Nová nabídka Lišky je složitá, ale své klienty si najde

ČSOBS překlenovací úvěr spoření úvěr
1. 7. 2016 | ČMSS přechází na nový tarif Aktiv s nižšími úrokovými sazbami. Vklady budou úročeny 0,5 %, úvěry ze stavebního spoření mají sazbu 3,5 %. Příjemným překvapením jsou překlenovací úvěry se sazbami od 1,7 %.
Českomoravská stavební spořitelna (Liška) změnila od 1. 7. 2016 svou nabídku od základů. Nový tarif Aktiv má základní úrokovou sazbu z vkladů 0,5 % (která může být dále navýšena o úrokový bonus 0,5 až 0,7 procentního bodu). Úroková sazba úvěru ze stavebního spoření je pak 3,5 %. Mění se i nabídka překlenovacích úvěrů. Překlenovací úvěr Kredit poskytovaný bez zajištění začíná na úrokové sazbě 4,4 %. Překlenovací úvěry zajištěné nemovitostí typu TopkreditTophypo zůstávají téměř beze změny se základní úrokovou sazbou od 2,3 %. Zcela nová je pak speciální nabídka úvěrů zajištěných nemovitostí pro vybraný segment klientů se sazbou 1,7 %. Novinek je mnoho, pojďme se na ně podívat.

Tarif Aktiv

Základem nové nabídky je tarif Aktiv nabízený v pěti variantách. Všechny varianty mají stejnou úrokovou sazbu z vkladů (0,5 %) a z úvěrů (3,5 %), liší se hodnotícím číselným faktorem Hodnotící číselný faktor je parametr používaný pro výpočet hodnotícího čísla. Čím vyšší je hodnotící číselný faktor, tím rychleji roste hodnotící číslo a tedy tím kratší je čekací doba na přidělení úvěru ze stavebního spoření.

Další informace o výpočtu hodnotícího čísla ČMSS
a minimální splátkou úvěru ze stavebního spoření.

Tarifní varianta Úroková sazba
vkladů/úvěru
Minimální
procento
naspoření
Min. splátka úvěru (v  % CČ) Hodnotící číselný faktor
Aktiv Spořicí 0,5  % *) / 3,5 % 35 % 2,00 % 63
Aktiv 15 0,5  % / 3,5  % 35 % 0,93 % 45
Aktiv 20 0,5  % / 3,5  % 35 % 0,72 % 33
Aktiv 25 0,5  % / 3,5  % 35 % 0,60 % 26
Aktiv 30 0,5  % / 3,5  % 35 % 0,56 % 22
*) Klient, který nečerpá úvěr a splní další předepsané podmínky, má nárok na úrokový bonus.

Spoření s úrokovým bonusem

Pro klienty, kteří chtějí pouze spořit a zhodnocovat své vklady, je určena varianta Aktiv Spořicí. V této variantě je možno k základnímu úroku získat ještě úrokový bonus. Výše bonusu závisí na délce spoření.

Období Úrokový bonus Minimální doba spoření
1 – 6 let 0,50 % 6 let
7 – 9 let 0,70 % 9 let

Pro získání úrokového bonusu musí být splněny následující podmínky:

  • Smlouva o stavebním spoření musí běžet v tarifu Aktiv Spořicí alespoň šest let.
  • Klient musí ukládat alespoň 0,5 % cílové částky měsíčně, přičemž je možné si tuto částku „předplatit“ mimořádným vkladem.
  • Smlouva musí být ukončena výpovědí (klient tedy nemůže čerpat úvěr ze stavebního spoření ani překlenovací úvěr).

Výpočet úrokového bonusu

Pokud klient spoří alespoň 6 let, je výše úrokového bonusu rovna úroku za prvních šest let spoření. Pokud klient spoří alespoň 9 let, získá bonus ve výši úroku za prvních šest let spoření, zvýšený o 0,7% úrok ze zůstatku od konce šestého do konce devátého roku. Po dobu spoření je úrokový bonus pouze evidován. Při ukončení smlouvy o stavebním spoření výpovědí je klientovi vyplacen společně s uspořenou částkou.

Při spoření po dobu 6 let je tedy možno počítat s jednoprocentním úročením vkladů, podmínky pro dosažení úrokového bonusu jsou dobře splnitelné a nejsou příliš omezující. Nepříjemná je pouze skutečnost, že úrokový bonus se mění skokově po šesti a devíti letech spoření. Ať spoříme 6, 7 nebo 8 let, připsaná částka bonusu bude stále stejná; vzroste až po uplynutí devátého roku.

Úvěry ze stavebního spoření zlevní

Zatímco snížení úrokových sazeb nepotěší ty, kdo chtějí pouze spořit, radovat se mohou klienti, kteří plánují úvěr. Uzavřením smlouvy o stavebním spoření v tarifu Aktiv si totiž mohou zajistit úvěr ze stavebního spoření se sazbou 3,5 %. Těm, kterým se to zdá stále mnoho připomeňme, že se jedná o úrokovou sazbu budoucí, protože úvěr ze stavebního spoření je možno čerpat nejdříve po dvou letech spoření, obvykle však spíše po šesti až sedmi letech. A kdo ví, jaké budou v té době úrokové sazby? Navíc, tato sazba není podmíněna zajištěním úvěru zástavním právem k nemovitosti, takže na tuto sazbu budou mít nárok i ti, kteří budou chtít stotisícový úvěr na rekonstrukci bytu.

Za pozornost stojí nastavení velmi rychlého tarifu Aktiv Spořicí. Navzdory sugestivnímu názvu je možno i v tomto tarifu čerpat úvěr ze stavebního spoření. V takovém případě sice není nárok na úrokový bonus, ale zajímavá je krátká čekací doba na přidělení úvěru. Ta je na první pohled patrná již z vysokého hodnotícího číselného faktoru (63). Cenou za tuto rychlost je však také vysoká splátka úvěru (2 % cílové částky).

Kterou variantu zvolit?

Ti, kdo chtějí pouze spořit, nepochybně sáhnou po variantě Aktiv Spořicí, která nabízí úrok 0,5 % zvýšený úrokovým bonusem prakticky na dvojnásobek (při spoření po dobu 6 let). Ti, kteří počítají s úvěrem, zvolí zřejmě některou z variant Aktiv 1530 (čím vyšší číslo, tím je tarif pomalejší V pomalém tarifu roste pomalu hodnotící číslo a před získáním úvěru ze stavebního spoření nutno dlouho spořit. Úvěr však má nízkou splátku, takže je možné jej také dlouho splácet. U rychlého tarifu je naopak krátká čekací doba na přidělení úvěru ze stavebního spoření, který však musí být také rychleji splacen.

Další informace najdete v článku o rychlosti tarifu stavebního spoření.
).

V obtížné situaci se ocitnou klienti, kteří dosud nejsou rozhodnuti, zda po určité době využijí nabídky úvěru či překlenovacího úvěru (meziúvěru). Klient, který si vybere některou z variant Aktiv 1530 se totiž automaticky zavazuje, že „…bude čerpat meziúvěr/úvěr ze stavebního spoření“. Pokud klient tento slib nedodrží, má ČMSS právo převést smlouvu o stavebním spoření do varianty Aktiv Spořicí. Je obtížné odhadnout, zda a v jakých situacích bude ČMSS toto vágně formulované ustanovení uplatňovat; je však dobré vědět, že zde za (ne)jistých okolností existuje možnost změny smlouvy ze strany ČMSS.

Překlenovací úvěry: nepřehledné, ale výhodné

ČMSS ode dneška nabízí
  • čtyři varianty překlenovacího úvěru Kredit (bez zajištění)
  • dvě varianty překlenovacího úvěru Top zajištěného zástavním právem k nemovitosti (z toho jeden se dvěma fixacemi), a
  • dvě speciální nabídky pro refinancování a vybraný segment klientů.
Když k tomu přidáme pět variant základního tarifu Aktiv, se kterými je možno překlenovací úvěry různě kombinovat, dostaneme pěknou řádku možností. Pro snazší pochopení tedy tento přehled maximálně zjednodušíme. Kompletní seznam i s podrobnými podmínkami je k dispozici v přehledu překlenovacích úvěrů.

Překlenovací úvěry bez zajištění

Bez zajištění nabízí ČMSS nabízí čtyři varianty překlenovacích úvěrů typu Kredit s různými úrokovými sazbami. Dříve se výše sazby řídila výší naspořené částky nebo předpokládanou dobou splatnosti překlenovacího úvěru, ode dneška se však úroková sazba překlenovacího úvěru řídí spořicím výkonem ČMSS používá označení výkon úspor klienta, na stavebkách.cz se však přidržíme pojmu spořicí výkon který je kratší a v odborné literatuře zavedený.

Více o spořicím výkonu
.

Spořicí výkon ukazuje délku a intenzitu spoření na účtu (či účtech) klienta. Spořicí výkon na účtu klienta se počítá podle vzorce:

     spořicí výkon =     součet všech úroků
úroková sazba

Podle spořicího výkonu je klientovi nabídnuta příslušná varianta překlenovacího úvěru Kredit i s úrokovou sazbou.

Typ PÚ Úrok. sazba Spořicí výkon Výše úvěru
Kredit Max 4,40 % 150 000 a více do 900 tis. Kč
Kredit Plus 5,10 % 30 000 až 149 999 do 600 tis. Kč
Kredit Refin 5,50 % libovolný*) do 600 tis. Kč
Kredit Start 6,10 % do 29 999 do 300 tis. Kč
*) Pro zařazení do varianty Kredit Refin jsou speciální podmínky (viz dále).

Kredit Refin

Specialitou je varianta Kredit Refin , pro kterou není důležitý spořicí výkon, ale splnění alespoň jedné z následujících podmínek:
  • klient musí mít pozitivní úvěrovou historii u jiné banky nebo stavební spořitelny, nebo
  • překlenovací úvěr je určen ke koupi nebo výstavbě domu nebo koupi pozemku nebo převodu členských práv a povinností u družstevního bytu.

Překlenovací úvěry zajištěné zástavním právem k nemovitosti

Téměř beze změny zůstaly překlenovací úvěry TopkreditTophypo, u kterých je vyžadováno zajištění zástavním právem k nemovitosti (hypotékou). Topkredit má pevnou úrokovou sazbu až do přidělení cílové částky, zatímco Tophypo má sazbu pevnou po dobu 3 nebo 6 let. V obou případech závisí výše úrokové sazby na výši úvěrového případu.

Úrokové sazby překlenovacích úvěrů Tophypo a Topkredit
Objem úvěrového případu Topkredit Tophypo Fix 3 Tophypo Fix 6
do 900 000 Kč 2,60 % 2,70 % 2,60 %
900 000 Kč – 2 000 000 Kč 2,40 % 2,50 % 2,40 %
2 000 000 Kč a více 2,30 % 2,40 % 2,30 %

Tyto úrokové sazby se mohou dále snižovat, pokud klient zároveň s překlenovacím úvěrem uzavře smlouvu na některý z vybraných pojistných produktů. Úroková sazba může naopak vzrůst, pokud při posuzování úvěruschopnosti žadatele ČMSS vyhodnotí riziko poskytnutí úvěru jako vysoké. Sazby se také zvyšují o jeden procentní bod v případě, že výše úvěru překročí 90 % hodnoty zastavené nemovitosti.

Top Refin bez zajištění

Pokud klient žádá o překlenovací úvěr na splacení jiného úvěru poskytnutého jinou bankou (refinancování), pak může získat výhodný překlenovací úvěr Top Refin, což je v podstatě překlenovací úvěr Topkredit či Tophypo s šestiletou fixací úrokové sazby, ale nabízený bez zajištění až do výše 1 mil. Kč.

Speciální nabídka za 1,7 %

To nejlepší má přijít na konec. Skutečně výjimečnou sazbu 1,7 % mohou dostat klienti, kteří splní alespoň jednu z následujících podmínek:
  • úvěr bude použit ke splacení úvěru zajištěného nemovitostí poskytnutého jinou bankou, přičemž tento úvěr byl řádně splácen nejméně dva roky, nebo
  • dlužníkem je učitel / učitelka, nebo lékař / lékařka či zdravotník / zdravotnice (mezi učitele se počítají učitelé od mateřských škol až po vysoké školy, mezi zdravotníky sestry, sanitáři, veterináři, lékárníci, atd.)
Úvěr musí být zajištěn zástavním právem k nemovitosti a s výjimkou úrokové sazby se řídí podmínkami překlenovacího úvěru Topkredit nebo Tophypo s šestiletou fixací. Tyto nabídky proto v přehledu překlenovacích úvěrů označujeme jako Topkredit+Tophypo+

Shrnutí

ČMSS provedla snížení úrokových sazeb, což bylo v dnešní situaci nezbytné. Klienti, kteří hledají zhodnocení svých vkladů mohou u ČMSS spořit s přibližně jednoprocentním úrokem (0,5 % plus 0,5% bonus), což je dnes obvyklá sazba.

Výraznou změnu provedla ČMSS v překlenovacích úvěrech. Nabídka je natolik rozkošatělá, že v ní zřejmě vyznají jen ti nejzkušenější finanční poradci. Překlenovací úvěry bez zajištění začínají na sazbě 4,4 % což je sice podmíněno výší spořicího výkonu, ale vzhledem k možnosti zahrnout do výpočtu spořicího výkonu i další smlouvy klienta, není tato podmínka nesplnitelná. Dosavadní nabídka překlenovacích úvěrů zajištěných zástavním právem k nemovitosti byla doplněna o velmi atraktivní nabídku se sazbou 1,7 %. Nabídka je sice podmíněna účelem úvěru (refinancování) nebo zaměstnáním dlužníka (učitelství, zdravotnictví), nicméně své klienty si nepochybně najde.

Autor: Petr Kielar

SDÍLEJTE ČLÁNEK