Ohlédnutí za rokem 2014


17.3.2015 |
ID-100165618.jpg
Foto: Danilo Rizzuti na FreeDigitalPhotos.net
Na stránce statistik stavebního spoření byly aktualizovány základní údaje o stavebním spoření v roce 2014. Co tento rok přinesl? Nízké úrokové sazby, problémy s ukončováním dětských smluv a kroky stavebních spořitelen, kterými se zbavovaly starých nevýhodných smluv.

Na Stavebkách.cz byl v roce 2014 jednoznačně nejčtenější článek s návodem jak postupovat při ukončení smlouvy nezletilého dítěte.
Témata roku 2014 byla: ukončování dětských smluv, nízké úrokové sazby, a s tím související kroky stavebních spořitelen, kterými se zbavovaly starých, vysoce úročených smluv.
I na diskusním fóru patřilo toto téma k nejčtenějším. Často však byly diskutovány také kroky stavebních spořitelen, kterými se zbavovaly starých smluv o stavebním spoření s vysokými úrokovými sazbami. Ty byly vyvolány dlouhodobým poklesem úrokových sazeb na trhu. A to jsou zároveň hlavní témata stavebního spoření v roce 2014.

Dětské smlouvy

Ukončování dětských smluv (tedy smluv nezletilých účastníků stavebního spoření) bylo vždy citlivé téma. Do příchodu Nového občanského zákoníku využívaly stavební spořitelny možnosti širšího výkladu tehdy platného Občanského zákoníku a umožňovaly rodičům spravovat peníze jejich dětí na účtech stavebního spoření. Nový občanský zákoník sice nepřinesl podstatné změny, nicméně i to málo stačilo k tomu, že volný výklad zákona již nebyl udržitelný. Všechny stavební spořitelny tak začaly v roce 2014 vyžadovat při ukončení smlouvy nezletilých klientů souhlas opatrovnického soudu.

Nutnost vyžadovat při výpovědi dítěte souhlas opatrovnického soudu komplikuje život klientům, stavebním spořitelnám i soudům.
Tato změna zkomplikovala život zřejmě všem zúčastněným – rodičům, stavebním spořitelnám i soudům. Z různých diskusí je navíc zřejmé, že mnozí rodiče vidí jako hlavní viníky (neprávem) stavební spořitelny. Samotné stavební spořitelny jsou postiženy nejen komplikovanou administrativou při ukončování smluv, ale také snížením zájmu o nové smlouvy. Přitom smlouvy s nezletilými tvořily nezanedbatelnou část obchodů stavebních spořitelen.

Není divu, že stavební spořitelny usilují o změnu tohoto stavu. Toho lze docílit pouze změnou zákona, nicméně reakce některých politiků je nadějná.

Nízké úrokové sazby

Téma nízkých úrokových sazeb je diskutováno velmi často a nejen v bankovnictví. Vliv nízkých úrokových sazeb na stavební spoření je velmi specifický. Úrokové sazby stavebních spořitelen jsou silně regulovány a jejich výše je do velké míry fixována.

Spoření je výhodné

Dlouhodobý pokles úrokových sazeb na trhu nahrává stavebnímu spoření, které dokáže zhodnotit úspory lépe, než jiné bankovní produkty.
V období nízkých úrokových sazeb představuje stavební spoření zajímavý způsob zhodnocování vkladů. V úvěrech však obtížně konkuruje hypotékám a prosazuje spíše v oblasti úvěrů bez zajištění.
I když úrokové sazby klesaly i ve stavebních spořitelnách, spoření je stále výhodnější než na spořicích účtech či termínovaných vkladech. Zčásti je to díky státní podpoře, zčásti díky dlouhodobému uložení peněz.

Úvěry bez zajištění jsou stále zajímavé

V oblasti úvěrů mají stavební spořitelny tvrdou konkurenci v bankách, které poskytují hypotéční úvěry. Úvěry zajištěné zástavním právem k nemovitosti jsou stále levnější a stavební spořitelny jim obtížně konkurují.

Zcela jiná je situace v úvěrech menších objemů. Stavební spořitelny ukazují, že umí poskytovat malé úvěry za velmi výhodných podmínek. Úvěry stavebních spořitelen jsou tak výhodnou alternativou k úvěrům spotřebitelským.

Rušení „starých smluv“

Nízké úrokové sazby na trhu jsou pro stavební spořitelny velmi nepříznivé. Nové úvěry musí být nabízeny za nízkých úrokových sazeb, jinak by byly neprodejné. Zároveň musí stavební spořitelny platit vysoké úroky z vkladů na smlouvy které, byly uzavřeny před mnoha lety s vysokými úrokovými sazbami. Takové smlouvy obvykle znamenají pro stavební spořitelny čistou ztrátu. Proto hledají způsoby, jak se jich zbavit.

Ukončení smlouvy při přespoření

Pokud klient naspoří celou cílovou částku, považuje se smlouva o stavebním spoření za ukončenou. To je postup, který byl používán již dříve. Při naspoření cílové částky je nárok na úvěr ze stavebního spoření nulový a další spoření pak postrádá smysl. Zvýšení cílové částky je sice možné, ale vyžaduje souhlas stavební spořitelny. Pokud má smlouva sjednanou vysokou úrokovou sazbu, stavební spořitelna obvykle podmíní svůj souhlas snížením úrokové sazby.

Jednostranné snížení úrokové sazby

Změna úrokové sazby je omezena zákonem o stavebním spořeníVšeobecnými obchodními podmínkami. Stavební spořitelna má možnost jednostranně změnit úrokovou sazbu, pokud smlouva trvá alespoň šest let, vznikl nárok na úvěr, a pokud je to sjednáno ve smlouvě.

Výpověď smlouvy při jejím porušení

Pokud klient neplní podmínky smlouvy, má stavební spořitelna právo jeho smlouvu vypovědět. Stavební spořitelny dnes využívají podobných ustanovení smlouvy k tomu, aby se zbavily nevýhodných smluv. Po řadu let bylo tolerováno pokud klient spořil méně, než bylo sjednáno ve smlouvě. Právo takové smlouvy ukončit měly stavební spořitelny vždy. Využívají ho však teprve v posledních letech.
I v roce 2014 se stavební spořitelny zbavovaly starých smluv o stavebním spoření, u kterých byly v minulosti nastaveny vysoké úrokové sazby.

Výpověď bez udání důvodu

Jednostranná výpověď bez udání důvodu je poslední možností, kterou stavební spořitelny využívají. V některých případech je možnost takové výpovědi sjednána ve smlouvě, vyskytly se však také případy výpovědí odkazující na obecné právní předpisy.

Vypovídat jednostranně smlouvy bez udání důvodu je v takovém měřítku neobvyklé. Na rozdíl od předchozích postupů zde klient nemá možnost výpověď smlouvy ovlivnit, což je samotnými klienty velmi negativně vnímáno.

Co říkají čísla?

Čísla za rok 2014 vykazují pokles úvěrů, což odpovídá stávající situaci nízkých úrokových sazeb. Saldo úvěrů kleslo meziročně z 261 na 250 mld. Kč. Počet smluv ve fázi spoření i objem vkladů klesá, což je dáno zčásti přirozeným vývojem, zčásti tomu napomáhají samy stavební spořitelny (viz odstavec Rušení starých smluv). Ke konci roku 2014 bylo 3,8 mil. platných smluv ve fázi spoření, na kterých měli klienti uloženo celkem 414 mld. Kč.

Důležitým signálem je růst nových obchodů. Počet nově uzavřených smluv roste již tři roky po sobě a v roce 2014 dokonce rychleji než letech předchozích (bylo uzavřeno celkem 481 tisíc nových smluv). Tento růst ukazuje, že i přes všechny problémy je stavební spoření stále zajímavý a důvěryhodný produkt. Na poklesu průměrné cílové částky u nových smluv (z 371 v roce 2013 na 336 tis. Kč v roce 2014) se zřejmě podílí pokles zájmu o překlenovací úvěry společně s optimalizací poplatku za uzavření (klienti kteří chtějí pouze spořit, volí nižší cílové částky, aby platili nižší poplatek za uzavření smlouvy). Bez podrobnějších dat však nelze přesněji specifikovat, který z těchto důvodů převažuje.

Statistiky stavebního spoření

Autor: Petr Kielar

SDÍLEJTE ČLÁNEK