Raiffeisenka uspíšila snížení sazeb, hořkou pilulku ale osladila

praktické rady RSTS spoření
3. 4. 2024 | Snížení úrokových sazeb přišlo sice o něco dříve, ale Raiffeisenka současně navýšila jiné zvýhodnění, kterým nižší sazby alespoň částečně kompenzuje.
Raiffeisen stavební spořitelna (RSTS) uspíšila snížení úrokových sazeb tarifů stavebního spoření. Snižování úrokových sazeb bylo v březnu avizováno na 25. dubna. Sazby se však nakonec snižují již od 1. dubna. Úrokové sazby klesnou podle původně avizovaného scénáře: úročení vkladů v tarifu JISTOTA klesne 2,5 % na 2,0 % a úvěr ze stavebního spoření zlevní z 5,5 % na 5,0 %. V tarifu SPOŘENÍ zůstane základní úroková sazba na 0,5 %, snižuje se však úrokové zvýhodnění ze 2,0 % na 1,5 % (pro klienty Raiffeisenbank ze 2,5 % na 2,0 %). V tarifu SPOŘENÍ se tím snižuje „Akční úroková sazba“ z 6,0 % na 5,5 %, ale její trvání se naopak prodlužuje až do konce roku 2025. Od 1. dubna se mění také sazebník poplatků, změny však nejsou podstatné.

Uzavřít smlouvu v tarifu SPOŘENÍ na webu RSTS

Jak vypadá aktuální nabídka Raiffeisen stavební spořitelny?

RSTS nabízí dva tarify vhodné pro spoření. V tarifu JISTOTA jsou vklady úročeny základní sazbou 2,0 %, úvěr ze stavebního spoření má úrokovou sazbu 5,0 %.

Druhým tarifem je SPOŘENÍ, kde jsou vklady úročeny základní sazbou 0,5 % p. a. K této sazbě je možno získat úrokové zvýhodnění dalších 1,5 %. Pokud spoříme z účtu vedeného u Raiffeisenbank, je úrokové zvýhodnění dokonce 2,0 %. Úrokové zvýhodnění se vztahuje na zůstatek účtu do 1 mil. Kč po dobu 6 let. Podmínkou je pravidelné spoření po dobu alespoň 6 let a nečerpání úvěru. Při dodržení pravidel je tedy celkový úrok 2,0 % až 2,5 % (pro klienty Raiffeisenbank). Úvěr ze stavebního spoření má úrokovou sazbu 3,5 %.

V dubnu mění RSTS také sazebník poplatků, změny jsou však minimální. Pro oba tarify (JISTOTA a SPOŘENÍ) i nadále platí, že uzavření smlouvy je bez vstupního poplatku. Beze změny zůstává i poplatek za vedení účtu 99 Kč za čtvrtletí (tj. 396 Kč ročně). Jediná změna hodná pozoru se týká poplatku za vedení účtu. Elektronický výpis je i nadále zdarma, zdražuje se však výpis zasílaný v papírové formě poštou, a to z 25 Kč na 28 Kč.

Akční úrok nižší, ale zato po delší dobu

Pozitivní změnou je prodloužení takzvaného „Akčního úroku“ v tarifu SPOŘENÍ. Podstata této marketingové akce je stejná jako dříve: po určitou dobu jsou vklady úročeny zvýšenou úrokovou sazbou. Od 1. dubna platí, že vklady v tarifu SPOŘENÍ budou až do 31. prosince 2025 úročeny sazbou 5,5 %. To je celková sazba, která nezávisí na tom, zda získáme úroková zvýhodnění 1,5 % nebo (pro klienty Raiffeisenbank) navýšené úrokové zvýhodnění 2,0 %. Dokonce i v případě kdy nesplníme podmínky Pro získání úrokového zvýhodnění je třeba spořit alespoň 0,3 % cílové částky měsíčně po dobu alespoň 6 let. a nezískáme žádné úrokové zvýhodnění, budou vklady v prvních dvou letech úročeny sazbou 5,5 %.

Podmínky pro získání tohoto zvýhodnění jsou přitom velmi jednoduché:

  • Smlouva o stavebním spoření musí být uzavřena v tarifu SPOŘENÍ a
  • musí trvat minimálně do 31. prosince 2027.
Výše akčního úroku je tedy o polovinu procentního bodu nižší, než doposud (dříve byl 6,0 %), ale prodlužuje se doba, po kterou budou vklady touto zvýhodněnou sazbou úročeny. Dříve totiž platila zvýhodněná sazba jen do konce letošního roku. Nové podmínky zajišťují lepší úrok o rok déle.

Součástí akční nabídky je také právo na ukončení smlouvy po 1. lednu 2028 bez poplatku za předčasné ukončení smlouvy. Standardní výše tohoto poplatku je 1 % z cílové částky, nejméně však 500 Kč a uplatňuje se při ukončení smlouvy před uplynutím šestileté vázací doby. V rámci této akční nabídky je tedy možné smlouvu ukončit zdarma o něco dříve. Jaké to má důsledky? Přijdeme o  státní podporuPro získání státní podpory je třeba spořit alespoň šest let, nebo čerpat úvěr ze stavebního spoření.úrokové zvýhodněníPro získání úrokového zvýhodnění je třeba dodržet šestiletou dobu spoření.. To znamená, že

  • Do konce roku 2025 budou naše vklady úročeny 5,5 %, ale
  • od 1. ledna 2026 se úrok sníží na 0,5 % (základní úroková sazba v tarifu SPOŘENÍ).
Nabízí se tedy možnost co nejvíce využít zvýhodněného Akčního úroku a minimalizovat nevýhodnou druhou fázi, kdy jsou vklady úročen jen základní sazbou. Akčního úroku nejvíce využijeme, když nespoříme postupně, ale všechny vklady vložíme na účet najednou na samotném počátku. Nevýhodnou druhou fázi pak můžeme omezit jen tím, že smlouvu ukončíme co nejdříve – tedy 2. ledna 2028. Když to spočítáme, můžeme se dostat k průměrnému úročení kolem 2,8 % p. a. před zdaněním. Je to sice méně, než nabízejí dnešní spořicí účty, ale tato sazba je garantovaná, takže je třeba ji srovnávat spíše s úročením termínovaných vkladů. S ohledem na očekávané snižování úrokových sazeb může být tato možnost zajímavá.
Srovnávač stavebního spoření
Vyberte si ten nejvhodnější tarif ve srovnávači stavebního spoření
Ve srovnávači najdete všechny aktuální nabídky stavebních spořitelen, vypočtené jednotnou metodikou, se zahrnutím všech poplatků.

Který tarif je ten pravý?

Změna podmínek Akčního úroku řádně zamíchala výhodami nabízené dvojice tarifů. JISTOTA nabízí úročení dvěma procenty bez dalších výhod. v tarifu SPOŘENÍ máme k základní sazbě 0,5 % ještě úrokové zvýhodnění 1,5 %, což dá celkový úrok 2,0 % srovnatelný s tarifem JISTOTA. Navíc však máme do konce roku 2025 Akční úrok, který zajišťuje zhodnocení vkladů 5,5 %. Ještě lépe to vychází pro ty, kdo mají běžný účet u mateřské Raiffeisenbank. Ti mají úrokové zvýhodnění 2,0 %, takže od roku 2026 Do konce roku 2025 budou vklady úročeny Akčním úrokem 5,5 %, poté úročení klesne. se jim budou vklady zhodnocovat dokonce 2,5 %.

A je tady ještě jeden důvod, proč sáhnout k tarifu SPOŘENÍ. Jmenuje se úvěr ze stavebního spoření. Úvěr úročený 3,5 % totiž jen tak nenajdeme. Čerpáním úvěru se sice připravíme o úrokové zvýhodnění, ale výhoda levného úvěru za tuto ztrátu stojí. Máme tak možnost buď výhodně spořit, nebo získat levný úvěr. A nejlepší na tom je, že se nemusíme rozhodovat hned, ale až v budoucnosti podle toho zda budeme úvěr potřebovat a zda se takto úročený úvěr vyplatí.

Uzavřít smlouvu v tarifu SPOŘENÍ na webu RSTS

Hlavní parametry tarifu JISTOTA platné od 1.4.2024

Základní úroková sazba 2,0 %
Úrokový bonus žádný
Další zvýhodnění žádné
Poplatek za uzavření smlouvy zdarma
Poplatek za vedení účtu 99 Kč za čtvrtletí (396 Kč ročně)
Poplatek za roční výpis z účtu elektronicky zdarma, poštou 28 Kč

Hlavní parametry tarifu SPOŘENÍ platné od 1.4.2024

Základní úroková sazba 0,5 %
Úrokový bonus 1,5 % (pro klienty RB 2,0 %)
Další zvýhodnění Akční úrok:
Vklady jsou do 31.12.2025 úročeny 5,5 %
Poplatek za uzavření smlouvy zdarma
Poplatek za vedení účtu 99 Kč za čtvrtletí (396 Kč ročně)
Poplatek za roční výpis z účtu elektronicky zdarma, poštou 28 Kč

Autor: Petr Kielar

SDÍLEJTE ČLÁNEK