Překlenovací úvěry v prosinci – sazby rostou

stavební spoření
5. 12. 2018 | Hypotéky zdražují a zajištěné překlenovací úvěry stavebních spořitelen rovněž. Beze změny však zůstávají překlenovací úvěry bez zajištění zástavním právem k nemovitosti.
Během listopadu vzrostly úrokové sazby hned u tří stavebních spořitelen. Sazby zajištěných překlenovacích úvěrů zvýšila nejprve Modrá pyramida, poté Stavební spořitelna České spořitelny (Buřinka) a k 1. prosinci i Českomoravská stavební spořitelna (ČMSS, Liška). Úrokové sazby nezajištěných překlenovacích úvěrů zůstaly beze změn.

Překlenovací úvěry zajištěné nemovitostí

V grafu jsou zobrazeny čisté úrokové sazby nejlevnějšího a nejdražšího překlenovacího úvěru, který je v nabídce dané stavební spořitelny. Čistá úroková sazba byla vypočtena za předpokladu, že klient čerpá překlenovací úvěr ve výši 1 mil. Kč a splácí jej pravidelně měsíčně tím nejvýhodnějším způsobem, který mu podmínky stavební spořitelny dovolují (tedy takovou měsíčné splátkou, při které je čistá úroková sazba minimální). Šedé hodnoty ukazují stav před měsícem.

Další podrobnosti ke grafu jsou uvedeny v metodice

V oblasti překlenovacích úvěrů hypotéčního typu porovnáváme úvěry zajištěné nemovitostí o objemu 1 mil. Kč.

V polovině listopadu zvýšila Modrá pyramida úrokové sazby zajištěného HYPOúvěru s LTV do 80 % o 0,2 procentního bodu. Sazby HYPOúvěru jsou dnes shodné pro všechny nabízené fixace a rovněž zvýšení sazeb bylo pro všechny fixace stejné. Naopak HYPOúvěr s hodnotou LTV do 90 % je o 0,3 procentního bodu levnější.

Týden poté upravila úrokové sazby zajištěného Úvěru od Buřinky také Stavební spořitelna České spořitelny. Zde zdražily především kratší fixace (3 a 6 let), a to o 0,2 procentního bodu. Nejdelší, desetiletá fixace, poskočila jen o 0,1 p. b.

Poslední změna ve sledovaném období nastala 1. prosince. První den posledního měsíce zvýšila úrokové sazby zajištěných překlenovacích úvěrů také Českomoravská stavební spořitelna, a to plošně o 0,2 procentního bodu.

Nejlevnější zůstává speciální nabídka Českomoravské stavební spořitelny která je určena pro refinancování nebo pro pracovníky ve školství či zdravotnictví. Kombinace různých fixací a tarifních variant tohoto překlenovacího úvěru zůstávají na čelních pozicích, čistá úroková sazba začíná na hodnotě 2,498 %.

Druhé místo patří HYPOsplátce Raiffeisen stavební spořitelny, která není vázána na zaměstnání klienta ani použití úvěru, jde však o nejnižší sazbu pro ty nejlepší klienty (čistá úroková sazba 2,649 %).

Kombinace pro různé tarify stavebního spoření a dob fixace u těchto dvou překlenovacích úvěrů ČMSS a RSTS obsadily prvních devět příček. Za nimi pak následuje Hypoúvěr od Buřinky s čistou úrokovou sazbou 3,088 %.

Čisté úrokové sazby překlenovacích úvěrů zajištěných zástavním právem k nemovitosti. Nejlevnější milionový úvěr zajištěný nemovitostí nabízí Českomoravská stavební spořitelna, zvýhodněný překlenovací úvěr Tophypo pro vybraný segment klientů začíná na čisté úrokové sazbě od 2,498 %.

Překlenovací úvěry bez zajištění nemovitostí

Čisté úrokové sazby nezajištěných překlenovacích byly vypočteny za předpokladu, že klient čerpá překlenovací úvěr ve výši 100 tis. Kč a splácí jej pravidelně měsíčně tím nejvýhodnějším způsobem, který mu podmínky stavební spořitelny dovolují (tedy takovou měsíčné splátkou, při které je čistá úroková sazba minimální).
Ve srovnání překlenovacích úvěrů bez zajištění nemovitostí jsou porovnávány nejvýhodnější nabídky pro překlenovací úvěry v objemu 100 tis. Kč.

Nezajištěné úvěry zůstaly během listopadu beze změny a podmínky na začátku prosince jsou stejné jako před měsícem.

Na čele zůstává Půjčka ProBydlení od Wüstenrotu, určená pro refinancování (čistá úroková sazba je od 4,836 %). Za ní následuje Úvěr od Buřinky určený pro refinancování, se třemi různými fixacemi úrokových sazeb a čistou úrokovou sazbou začínající na 4,861 %. Další pozice patří Rychloúvěru Modré pyramidy s čistou úrokovou sazbou 5,157 %. Tato nabídka Rychloúvěru je (na rozdíl od předchozích dvou) určena pro všechny zájemce, není tedy omezena na refinancování.

Čisté úrokové sazby překlenovacích úvěrů bez zajištění zástavním právem k nemovitosti. Nejlevnější nabídku má Wüstenrot. Půjčka ProBydlení určená pro refinancování má čistou úrokovou sazbu 4,836 %.

Uvedené hodnoty byly vypočteny jednotnou metodikou, takže představují objektivní pohled na aktuální nabídku překlenovacích úvěrů. Kritériem pro porovnání úvěrů je čistá úroková sazba, která na rozdíl od nominální úrokové sazby, zohledňuje kromě úroků také veškeré poplatky, daně a výnosy související s daným překlenovacím úvěrem. Pro zjednodušení nejsou jednotlivé nabídky členěny podle délky fixace úrokové sazby, hodnoty LTV a dalších parametrů, které jsou důležité pro klienty, kteří si vybírají konkrétní produkt. Pro účely takového výběru je nutno zohlednit podrobné podmínky, které jsou zveřejněny v porovnání překlenovacích úvěrů.

Přehled překlenovacích úvěrů k 1. 12. 2018

Zajištěné nemovitostí
Tarif ČUS
ČMSS Tophypo+ Fix3 + Aktiv 30 2,498 %
ČMSS Tophypo+ Fix3 + Aktiv 25 2,589 %
RSTS HYPOsplátka 80 Fix3 2,649 %
RSTS HYPOsplátka 80 Fix5 2,839 %
ČMSS Tophypo+ Fix6 + Aktiv 30 2,987 %
ČMSS Topkredit+ + Aktiv 20 3,049 %
ČMSS Topkredit+ + Aktiv Spořicí 3,060 %
ČMSS Topkredit+ + Aktiv 15 3,074 %
ČMSS Tophypo+ Fix6 + Aktiv 25 3,076 %
SSČS Hypoúvěr od Buřinky 80 Fix 3 3,088 %
SSČS Hypoúvěr od Buřinky 80 Fix 6 3,088 %
SSČS Hypoúvěr od Buřinky 80 Fix 10 3,391 %
ČMSS Topkredit 80 + Aktiv 20 3,634 %
ČMSS Topkredit 80 + Aktiv 15 3,656 %
RSTS HYPOsplátka 90 Fix3 3,681 %
ČMSS Tophypo 80 Fix3 + Aktiv 30 3,684 %
ČMSS Topkredit 80 + Aktiv Spořicí 3,690 %
ČMSS Tophypo 80 Fix3 + Aktiv 25 3,769 %
ČMSS Tophypo 80 Fix6 + Aktiv 30 3,785 %
MPSS Hypoúvěr 80 3,822 %
ČMSS Tophypo 80 Fix6 + Aktiv 25 3,869 %
RSTS HYPOsplátka 90 Fix5 3,879 %
SSČS Hypoúvěr od Buřinky 90 Fix 3 3,896 %
SSČS Hypoúvěr od Buřinky 90 Fix 6 3,896 %
SSČS Hypoúvěr od Buřinky 90 Fix 10 4,198 %
MPSS Hypoúvěr 90 4,327 %
WÜST ProBydlení H + PÚ-Tarif OF-P 4,460 %
ČMSS Tophypo 90 Fix3 + Aktiv 30 4,703 %
WÜST ProBydlení – refinancování 4,773 %
ČMSS Tophypo 90 Fix3 + Aktiv 25 4,780 %
ČMSS Tophypo 90 Fix6 + Aktiv 30 4,806 %
ČMSS Topkredit 90 + Aktiv 20 4,828 %
ČMSS Topkredit 90 + Aktiv 15 4,838 %
ČMSS Tophypo 90 Fix6 + Aktiv 25 4,883 %
WÜST ProBydlení Expres H + PÚ-Tarif OF-P 4,915 %
ČMSS Topkredit 90 + Aktiv Spořicí 4,959 %
WÜST ProBydlení Expres H + ProÚvěr OZ-U 5,940 %
WÜST ProBydlení Expres H + ProSpoření OF-S 6,153 %
WÜST ProBydlení H + ProÚvěr OZ-U 6,171 %
WÜST ProBydlení H + ProSpoření OF-S 6,171 %
WÜST ProBydlení Expres H + ProSpoření eOF-S 6,211 %
WÜST ProBydlení H + ProSpoření eOF-S 6,251 %
Bez zajištění nemovitostí
Tarif ČUS
WÜST ProBydlení – refinancování 4,836 %
SSČS Úvěr od Buřinky refin 4,861 %
SSČS Úvěr od Buřinky refin Fix 3 4,864 %
SSČS Úvěr od Buřinky refin Fix 6 4,864 %
MPSS Rychloúvěr 5,157 %
SSČS Úvěr od Buřinky Fix 3 5,379 %
RSTS REKOpůjčka Fix3 5,564 %
WÜST ProBydlení + PÚ-Tarif OF-P 5,584 %
WÜST ProBydlení Expres + PÚ-Tarif OF-P 5,673 %
SSČS Úvěr od Buřinky Fix 6 5,677 %
RSTS REKOpůjčka Fix5 5,768 %
ČMSS Kredit Max + Aktiv Spořicí 5,975 %
ČMSS Kredit Max + Aktiv 15 6,007 %
ČMSS Kredit Max + Aktiv 20 6,125 %
SSČS Úvěr od Buřinky 3,05  % / 6,05  % 6,176 %
ČMSS Kredit Plus + Aktiv 15 6,200 %
ČMSS Kredit Refin + Aktiv 15 6,200 %
ČMSS Kredit Plus + Aktiv 20 6,211 %
ČMSS Kredit Refin + Aktiv 20 6,211 %
ČMSS Kredit Plus + Aktiv Spořicí 6,252 %
ČMSS Kredit Refin + Aktiv Spořicí 6,252 %
SSČS Trend Fix 3 6,395 %
ČMSS Kredit Start + Aktiv 15 6,807 %
ČMSS Kredit Start + Aktiv 20 6,826 %
ČMSS Kredit Start + Aktiv Spořicí 6,927 %
WÜST ProBydlení Expres + ProÚvěr OZ-U 7,134 %
WÜST ProBydlení Expres + ProSpoření OF-S 7,394 %
WÜST ProBydlení Expres + ProSpoření eOF-S 7,444 %
SSČS Trend Fix 6 7,467 %
WÜST ProBydlení + ProÚvěr OZ-U 7,747 %
WÜST ProBydlení + ProSpoření OF-S 7,810 %
WÜST ProBydlení + ProSpoření eOF-S 7,884 %
SSČS Trend Fix 10 7,918 %Autor: Petr KielarVaše otázky a komentáře