Modrá pyramida stavební spořitelna, a. s. Modrá pyramida stavební spořitelna, a. s.

Prémie za vysoký vklad

OZVĚTE SE MI
Dám vám na sebe kontakt, abyste se mi mohli co nejdříve ozvat telefonicky nebo e-mailem
NAJDU SI PORADCE
Najdu si nejbližšího finančního poradce sám na interaktivní mapě
První vklad           Cílová částka   

Měsíční úložka

Vklady celkem 
Součet všech měsíčních úložek.
Úroky 
Celkové úroky, které jsou připsány na účet klienta (po zdanění srážkovou daní).
Bonusy 
Součet všech bonusů připsaných na účet klienta.
Poplatky 
Součet všech poplatků, kterými je zatížen účet klienta.
Státní podpora 
Celková výše státní podpory, kterou klient získá. V této částce je zahrnuta i státní podpora za poslední rok spoření, která bude Ministerstvem financí vyplacena až v následujícím roce po ukončení spoření.
Celkem naspořeno 
Celkem naspořená částka.
Čistá úroková sazba 
Výše čisté úrokové sazby – tedy čisté zhodnocení vkladů klienta, ve kterém je zahrnuta státní podpora, poplatky i srážková daň. 

Podrobněji o čisté úrokové sazbě
Srovnatelná sazba spořicího účtu 
Čistá úroková sazba uvedená v předchozím řádku udává čisté zhodnocení vkladů klienta po zdanění. Banky nabízející spořicí účty uvádějí úrokové sazby před zdaněním, takže čistý výnos je nižší o 15% srážkovou daň. Údaj na tomto řádku říká, jak vysoký by musel být úrok spořicího účtu, aby čistý výnos z tohoto spořicího účtu byl stejný, jako čistý výnos ze stavebního spoření. 

Podrobněji o čisté úrokové sazbě

Státní podpora zahrnuje i částku , která bude klientovi poukázána dodatečně. Jde o státní podporu za poslední rok spoření, a bude vyplacena Ministerstvem financí až v následujícím roce po ukončení spoření.

Účet stavebního spoření: Prémie za vysoký vklad
Úroková sazba0,50 %
Poplatek za uzavření smlouvyzdarma
Poplatek za vedení účtu300 Kč ročně
Poplatek za výpis z účtu 0 Kč
Prémie za vysoký vklad Modré pyramidy je nabídka pro zájemce o zhodnocování vkladů. K základní úrokové sazbě 0,5 % nabízí úrokový bonus +2,5 % na dobu prvních šesti let spoření a  další prémii za vysoký vklad ve výši 2000 nebo 5000 korun.

Úrokový bonus

Vklady na účtu stavebního spoření jsou úročeny základní úrokovou sazbou 0,5 %. Po dobu prvních šesti let je možno získat úrokový bonus ve výši +2,5 %. To znamená, že prvních 6 let budu vklady úročeny celkem 3,0 %. Po šesti letech se úročení vrátí na základní sazbu 0,5 %.

Úrokovým bonusem bude úročena pouze část zůstatku do výše 1 000 000 Kč. Částka nad touto hranicí bude úročena pouze základní úrokovou sazbou 0,5 %.

Úrokový bonus je po dobu prvních šesti let pouze evidován a bude připsán na účet po uplynutí šesti let spoření.

Prémie 2000 Kč nebo 5000 Kč za vysoký vklad

Klienti mohou získat ještě prémii za vyšší počáteční vklad. Podmínkou je do konce čtvrtého měsíce který následuje po měsíci ve kterém byla uzavřena smlouva vložit na účet stavebního spoření předepsanou částku. Při vložení nejméně 50 000 Kč klient získá prémii ve výši 2000 Kč, klient který vloží alespoň 100 000 Kč získá 5000 Kč.

Prémie bude na účet připsána do konce sedmého měsíce následujícího po měsíci ve kterém byla uzavřena smlouva. Prémie podléhá srážkové dani (15 %).

Další podmínky a omezení

  • Cílová částka pro smlouvy v této akci smí být nejvýše 1 000 000 Kč.
  • Uzavření smlouvy je v rámci této akční nabídky zdarma, bez vstupního poplatku. Později je možno cílovou částku změnit. Zvýšení cílové částky je však zpoplatněno dle sazebníku (1 % z navýšení, nejvýše 10 000 Kč).
  • Nárok na úrokový bonus i prémii za vysoký počáteční vklad zaniká, když klient ukončí smlouvu dříve než po šesti letech spoření.
  • Nárok na úrokový bonus ztrácí klient v případě, když během prvních šesti let spoření
    • provede změnu tarifu stavebního spoření z tarifu Alfa na tarif jiný,
    • uzavře smlouvu o úvěru, nebo
    • nakládá s vkladem na účtu stavebního spoření.

Dejte nám na sebe kontakt. E‑mailem nebo telefonicky se vám ozve specialista, který si s vámi sjedná schůzku.Najděte si sami nejbližšího finančního poradce na interaktivní mapě.

Poskytovatelem stavebního spoření je

Modrá pyramida stavební spořitelna, a. s.
Bělěhradská 128, čp. 222
120 21 Praha 2

www  www.modrapyramida.cz

OZVĚTE SE MI
Dám vám na sebe kontakt, abyste se mi mohli co nejdříve ozvat telefonicky nebo e-mailem
NAJDU SI PORADCE
Najdu si nejbližšího finančního poradce sám na interaktivní mapě