Stavební spoření od Lišky bez vstupního poplatku – výhody a nevýhody

ČSOBS praktické rady spoření
16. 7. 2021 | ČSOBS zrušila poplatek za uzavření smlouvy o stavebním spoření. Současně nabízí i další zvýhodnění. Co vše můžeme využít a jaké to má spoření s Liškou výhody a nevýhody?
Od července se v nabídce ČSOB Stavební spořitelny (ČSOBS, Liška) objevilo „Stavebko bez limitů“. Jde o marketingové označení upozorňující na novinku, která skutečně stojí za pozornost. Podle nového sazebníku poplatků je zdarma jak uzavření smlouvy o stavebním spoření, tak i navýšení cílové částky. Že nejde o jednoduchý krok jsem psal již na konci června, kdy ČSOBS uvolnila první informace o připravované novince. Dnes se podíváme na to, jak stavební spoření od Lišky co nejlépe využít.

Uzavřít smlouvu online na webu ČSOBS

Pro spoření se státní podporou je tarif AktivPlus Spořicí

Liška nabízí celou řadu variant tarifu AktivPlus. Pro financování prostřednictvím překlenovacího úvěru jsou určeny tarify AktivPlus končící číslem (AktivPlus 15, AktivPlus 20, AktivPlus 25 a AktivPlus 30). Když ale chceme spořit, sáhneme po tarifu AktivPlus Spořicí. Ten má následující parametry:

Základní parametry tarifu AktivPlus Spořicí
Úroková sazba z vkladů 0,60 %
Úrokový bonus *) 0,40 %
Poplatek za uzavření smlouvy / zvýšení cílové částky zdarma
Poplatek za vedení účtu 360 Kč ročně
Minimální měsíční vklad 0,5  % cílové částky
Úroková sazba úvěru ze stavebního spoření 3,60 %
Minimální splátka úvěru ze stavebního spoření 2  % cílové částky

Podmínky pro přidělení úvěru ze stavebního spoření
Doba spoření 2 roky
Naspořená částka 35  % cílové částky
Hodnotící číslo 64
Hodnotící číselný faktor 63
*) Úrokový bonus je poskytován po dobu prvních šesti let spoření, pokud klient splní předepsané podmínky.

Výčet parametrů je užitečný, ale každého asi zajímá především to, jak jsou naše peníze zhodnoceny. Při spoření 1700 Kč měsíčně po dobu 6 let a při započítání poplatků činí čistá úroková sazba 3,413 % p. a. Pokud bychom chtěli stejného zhodnocení dosáhnout spořicím účtem, musel by být úročen sazbou 4,015 % p. a Čistá úroková sazba je zhodnocení po zdanění. Úroky ze spořicího účtu však podléhají 15% srážkové dani. . Pokud využijeme některou z marketingových prémií, můžeme dosáhnout zhodnocení ještě o nějakou tu desetinku procentního bodu lepší. Konkrétní hodnoty jsou k dispozici ve srovnání stavebního spoření.

Poplatky: plusy i minusy

Uzavření smlouvy zdarma je velké plus. Na rozdíl od „akčních nabídek“, které obvykle nabízejí nulový vstupní poplatek pro smlouvy s cílovou částkou do určité výše a po určitou dobu, případně pro určitý okruh zájemců, zde jde skutečně o radikální změnu sazebníku poplatků: uzavření smlouvy je bez poplatku. Tečka. Bez jakýchkoli podmínek. Totéž platí pro zvýšení cílové částky (rovněž zdarma).

Jediný poplatek, který platíme Lišce, je poplatek za vedení účtu. Ten činí 360 Kč ročně, což v přepočtu znamená 30 Kč měsíčně. U ostatních stavebních spořitelen je tento poplatek 300 až 360 Kč ročně. Poplatek se účtuje při uzavření smlouvy a na začátku každého kalendářního roku. Nepříliš přívětivě působí skutečnost, že se poplatek účtuje ve stejné výši i tehdy, když smlouva trvá jen část roku. Když ukončíme smlouvu na konci ledna, zaplatíme 1. ledna posledního roku 360 Kč bez ohledu na to, že smlouva bude za pár dnů končit. Podobně při uzavření smlouvy v červnu zaplatíme celých 360 Kč, i když je téměř polovina roku za námi. Jedinou výjimku mají smlouvy uzavřené ve druhém pololetí. Při uzavření smlouvy od 1. července se poplatek za první rok spoření účtuje poloviční, tedy 180 Kč.

V porovnání s konkurencí tedy u Lišky zaplatíme za vedení účtu o něco více. Na straně druhé je zde velmi podstatná úspora na vstupním poplatku.

Úroky jsou obvyklé, ale s podmínkami

Podmínky úrokového bonusu

 • Smlouva o stavebním spoření musí běžet alespoň šest let.
 • Klient musí ukládat alespoň 0,5 % cílové částky měsíčně, přičemž je možné si tuto částku „předplatit“ mimořádným vkladem.
 • Smlouva musí být ukončena výpovědí (klient tedy nemůže čerpat úvěr ze stavebního spoření ani překlenovací úvěr).
Základní úroková sazba tarifu AktivPlus Spořicí činí 0,6 % p. a. K tomu můžeme získat navíc úrokový bonus ve výši dalších 0,4 % p. a. To dává celkem 1,0 % p. a., což je dnes u stavebního spoření standard. Nevýhodou je, že tento bonus je poskytován pouze po dobu prvních šesti let, a pro jeho získání je nutno splnit předepsané podmínky. Na straně druhé: tyto podmínky nejsou příliš tvrdé, a lze je docela dobře splnit (viz postranní box).

Porovnáme-li úročení vkladů s konkurencí, pak podobný systém používá Modrá pyramida (základní sazba 0,5 % plus bonus 0,5 %). Ostatní stavební spořitelny úročí vklady jedním procentem, bez dalších podmínek.

Jak již bylo řečeno: podmínky pro získání bonusu nejsou tvrdé, ale spíše obtěžující. Plusem je tento způsob úročení (základ + bonus) pro všechny, kteří sice chtějí spořit, ale nevylučují možnost pozdějšího čerpání úvěru ze stavebního spoření. Nižší úročení vkladů totiž znamená také nižší úročení úvěru ze stavebního spoření. Zní to dobře, ale jak uvidíme dále, úvěr v tarifu AktivPlus Spořicí má bohužel jeden velký háček.

Volnost při výběru cílové částky

Obrovskou výhodou AktivuPlus Spořicí je naprostá volnost při výběru cílové částky. Dosud obvyklá strategie volby cílové částky byla volit cílovou částku co nejnižší, abychom neplatili příliš vysoký poplatek za uzavření. Výsledkem bylo, že pro spoření 1700 Kč měsíčně byla optimální cílová částka kolem 150 tis. Kč. Nevýhodou tohoto postupu je malá flexibilita. Prakticky nemáme možnost reagovat na změny, které nám život může přinést:
 • Kdybychom chtěli spořit déle, než 6 let, může to být problém, protože bychom naspořili více, než je cílová částka, což není přípustné.
 • Podobně bychom „narazili na strop“ cílové částky, kdybychom chtěli spořit více, než původně plánovaných 1700 Kč měsíčně.
 • A problém vznikne i v případě, že bychom chtěli čerpat úvěr ze stavebního spoření. Ten je totiž poskytován ve výši rozdílu mezi cílovou částkou a naspořenou částkou. A pokud naspoříme téměř celou cílovou částku, bude výsledný úvěr zanedbatelně nízký.
V novém tarifu AktivPlus Spořicí nás nebrzdí vstupní poplatek a můžeme volit cílovou částku podstatně vyšší, aniž přitom riskujeme, že zaplatíme zbytečně vysoký poplatek. V tarifu AktivPlus Spořicí nově platí, že
 • Cílovou částku volíme co nejvyšší
 • ale tak, abychom byli schopni dodržet podmínku minimální měsíční úložky, která činí 0,5 % cílové částky.
Pokud chceme spořit 1700 Kč měsíčně, můžeme zvolit cílovou částku 340 000 Kč. Minimální měsíční vklad činí 0,5 % z cílové částky, což je 340 000 Kč × 0,5 % = 1700 Kč. Optimální cílovou částku tedy vypočítáme tak, že plánovanou měsíční úložku vydělíme číslem 0,005.
Cílová částka = měsíční vklad / 0,005

Úvěr ze stavebního spoření jen krátkodobý

Rozdělení úrokové sazby na nízký základ (0,6 %) a bonus (0,4 %) znamená Podle zákona o stavebním spoření nesmí úroková sazba úvěru ze stavebního spoření převýšit úročení vkladů o více, než tři procentní body. , že úvěr ze stavebního spoření má úrokovou sazbu 3,6 %. To by nahrávalo myšlence, využít tarif AktivPlus Spořicí pro úvěr ze stavebního spoření. Narazíme však na jeden parametr tarifu AktivPlus Spořicí, který je pro zájemce o úvěr extrémně nepříznivý. Splátka úvěru ze stavebního spoření je 2 % cílové částky. Při cílové částce 340 000 Kč můžeme získat úvěr 221 000 Kč (65 % cílové částky), ovšem s měsíční splátkou 6 800 Kč (2 % cílové částky). Úvěr tak musíme splatit již za necelé tři roky!

Cílová částka 340 000 Kč
Výše úvěru ze stavebního spoření 221 000 Kč
Výše spátky 6 800 Kč
Počet splátek 34

Toto je kritický problém tarifu AktivPlus Spořicí: měsíční splátka úvěru ze stavebního spoření je extrémně vysoká a tento úvěr je vhodný pouze ve velmi speciálních případech. AktivPlus Spořicí je tedy vhodný pro spoření, nikoli pro financování úvěrem ze stavebního spoření. Pro dlouhodobé úvěry je nutno využít překlenovací úvěr v kombinaci s jinou tarifní variantou.

Další výhody a prémie pro spoření

ČSOBS se snaží přilákat nové zákazníky řadou akčních nabídek. Je zde patrná snaha dát výhodu klientům, kteří ve skupině mateřské ČSOB využijí více produktů a služeb. Nutno přiznat, že tyto marketingové akce jsou nad průměrem toho, co je obvyklé. Zatímco většina marketingových pobídek konkurence končí na slevě za vstupní poplatek, je u Lišky smlouva zdarma novým standardem. A marketingové akce ČSOBS přinášejí klientům další peníze navíc. Momentálně jsou na webu ČSOBS následující akční nabídky:
 • 500 Kč za doporučení klienta
  Každý, kdo uzavře smlouvu o stavebním spoření přes internet, dostane odkaz, který může rozeslat svým známým. Pokud alespoň jeden z nich prostřednictvím takto získaného odkazu uzavře novou smlouvu o stavebním spoření, majitel smlouvy obdrží prémii 500 Kč.
 • 500 Kč za sjednání stavebního spoření přes internetové bankovnictví ČSOB
  Klienti ČSOB (tedy i „Poštovní spořitelny“), kteří používají internetové bankovnictví, mohou jeho prostřednictvím uzavřít smlouvu o stavebním spoření a získat tak prémii 500 Kč.
 • Prémie 1000 Kč za stavebko a penzijko
  Kdo uzavře společně se smlouvou o stavebním spoření také smlouvu o doplňkovém penzijním spoření u ČSOB Penzijní společnosti, získá prémii ve výši 1000 Kč. Obě smlouvy musí být uzavřeny přes obchodního zástupce ČSOBS.
Jedinou nevýhodou je, že se tyto prémie nedají z povahy věci vzájemně kombinovat. Prvních 500 Kč za doporučení klienta získáme pouze při uzavření smlouvy online na webu ČSOBS. Druhá pětistovka je pouze pro klienty ČSOB Poštovní spořitelna je součást ČSOB, takže klienti „Poštovní spořitelny“ jsou ve skutečnosti klienty ČSOB. , kteří smlouvu o stavebním spoření uzavřou přes internetové bankovnictví. Tisícikorunová prémie je dosažitelná pouze při uzavření smluv přes obchodního zástupce ČSOBS.
praktické rady RSTS spoření

Raiffeisen stavební spořitelna ruší do konce listopadu vstupní poplatek

Raiffeisen stavební spořitelna je v pořadí třetí spořitelnou, která umožňuje uzavření smlouvy bez vstupního poplatku. Jaké jsou podmínky?

Jak obstojí Liška v konkurenci?

Finanční porovnání nabídek jednotlivých spořitelen je vcelku jednoduché. Stačí spočítat kolik si naspoříme a porovnat. Vždy aktuální údaje najdete ve srovnavači stavebního spoření. Pokud necháme stranou různé časově omezené prémie, je největším konkurentem Lišky MONETA stavební spořitelna. Ta již delší dobu nabízí bez vstupního poplatku smlouvu o stavebním spoření online, a to rovněž bez omezení cílovou částkou. Podobné vlastnosti (smlouva zdarma pro libovolnou cílovou částku) má i tarif ProSpoření Premium, rovněž od MONETY.

MONETA sice nemá nulový vstupní poplatek v sazebníku, ale obě možnosti (ProSpoření Premium i smlouva online) jsou nabízeny dlouhodobě, do odvolání. Oproti Lišce má MONETA jednodušší podmínky úročení, vklady úročí jedním procentem, bez dalších podmínek. Navíc má nižší poplatek za vedení účtu, takže při spoření 1700 Kč měsíčně po dobu 6 let vychází o 457 Kč lépe. Pokud však můžeme využít některou z prémií ČSOBS, vyděláme naopak s Liškou o nějakou tu korunu více.

Ještě o něco více nám vydělá stavební spoření u Raiffeisen stavební spořitelny (RSTS), ovšem pouze tehdy, když si zřídíme nový běžný účet u mateřské Raiffeisenbanky a převedeme na něj kompletní platební styk. Není to nabídka pro každého, ale pokud chceme jak stavební spoření, tak i běžný účet u Raiffeisenbank, můžeme na této kombinaci vydělat.

Pro konkrétní porovnání doporučuji nahlédnout do aktuálního srovnání stavebního spoření a především zvážit také podmínky jednotlivých nabídek.

Online uzavření smlouvy na webu ČSOBS

Autor: Petr Kielar

SDÍLEJTE ČLÁNEK