Stavebky.cz představují novou službu Monitor

analýza překlenovací úvěr spoření
25. 4. 2020 | Na stavebkách.cz je nyní k dispozici nový nástroj pro analytiky. Databáze parametrů stavebního spoření a překlenovacích úvěrů bude doplňkem k již existující službě DataSet.
Od konce března je na stavebkách.cz k dispozici nová služba Monitor. Je určena pro registrované zájemce, ale několik týdnů poběží ve zkušebním provozu zdarma. Monitor nabízí přehled parametrů nabídek stavebních spořitelen – tarifů stavebního spoření a překlenovacích úvěrů.

Co umí Monitor?

Monitor je databáze úrokových sazeb, poplatků a dalších parametrů stavebního spoření a překlenovacích úvěrů. Využívá stejná data jako srovnavač stavebního spoření, ale neobsahuje žádné výpočty. Dokáže však jiné věci:
  • Zobrazí přehledně úrokové sazby a poplatky.
  • Umí filtrovat, takže se můžeme podívat například na nabídky pro mladé (viz obrázek níže).
  • Má uložené parametry z minulosti (od konce března 2020) a díky tomu může srovnávat. Najde například změny, které nastaly v posledním měsíci.

Jednoduché zobrazení a filtrování

Například takto vypadá aktuální přehled stavebního spoření pro mladé. Ve filtru kategorií (nahoře) je zvolen výběr tarifů pro mladé (zobrazeny jsou údaje k 20. dubnu).

Jednoduchý přehled nabídek stavebních spořitelen pro mladé. Tooltip (žlutá „bublina“) vpravo dole zobrazuje doplňující informace na které upozorňuje symbol „i“ v modrém kolečku.

Sledování změn

Cílem Monitoru je nabídnout přehled základních parametrů. Tak, aby bylo možné na první pohled zjistit, jaké poplatky a úrokové sazby jednotliví hráči na trhu nabízejí. A k tomu patří i možnost podívat se, co se v poslední době změnilo. Například takto vypadají změny v nabídkách stavebního spoření, které nastaly od 26. března do 20. dubna.
Pomocí Monitoru je možno snadno odhalit změny v produktech za dané období. Orientaci usnadňují značky na začátku řádku. Zrušené produkty jsou navíc přeškrtnuty, u změněných parametrů je zobrazena původní i nová hodnota.

Vidíme zde nové nabídky, nabídky které byly v daném období zrušeny, i tarify u kterých došlo „jen“ ke změně parametru (v tomto případě poplatku za vedení účtu). Zda došlo k zavedení nové nabídky, zrušení dřívější nabídky, nebo jen ke změně parametrů, je patrné z ikon na začátku řádku:

   Nová nabídka
   Zrušená nabídka
   Upravená nabídka

Popis tarifu, tabulka úrokových sazeb

Součástí databáze jsou i popisy jednotlivých nabídek, kde jsou popsány podrobné podmínky. U stavebního spoření jsou to především podmínky pro získání různých akčních slev a bonusů, u překlenovacích úvěrů podmínky pro zajištění úvěru, doba splatnosti a podobně. Text je shodný s textem, který je volně k dispozici ve srovnavači na stavebkách – až na jednu výjimku. U překlenovacích úvěrů je na začátku uvedena tabulka nabídkových úrokových sazeb. Ta může být v některých případech hodně složitá – příkladem je překlenovací úvěr Topkredit nabízený ČMSS, jehož úroková sazba závisí hned na třech parametrech – na objemu, fixaci a LTV.
Kliknutím na název produktu se zobrazí jeho popis. U překlenovacích úvěrů tento popis začíná detailní tabulkou úrokových sazeb.

Monitor je doplňkem DataSetu

Nová služba Monitor se stane rozšířením již zavedené služby DataSet. Zatímco Monitor obsahuje „jen“ parametry produktů (úrokové sazby a poplatky), v DataSetu jsou výpočty, které umožňují detailně porovnat jejich výhodnost. DataSet samotný je soubor dat uložený v Excelu. V jedné velké tabulce jsou uloženy výpočty produktů stavebních spořitelen k danému dni – v jednom souboru je stavebního spoření, ve druhém překlenovací úvěry. Jsou zde všechny potřebné parametry pro analýzy a podrobné porovnání tarifů. U produktu stavebního spoření najdeme například nejen výši naspořenou částky, ale také její rozdělení na vklady, úroky, státní podporu a poplatky. To vše pro dobu spoření 6 až 9 let a pro několik cílových částek. Podobně jsou u překlenovacích úvěrů uvedeny výpočty RPSN, úroků i poplatků pro různé výše úvěru a splátek. Ve výstupu najdeme i technické parametry spořicích a úvěrových výkonů, včetně SKLV.

Přehledné zobrazení datového řádku

Samotná datová tabulka umožňuje provádět vlastní studie a analýzy, nicméně pro běžné používání je k dispozici i přehledný náhled na jednotlivé údaje. Takto vypadá náhled na jeden datový řádek překlenovacího úvěru.

Náhled na datový řádek překlenovacího úvěru. Graficky je vlevo nahoře zobrazen vývoj zůstatků na jednotlivých účtech (překlenovací úvěr, účet stavebního spoření a úvěru ze stavebního spoření), nahoře napravo je pak měsíční zatížení klienta. V dolní části jsou hlavní parametry výpočtu.

Grafické analýzy a porovnání

Hlavní silou DataSetu je však provádění podrobných analýz. Například u překlenovacích úvěrů je závislost RPSN na výši úvěru netriviální a porovnání jednotlivých produktů je nutno provádět s ohledem na výši splátky či dobu splatnosti. DataSet obsahuje řadu předprogramovaných analýz, které umožňují vytvářet podrobné grafy doslova na jedno kliknutí. Příkladem může být graf závislosti RPSN na výši splátky.

Příklad předprogramovaného grafu DataSetu – závislost RPSN na výši měsíční splátky. Tečkované čáry odpovídají jednotlivým produktům stavebních spořitelen. Z nich je možno některé vybrat a zvýraznit. Zde jsou pro ukázku vybrány překlenovací úvěr Buřinky a Raiffeisen stavební spořitelny.

DataSet je silný nástroj pro analytiky v oboru stavebního spoření. Jeho používání není složité, vyžaduje však dobré znalosti produktu stavebního spoření. Zájemci si mohou funkčnost DataSetu vyzkoušet na testovacím balíčku. Ten obsahuje všechny datové soubory k jednomu konkrétnímu dni. Placená verze se od testovacího balíčku liší pouze tím, že jsou k dispozici všechna dostupná data, tedy od března 2018 až do dneška.

Monitor DataSet

Autor: Petr Kielar

SDÍLEJTE ČLÁNEK