Raiffeisen stavební spořitelna a.s. Raiffeisen stavební spořitelna a.s.

Balíček pro nové klienty RB

První vklad           Cílová částka   

Měsíční úložka

Vklady celkem 
Součet všech měsíčních úložek.
Úroky 
Celkové úroky, které jsou připsány na účet klienta (po zdanění srážkovou daní).
Bonusy 
Součet všech bonusů připsaných na účet klienta.
Poplatky 
Součet všech poplatků, kterými je zatížen účet klienta.
Státní podpora 
Celková výše státní podpory, kterou klient získá. V této částce je zahrnuta i státní podpora za poslední rok spoření, která bude Ministerstvem financí vyplacena až v následujícím roce po ukončení spoření.
Celkem naspořeno 
Celkem naspořená částka.
Čistá úroková sazba 
Výše čisté úrokové sazby – tedy čisté zhodnocení vkladů klienta, ve kterém je zahrnuta státní podpora, poplatky i srážková daň. 

Podrobněji o čisté úrokové sazbě
Srovnatelná sazba spořicího účtu 
Čistá úroková sazba uvedená v předchozím řádku udává čisté zhodnocení vkladů klienta po zdanění. Banky nabízející spořicí účty uvádějí úrokové sazby před zdaněním, takže čistý výnos je nižší o 15% srážkovou daň. Údaj na tomto řádku říká, jak vysoký by musel být úrok spořicího účtu, aby čistý výnos z tohoto spořicího účtu byl stejný, jako čistý výnos ze stavebního spoření. 

Podrobněji o čisté úrokové sazbě

Státní podpora zahrnuje i částku , která bude klientovi poukázána dodatečně. Jde o státní podporu za poslední rok spoření, a bude vyplacena Ministerstvem financí až v následujícím roce po ukončení spoření.

Účet stavebního spoření: Balíček pro nové klienty RB
Úroková sazba0,50 %
Poplatek za uzavření smlouvyzdarma
Poplatek za vedení účtu99 Kč čtvrtletně
Poplatek za výpis z účtu elektronicky zdarma, poštou 25 Kč
Zájemci o stavební spoření, kteří si současně založí nový osobní běžný účet u Raiffeisenbank, mohou získat několik výhod současně: Některé z těchto výhod jsou vázány na založení nového běžného účtu u Raiffeisenbank. V tomto textu však předpokládáme zájem o uzavření nové smlouvy o stavebním spoření a založení nového běžného účtu.

Smlouvu o stavebním spoření i nový běžný účet u Raiffeisenbank je možno sjednat online.

Uzavřít smlouvu online na webu RSTS

Akční úrok pro roky 2023 a 2024

Smlouvy v tarifu SPOŘENÍ uzavřené od 4. září 2023 s dodatekm 0271 mohou získat zvýhodněný úrok v letech 2023 a 2024. Zvýhodněný úrok je nastaven tak, že celkové úročení vkladů v uvedeném období bude 7 % p. a. Podmínkou je spoření minimálně do 31. prosince 2025.

V tarifu SPOŘENÍ je možno k základní úrokové sazbě 0,5 % získat úrokové zvýhodnění (2,5 %) nebo navýšené úrokové zvýhodnění (+3,0 %). Akční úrok je nastaven tak, aby vklady klenta byly v letech 2023 a 2024 úročeny celkovou sazbou 7,0 %, ať už klient získá nebo nezíská úrokové zvýhodnění či navýšené úrokové zvýhodnění:

Spoření s úrokovým zvýhodněním

Většina střadatelů získá nárok na úrokové zvýhodnění, které zvyšuje základní úrokovou sazbu až o 2,5 % (viz podmínky úrokového zvýhodnění). Tito klienti obdrží v letech 2023 a 2024 kromě úrokového zvýhodnění navíc
 • úrokovou prémii ve výši 3,5 % a 
 • úrokový bonus ve výši 0,5 %
Celkové úročení vkladů v letech 2023 – 2024 tedy bude celkem 7,0 % (základní úrok 0,5 % + úrokové zvýhodnění 2,5 % + úroková prémie 3,5 % + úrokový bonus 0,5 %).

Spoření s navýšeným úrokovým zvýhodněním

Klienti, kteří mají běžný účet u mateřské Raiffeisenbank a budou na účet stavebního spoření spořit z toho běžného účtu mohou získaz navýšené úrokové zvýhodnění, které zvyšuje úročení vkladů až o 3,0 % (viz podmínky navýšeného úrokového zvýhodnění). Tito klienti obdrží v letech 2023 a 2024 kromě navýšeného úrokového zvýhodnění ještě úrokovou prémii 3,5 %. Celkové úročení vkladů v letech 2023 – 2024 tedy bude celkem 7,0 % (základní úrok 0,5 % + zvýšené úrokové zvýhodnění 3,0 % + úroková prémie 3,5 %).

Klienti bez úrokového zvýhodnění

Klietni, kteří nezískají úrokové zvýhodnění ani navýšené úrokové zvýhodnění (nejčastěji půjde o klienty, kteří nespoří předepsaných 0,3 % cílové částky po dobu 6 let) mohou získat
 • úrokovou prémii ve výši 3,5 % a 
 • úrokový příspěvek ve výši 3,0 %
Celkové úročení vkladů v letech 2023 – 2024 tedy bude celkem 7,0 % (základní úrok 0,5 % + úroková prémie 3,5 % + úrokový příspěvek 3,0 %).

Podmínky společné pro úrokovou prémii, úrokový bonus i úrokový příspěvek

 • Jedna osoba může získat úrokovou prémii, úrokový bonus i úrokový příspěvek pouze na jednu smlouvu.
 • Úroková prémie, úrokový bonus i úrokový příspěvek budou připsány na účet k 31. 1. 2024 a 31. 1. 2025 a podláhají stejně jako běžné úroky srážkové dani.
 • Při ukončení smlouvy po 1. 1. 2026 nebude klientovi účtován poplatek za předčasné ukončení smlouvy. Klient však ztratí nárok na státní podporu a úrokové zvýhodnění, případně navýšené úrokové zvýhodnění.
 • Úrokovou prémii, úrokový bonus i úrokový příspěvek nelze kombinovat s jinými zvýhodněními, které stavební spořitelna nabízí.

Úrokové zvýhodnění

V tarifu SPOŘENÍ je možno k základní úrokové sazbě získat navíc úrokové zvýhodnění. Klienti mateřské Raiffeisenbank mohou získat navýšené úrokové zvýhodnění. Podmínky úrokového zvýhodnění i navýšeného úrokového zvýhodnění jsou následující:
 • Smlouva o stavebním spoření musí být uzavřena od 1. dubna 2023 v tarifu SPOŘENÍ.
 • Na smlouvu je třeba spořit nejméně 0,3 % cílové částky měsíčně po dobu 72 měsíců. Vklady je možno „předspořit“ vložením mimořádné úložky. Splnění podmínky pravidelného spoření se kontroluje na konci kalendářního roku a v 72. měsíci spoření.
 • Smlouva nesmí být ukončena před uplynutím 72 měsíců od uzavření.
 • U smlouvy nesmí být po celou dobu trvání změněna cílová částka, nesmí být převedena na jiný tarif ani k ní nesmí být sjednána úvěrová smlouva.
 • Po dobu trvání smlouvy nesmí být nakládáno s uspořenou částkou.
 • Úrokové zvýhodnění se vztahuje pouze na zůstatek do výše 1 mil. Kč. Zůstatek nad touto hranicí se úročí pouze základní úrokovou sazbou.
 • Zůstatek je úročen úrokovým zvýhodněním pouze po dobu prvních 72 měsíců.
 • Úrokové zvýhodnění není průběžně připisováno na účet, je klientovi vyplaceno až při ukončení smlouvy společně s uspořenou částkou.
Základní úroková sazba je 0,5 %. Úrokové zvýhodnění činí 2,5 %, takže vklady do 1 mil. Kč jsou po dobu prvních šesti let úročeny celkem 3,0 %. Klienti kteří spoří z účtu u mateřské Raiffeisenbank mohou získat navýšené úrokové zvýhodnění 3,0 %, takže vklady do 1 mil. Kč jsou po dobu prvních šesti let úročeny celkem 3,5 %.

Prémie od RSTS za převedení platebního styku

Pokud si klient se smlouvou o stavebním spoření zřídí také osobní běžný účet u Raiffeisenbank a převede na tento nový běžný účet svůj platební styk, obdrží od Raiffeisen stavební spořitelny prémii ve výši 1000 Kč.
 • Na nový účet u Raiffeisenbank musí být převeden kompletní platební styk klienta (mobilita).
 • Smlouva o zřízení běžného účtu u Raiffeisenbank musí zůstat v platnosti minimálně 12 měsíců.
 • Smlouva o stavebním spoření musí zůstat v platnosti nejméně 6 let nebo do přijetí přidělení cílové částky.
 • Prémie bude připsána na účet stavebního spoření do tří měsíců od dne zřízení nového běžného účtu u Raiffeisenbank.

Prémie od Raiffeisenbank za aktivní používání běžného účtu

Pokud si klient se smlouvou o stavebním spoření zřídí také osobní běžný účet u Raiffeisenbank a tento nový běžný účet bude aktivně užívat, může od Raiffeisenbank obdržet až 6 prémií po 500 Kč.

Podmínky pro získání prémie:

 • Věk nejméně 18 let.
 • Klient si u Raiffeisenbank sjedná nový běžný účet s tarifem CHYTRÝ, AKTIVNÍ, PRÉMIOVÝ nebo EXKLUZIVNÍ.
 • V období 6 měsíců před aktivací nového účtu klient neměl u Raiffeisenbank vedený jiný běžný účet.
 • Podmínka aktivity je splněna, když klient alespoň třikrát v kalendářním měsíci zaplatí v kamenném nebo online obchodě debetní kartou (rozhodující je datum zaúčtování platby na účet).
 • Za každý měsíc kdy byla splněna podmínka aktivity získá klient 500 Kč. Splnění Aktivity je sledováno prvních 6 měsíců následujících po měsíci, kdy byl účet sjednán. Celkem je tak možno získat maximálně 6×500 Kč.
Prémie bude připisána na nový běžný účet u Raffeisenbank do 15. dne měsíce který následuje po měsíci, kdy byla splněna aktivita. Ve srovnávači stavebního spoření se tato prémie započítává do výnosů stavebního spoření i přesto, že je připisována na běžný účet.

Uzavřít smlouvu online na webu RSTS


Dejte nám na sebe kontakt. E‑mailem nebo telefonicky se vám ozve specialista, který si s vámi sjedná schůzku.Najděte si sami nejbližšího finančního poradce na interaktivní mapě.

Poskytovatelem stavebního spoření je

Raiffeisen stavební spořitelna a.s.
Hvězdova 1716/2b
140 78 Praha 4

www  www.rsts.cz