Od prosince platí nový zákon o spotřebitelském úvěru

ochrana spotřebitele překlenovací úvěr regulace zákon
30. 11. 2016 | V účinnost vstupuje nový zákon o spotřebitelském úvěru. Jak se změny dotknou stavebního spoření?
O novém zákonu o spotřebitelském úvěru jsem psal už několikrát. Prvním prosincem tedy konečně vstupuje v účinnost jeho novela. Změny jsou natolik rozsáhlé, že dosavadní zákon o spotřebitelském úvěru se ruší a namísto něj bude platný zcela nový (a obsáhlejší) text. Obeslal jsem proto stavební spořitelny s dotazem, jaké změny v této souvislosti připravují a co se pro klienta změní.

Zvýšení úrokových sazeb prozatím nehrozí

Zákon přináší klientům řadu nových práv, což nebude zadarmo. Především právo na předčasné splacení úvěru znamená pro poskytovatele úvěrů obtížně kalkulovatelné náklady. Poskytovatel úvěru má sice v případě předčasné splátky právo na náhradu nákladů, ale toto právo je zákonem omezeno a v řadě případů zcela zaniká. To je pro klienta příjemné, protože mu to umožní splatit úvěr „zdarma“, ale pro banku to znamená zvýšení rizika a s tím spojené náklady. Pokud by možnost předčasného splacení úvěru bez náhrady byla klienty masivně využívána, mohlo by to vést k růstu úrokových sazeb. Zdrojem nákladů však budou i další ustanovení zákona, která bankám ukládají nové povinnosti.

Poskytovatelé úvěrů budou muset u všech spotřebitelských úvěrů uvádět hodnotu RPSN.

Stavební spořitelny se k případné změně úrokových sazeb staví prozatím zdrženlivě, zásadní zdražování úvěrů podle nich není na pořadu dne. Asi nejlépe to charakterizuje sdělení Lenky Molnárové, tiskové mluvčí Raiffeisen stavební spořitelny: „Změny v zákoně se promítají do nákladů bank, a to například ve formě výdajů na změnu formulářů či softwaru. U jednotlivých bank jsou to náklady v řádech desítek až stovek milionů korun. Na trhu úvěrových produktů je však silný konkurenční boj a se změnou úrokových sazeb momentálně nepočítáme. Přesto k určitému zvýšení výhledově dojít může.

Změny v předčasné splácení úvěrů

Asi nejviditelnější změnou je právo na předčasné splacení úvěru. Stavební spořitelny v tomto ohledu vždy rozlišovaly úvěry ze stavebního spořeníúvěry překlenovací. Zatímco u překlenovacích úvěrů je (zejména v poslední době) často obtížné úvěr předčasně splatit, v případě úvěrů ze stavebního spoření nebylo předčasnému splácení nijak bráněno. Výjimkou byla Buřinka, která umožňovala předčasné splacení úvěru ze stavebního spoření pouze v případě, kdy úvěru nepředcházel překlenovací úvěr. Pokud úvěr ze stavebního spoření vznikl splacením překlenovacího úvěru, byla požadována náhrada nákladů za předčasnou splátku.

Většina stavebních spořitelen plánuje i nadále poskytovat klientům tuto výhodu, která jde nad rámec zákona. Ke změně dochází pouze u Modré pyramidy, která bude požadovat náhradu za předčasné splacení úvěru podle nového zákona u všech úvěrů bez rozdílu, tedy nejen u úvěrů překlenovacích, ale i u úvěrů ze stavebního spoření. MPSS tuto změnu provedla již v listopadu, u smluv sjednaných od 11. 4. je možno úvěr ze stavebního spoření splatit jen v souladu s novým zněním zákona o spotřebitelském úvěru.

Jaké náhrady budou požadovat stavební spořitelny při předčasném splacení úvěru
Překlenovací úvěr Úvěr ze stavebního spoření
ČMSS (Liška) Dle zákona Zdarma
Modrá pyramida Dle zákona Dle zákona
Raiffeisen Dle zákona Zdarma
SSČS (Buřinka) Dle zákona Dle zákona pokud úvěr vznikl splacením PÚ, jinak zdarma
Wüstenrot Dle zákona Zdarma

U většiny stavebních spořitelen však zůstává předčasné splacení úvěru ze stavebního spoření zdarma a splácení překlenovacích úvěrů se díky novele zákona zlevní. Podmínky pro výpočet náhrady za předčasné splacení úvěru jsou poměrně komplikované, nicméně výsledek bude pro dlužníky výhodnější než dnes.

Kde zákon nepostačuje, nastupuje Standard AČSS

Jakkoli je nový zákon o spotřebitelském úvěru komplikovaný a obsáhlý (ve Sbírce zákonů zabírá 83 stran), nepopisuje všechny detaily dokonale. To se projevilo především ve výpočtu hodnoty RPSN, která musí být nově uváděna u všech úvěrů stavebních spořitelen (dříve platila povinnost uvádět RPSN jen u některých úvěrů). Stavební spoření je specifický produkt a nový zákon s ním příliš nepočítá; stavební spořitelnám chybělo přesné vodítko, jak tento výpočet provést. Proto Asociace českých stavebních spořitelen (AČSS) přijala Standard AČSS nazvaný Metodika výpočtu RPSN stavebního spoření, který zajišťuje jednotný výpočet RPSN tak, aby výsledná hodnota mohla sloužit klientům jako vodítko při výběru úvěru.

Chtěli jsme mít funkční metodiku výpočtu RPSN pro úvěry od stavebních spořitelen, která by naplnila základní požadavky na porovnatelnost úvěrů napříč nabídkami různých úvěrových institucí. To se povedlo, byť nám příprava zabrala zhruba rok,“ řekl k tomu Jiří Šedivý, tajemník Asociace českých stavebních spořitelen.

Co to přinese?

Jako každá změna, i tato má své zastánce i odpůrce. Podle příznivců přísnějšího zákona o spotřebitelském úvěru přinese novela vyšší ochranu spotřebitelů a nepochybně mají pravdu. Zpřísnění podmínek pro poskytování úvěrů, regulace poskytovatelů a zprostředkovatelů úvěrů, právo klienta na informace o úvěru i právo na předčasné splacení úvěru, to vše zlepší pozici klientů – dlužníků.

Odpůrci nového zákona namítají, že změna přináší mnoho byrokracie a zvýšené riziko pro poskytovatele úvěru. A to je rovněž pravda. Klient obdrží kromě smlouvy ještě další informace o úvěru (stejné jako jsou ve smlouvě, jen jinak (přehledněji) uspořádané). Náklady spojené s poskytnutím úvěru díky tomu vzrostou a další (již podstatnější) náklady budou spojené s právem klienta na předčasné splacení úvěru.

Každá jistota něco stojí. I když stavební spořitelny v souvislosti se změnou zákona neplánují změnu úrokových sazeb, je potřeba poctivě přiznat, že výhodnější postavení klienta někdo zaplatit musí. Samotné banky budou moci tuto cenu zaplatit pouze v případě, že bude dostatečně nízká. Pokud by se náklady na nová práva klientů ukázaly jako příliš vysoké, promítnou se dříve nebo později do vyšších úrokových sazeb. Ale to nám ukáže až budoucnost.

Autor: Petr Kielar

SDÍLEJTE ČLÁNEK