Nové prémie od Lišky

ČSOBS děti překlenovací úvěr spoření
4. 10. 2016 | Do posledního čtvrtletí vstupuje ČMSS s novými nabídkami. Prémii ke spoření až 1000 Kč mohou dostat mladí do 21 let a až 2000 Kč mohou získat zájemci o překlenovací úvěr.
Od října nabízí Českomoravská stavební spořitelna (ČMSS, Liška) dvě nové prémie. První je určena mladým klientům do 21 let, kteří mohou na novou smlouvu o stavebním spoření získat prémii ve výši 0,5 % cílové částky, nejvýše však 1000 Kč. Druhá prémie cílí na zájemce o překlenovací úvěr. Pokud klient uzavře novou smlouvu o stavebním spoření a k této smlouvě si sjedná překlenovací úvěr, dostane prémii 0,5 % cílové částky, nejvýše však 2000 Kč. Tato prémie se vztahuje pouze na nezajištěné překlenovací úvěry.

Prémie pro děti a mladé do 21 let

Cílem akce je přilákat zpět mladé klienty. To se týká i rodičů nezletilých dětí, kteří v minulosti ztratili o stavební spoření zájem vinou komplikovaného postupu při ukončování smluv. Díky změně zákona o stavebním spoření již rodiče nemusí žádat soud o souhlas při ukončování smlouvy o stavebním spoření svého potomka a stavební spořitelny (včetně ČMSS) se proto snaží dohonit obchody, které jim za více než dva roky utekly.

Akce „Prémie pro děti a mladé do 21“ nabízí dodatečnou prémii ve výši 50 % poplatku za uzavření smlouvy, tj. 0,5 % cílové částky. Prémie bude na účet klienta připsána v dubnu roku 2017, pokud budou splněny následující podmínky:
  • Smlouva musí být uzavřena nejpozději den před 22. narozeninami klienta.
  • Poplatek za uzavření smlouvy ve výši 1 % cílové částky musí být zaplacen nejpozději 31. 7. 2017
  • Akce se nevztahuje na smlouvy, které mají zvýhodněný poplatek za uzavření smlouvy.
  • Smlouva nesmí být vypovězena před uplynutím šestileté vázací lhůty; klient však může čerpat překlenovací úvěr nebo úvěr ze stavebního spoření, a to i před uplynutím šesti let.
Polovina poplatku za uzavření smlouvy je dárek, který potěší. Třeba však upozornit, že pro mladé do 18 let Wüstenrot nabízí smlouvu zcela bez poplatku a podobnou nabídku (rovněž bez poplatku) má i Modrá pyramida pro děti do 10 let. Ve srovnání s konkurencí je nabídka ČMSS výhodná tím, že zde není omezení na výši cílové částky, je omezena pouze výše prémie. Další podrobnosti najdete v přehledu tarifů pro spoření.

Která stavební spořitelna nabízí nejvýhodnější spoření?

Prémie k nezajištěnému meziúvěru

ČMSS označuje své překlenovací úvěry jako meziúvěry. A právě pro nové překlenovací úvěry je určena další prémie. Týká se pouze nezajištěných překlenovacích úvěrů, které jsou sjednány na novou smlouvu o stavebním spoření. Výše prémie činí 0,5 % cílové částky, nejvýše však 2000 Kč. Tato prémie bude připsána na účet stavebního spoření v dubnu 2017, pokud budou splněny následující podmínky:
  • Klient uzavře novou smlouvu o stavebním spoření a do 31.12.2016 na tuto smlouvu podá žádost o překlenovací úvěr.
  • Překlenovací úvěr bude schválen do 28.2.2017
  • Do 31.1.2017 bude zaplacen poplatek za uzavření smlouvy o stavebím spoření.
  • Poplatek za uzavření smlouvy o stavebním spoření musí činit 1 % cílové částky, prémie se nevztahuje na smlouvy se zvýhodněným poplatkem.
  • Překlenovací úvěr musí být vyčerpán do konce roku 2017.
Díky prémii si překlenovací úvěry ČMSS v našem srovnání podle čisté úrokové sazby polepší přibližně o desetinu procentního bodu. S pořadím v našem žebříčku to příliš nezamíchá, ale v tomto segmentu si nabídka ČMSS stojí dobře i bez nové prémie. Překlenovací úvěry bez zajištění porovnáváme pro cílové částky 100 tis. Kč a zde je Kredit Max v kombinaci s tarifem Aktiv Spořicí na třetím místě (čistá úroková sazba 5,200 %). Kredit Max je však dostupný pouze omezenému okruhu klientů, nejlepší nabídkou pro skutečně nové klienty je Kredit Start v kombinaci s tarifem Aktiv 15, který je s čistou úrokovou sazbou 7,278 % ve druhé polovině žebříčku.

Srovnání překlenovacích úvěrů

Autor: Petr Kielar

SDÍLEJTE ČLÁNEK