2022 překročil 102 % objemu vkladů.
Z tohoto „klasického“ pohledu je dnes všechno v pořádku. Stavební spořitelny sice poskytly více úvěrů než činí objem vkladů, ale většinu z tohoto objemu tvoří překlenovací úvěry s tržními sazbami. Levných úvěrů ze stavebního spoření, jejichž sazby jsou regulované, je podstatně méně. Ke konci roku 2022 tvořily úvěry ze stavebního spoření jen 24 % z objemu vkladů. Společně s úvěry překlenovacími však překročily 102 % objemu vkladů.
analýza hospodářské výsledky

Jak se dařilo stavebním spořitelnám v roce 2023?

Co zajímavého přinesly výroční zprávy a hospodářské výsledky stavebních spořitelen v roce 2023?
U jednotlivých stavebních spořitelen je přirozeně situace rozdílná, ale celkově mají stavební spořitelny všechny vklady rozpůjčovány. Ještě před několika měsíci bychom tuto skutečnost mohli přejít bez zvýšené pozornosti. Ale dnes, v době rostoucích úrokových sazeb vidíme dva negativní trendy, které se vzájemně posilují.
  1. Spořící klienti odcházejí a objem vkladů klesá.
  2. Roste zájem o levné úvěry ze stavebního spoření.
Důsledek je zřejmý. Stavební spořitelny rozpůjčovaly levné zdroje a budou postaveny před otázku, jak naložit s rostoucím zájmem o levné úvěry ze stavebního spoření. Stavební spořitelny si mohou půjčit zdroje pro další úvěry na trhu, ale za tržní cenu. A ta bude dnes vyššíPrůměrná úroková sazba úvěrů ze stavebního spoření v prosinci 2022 byla 3,75 %., než je úroková sazba úvěrů ze stavebního spoření. Druhá možnost je omezit úvěry ze stavebního spoření. Nutno dodat, že zákon umožňuje obě možnosti Původní verze zákona o stavebním spoření dávala úvěrům ze stavebního spoření jasnou prioritu. Již první novela 83/1995 však postavila překlenovací úvěry na roveň úvěrů ze stavebního spoření. .

Autor: Petr Kielar

SDÍLEJTE ČLÁNEK  

Komentáře (0) ke článku
Stavebním spořitelnám přibyli noví klienti, ale vkladů přesto ubývá

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.