Stavební spořitelny úspěšně úvěrují

stavební spoření
17. 8. 2017 | Co nám prozradí čerstvě publikované hospodářské výsledky stavebních spořitelen? Úvěry a zisky rostou, objem vkladů klesá.
Objem úvěrů v bilancích stavebních spořitelen dosáhl v polovině letošního roku 250,85 mld. Kč, což je o 1,4 % více než před rokem. Objem přijatých vkladů naopak meziročně poklesl o 1,2 % na hodnotu 360,17 mld. Kč. Čistý zisk v sektoru stavebních spořitelen meziročně vzrostl o 0,7 % na 1,69 mld. Kč. Vyplývá to z údajů zveřejněných stavebními spořitelnami ke 30. 6. 2017.

Databanka hospodářských výsledků

Úvěry na růstové trajektorii

Růst nově poskytnutých úvěrů jsem komentoval již několikrát, naposledy v komentáři pololetních obchodních výsledků. A porovnání nově poskytnutých úvěrů s celkovým objemem úvěrů v bilanci ukazuje, jak náročný úkol stavební spořitelny mají. Nově poskytnutých úvěrů je o 30 % více než před rokem, ale celkový objem poskytnutých úvěrů, které mají stavební spořitelny ve svých bilancích vzrostl jen o 1,4 %. Jak je to možné?

Inu, úvěry jsou průběžně spláceny, takže jejich celkový objem má přirozenou tendenci klesat. Navíc díky nedávné změně zákona o spotřebitelském úvěru je pro klienty jednodušší úvěr refinancovat nebo splatit rychleji. Aby stavební spořitelny byť jen udržely stávající saldo úvěrů, musí poskytnout nové úvěry v objemu, který je roven výši přijatých splátek. Teprve po vyrovnání tohoto přirozeného úbytku začnou nové úvěry navyšovat celkový objem poskytnutých úvěrů. Navyšování je tedy obtížné, ale je nezbytné. Úvěry jsou pro stavební spořitelny jedinou možností, jak mohou zhodnotit vklady klientů a to je důvodem úsilí o maximalizaci úvěrového obchodu. Jak vidno, je tato snaha úspěšná.

Úvěry stavebních spořitelen
Objem poskytnutých úvěrů (bilanční hodnoty) stavebních spořitelen. Pro lepší porovnání jsou hodnoty vyneseny relativně ke konci roku 2013 (100 %). Úvěry zahrnují úvěry ze stavebního spoření i překlenovací úvěry.
Červnová data ukazují, že Raiffeisen stavební spořitelna se po více než třech letech dostala nad úroveň roku 2013 Rok 2013 nemá v tomto ohledu žádný zvláštní význam. Pouze ten, že od tohoto roku na stavebkách.cz shromažďuji hospodářské výsledky stavebních spořitelen. Buřinka se na tuto úroveň pravděpodobně dostane v příštím čtvrtletí. Největší dynamiku má však nesporně Modrá pyramida. Ta od roku 2013 nejprve ztratila více než 15 % objemu poskytnutých úvěrů, pak však nastal obrat a stejně rychlým tempem tento propad dohání. Pokud bychom sáhli k jednoduché extrapolaci, došli bychom k závěru, že do konce letošního roku se MPSS dostane na úroveň roku 2013.

Vývoj salda úvěrů Českomoravské stavební spořitelny je nejvyrovnanější. Během tří let úvěry poklesly přibližně o 5 % a na této hladině se nyní drží. Nejhorší výsledky vykazuje nejmenší Wüstenrot, jehož objem úvěrů klesá téměř lineárně.

O nové smlouvy není zájem

Zrcadlově obrácená je situace na straně vkladů. Obmyslný nadpis tohoto odstavce, umožňující dvojí výklad, jsem zvolil záměrně. Klienty navádí k pasivitě novinové titulky o klesajících úrokových sazbách a zapomínají, že díky státní podpoře je stavební spoření stále zajímavý spořicí produkt. Konstatování, že „o spoření není zájem“ je však možno vykládat tak, že ani samotné stavební spořitelny po nových klientech neprahnou (kdy jste naposledy viděli reklamu nabádající k uzavření smlouvy). Jakkoli to může vypadat zvláštně, má tento nezájem docela dobrý důvod. Stavební spořitelny mají vkladů nikoli dostatek, ale přebytek. A pokud dnes o něco usilují, tak jsou to úvěry. Soustřeďují se tedy na to nejdůležitější (úvěry) a ostatní oblasti (spoření) jdou alespoň prozatím stranou.
Vklady na účtech stavebního spoření
Objem vkladů na účtech stavebního spoření (bilanční hodnoty). Pro lepší porovnání jsou hodnoty vyneseny relativně ke konci roku 2013 (100 %).
Dlouhodobý pokles objemu vkladů je všeobecný a na rozdíl od salda úvěrů zde zatím není vyhlídka na zásadní obrat. Ojedinělé propady u některých stavebních spořitelen prozrazují hromadné akce, při kterých byly ze strany stavebních spořitelen jednostranně ukončovány smlouvy s vysokou (a pro stavební spořitelny nevýhodnou) úrokovou sazbou.

Přebytek vkladů je takový, že krátkodobě se stavební spořitelny nemusí o stav depozit příliš starat. Dlouhodobě však takový stav není udržitelný a dříve nebo později se zájem o nové klienty nepochybně objeví.

Rekordní poměr úvěry/vklady

Poměr úvěry/vklady nám říká, jaká část vkladů na účtech stavebního spoření je použita pro úvěrování. V červnu tento podíl dosáhl rekordní hodnoty 70 % a z toho co bylo uvedeno výše vyplývá, že toto číslo není konečné a dále poroste.
Poměr úvěry/vklady na účtech stavebního spoření
Poměr úvěry/vklady. Úvěry zahrnují úvěry ze stavebního spoření i úvěry překlenovací.
Dlouhodobě nejvyšší hodnoty tohoto podílu vykazuje ČMSS. Nejnižší údaj vidíme u Buřinky, která však společně s Modrou pyramidou velmi rychle stoupá vzhůru. RaiffeisenWüstenrot v posledních měsících spíše stagnují.

Co přinese růst úrokových sazeb?

Výsledky prvního pololetí ukazují, že se stavební spořitelny dokázaly vyrovnat s nepříjemným dlouhodobým poklesem úrokových sazeb. Vše nasvědčuje tomu, že toto období končí a úrokové sazby začnou postupně narůstat. S vyššími sazbami sice možná povadne celkový zájem o úvěry, ale díky své podstatě budou moci stavební spořitelny nabídnout výhodnější sazby než konkurence. Je tedy reálné, že u stavebních spořitelen bude růst úvěrových obchodů pokračovat i nadále.

Bude zajímavé sledovat situaci na straně vkladů. Dá se očekávat, že poté, co banky zvýší zhodnocení vkladů na spořicích účtech, vzroste zájem o spoření a ten přitáhne nové klienty i do stavebních spořitelen. Přitom nebude ani nutné, aby stavební spořitelny zvyšovaly své úrokové sazby. Díky státní podpoře mohou setrvat na stávajících sazbách i poté, co spořicí účty zvýší sazby o jeden až dva procentní body. I pak zůstane stavební spoření výhodným spořicím produktem.

Databanka hospodářských výsledků

Autor: Petr KielarVaše otázky a komentáře