Nabídky stavebních spořitelen jsou srovnatelné, rozdíly jsou v detailech

praktické rady spoření
16. 12. 2021 | Stavební spořitelny před koncem roku srovnaly krok. Při nejčastěji doporučovaném způsobu spoření nabízejí všechny velmi podobný výnos. Rozdíly jsou v detailních podmínkách. Vyplatí se je znát?
Nabídky stavebních spořitelen jsou před koncem roku vzácně vyrovnané. Pokud chceme spořit 1700 Kč měsíčně po dobu šesti let, nemůžeme šlápnout vedle. Mezi jednotlivými tarify jsou nicméně rozdíly o kterých je dobře vědět, zejména když máme v plánu spořit jiným způsobem.

Obecný přehled stavebního spoření

Stavební spořitelna úročí naše vklady úrokovou sazbou, která je ze zákona pevná a neměnná po dobu nejméně šesti let. Po šesti letech a po splnění dalších podmínek má stavební spořitelna právo úrokovou sazbu změnit.

Kromě úroků se vklady zhodnocují také státní podporou ve výši 10 % z ročně uspořené částky. Výše státní podpory je však limitována částkou 2000 Kč na osobu a rok. Další detaily najdete ve speciálním článku o státní podpoře, případně v encyklopedii stavebního spoření.

Délka spoření není omezená, stavební spoření můžeme ukončit kdykoli. Pokud ale ukončíme smlouvu o stavebním spoření dříve než po šesti letech spoření, přijdeme o státní podporu a v některých případech můžeme navíc zaplatit poplatek za předčasné ukončení smlouvy. Při ukončení je třeba počítat s výpovědní lhůtou. Ta je tříměsíční, ale v některých případech lze zkrátit.

V posledních měsících stavební spořitelny omezily vstupní poplatek takovým způsobem, že se s ním dnes setkáme spíše výjimečně. Zůstává však poplatek za vedení účtu. Jeho výše se pohybuje mezi 300 až 360 korunami za rok. Stavební spořitelny se liší nejen výší poplatku, ale i způsobem jeho účtování.

V následující tabulce jsou uvedeny základní parametry tarifů jednotlivých stavebních spořitelen. Při výběru je však nutné propočítat nejen vliv úroků a státní podpory, ale i poplatků a případných bonusů od stavební spořitelny. Výpočet je sice pracný, ale nemusíte jej provádět sami. Ve srovnání stavebního spoření najdete vždy aktuální výsledky vypočítané jednotnou metodikou.

Základní parametry nabídek stavebních spořitelen
Spořitelna Úročení vkladů Poplatek za uzavření smlouvy Poplatek za vedení účtu (ročně) Roční výpis z účtu (poštou/elektronicky)
Liška (ČSOBS) 0,6 % + 0,4 % + 2000 Kč zdarma 360 Kč zdarma
Modrá pyramida 0,5 % + 1,0 % zdarma 300 Kč 25 Kč
MONETA 1,5 % zdarma*) 324 Kč 30 Kč / zdarma
Raiffeisen 1,5 % zdarma 340 Kč 21 Kč / zdarma
Buřinka (SSČS) 1,5 % sleva 2000 Kč 325 Kč zdarma
*) Viz podrobnosti v textu

ČSOB Stavební spořitelna (ČSOBS, Liška)

Tarif ČSOB Stavební spořitelny (ČSOBS, Liška) má několik vlastností, o kterých je dobré vědět. Základní úroková sazba činí „jen“ 0,6 % p. a., ale při dodržení předepsaných podmínek se po dobu prvních šesti let spoření navyšuje o úrokový bonus 0,4 % p. a. na celkových 1,0 % p. a. Podmínky nejsou nijak tvrdé, stačí pravidelně spořit alespoň šest let a nežádat o úvěr. Nic obtížného, ale je dobré mít to na zřeteli.

Celková úroková sazba včetně úrokového bonusu (1,0 %) je nižší, než nabízejí ostatní spořitelny (1,5 %). To je kompenzováno jednorázovým bonusem 2000 Kč. Výše bonusu je pevná, nezávisí na cílové částce ani na výši měsíčních vkladů. To má důsledky pro naši úvahu o způsobu spoření.

Částku 2000 Kč zvolila Liška tak, aby při pravidelném spoření 1700 Kč měsíčně kompenzovala nižší úrokovou sazbu, takže při spoření tímto způsobem je celkový výnos spoření s Liškou stejný jako u konkurence. Výsledek je dokonce o několik korun lepší. Když ale budeme spořit více, bude dvoutisícová prémie příliš malá na to, aby nám vynahradila nižší úrokovou sazbu a u konkurence si vyděláme více. Naopak, když budeme spořit méně, než 1700 Kč měsíčně, vyděláme u ČSOBS více než jinde. Prostě proto, že jinde budou s klesajícími úložkami klesat i úroky, zatímco prémie 2000 Kč od Lišky zůstane stejná.

Poplatek za uzavření smlouvy je nulový. Poplatek za vedení účtu činí 360 Kč za každý (i načatý) kalendářní rok. Pouze smlouvy uzavřené ve druhém pololetí mají poplatek za první (neúplný) rok poloviční. Když tedy uzavřeme smlouvu v prosinci, bude první poplatek za rok 2021 činit 180 Kč. Podobná situace nastane při ukončování smlouvy. Liška si účtuje plný roční poplatek 360 Kč na začátku kalendářního roku (tedy 1. ledna). I když bude smlouva v průběhu roku ukončena, nedostaneme zpátky část poplatku za měsíce, kdy smlouva již neexistovala.

ČSOBS má několik akčních nabídek, díky kterým můžeme získat navíc buď 500 Kč (pokud uzavřeme smlouvu online a přivedeme ještě dalšího nového klienta), nebo dokonce 1000 Kč, když si zároveň otevřeme nový běžný účet u mateřské ČSOB a následně jej také používáme.

Modrá pyramida (MPSS)

Modrá pyramida (MPSS) má „dělenou“ úrokovou sazbu podobně jako ČSOBS. Základní úroková sazba je 0,5 % a může být navýšena o bonus 1,0 %. Celkový úrok je tedy 1,5 %. Úrokový bonus získáme za předpokladu, že součet vkladů klienta v každém ukončeném kalendářním roce činí minimálně 0,5 % z cílové částky za každý ukončený měsíc daného roku, a klient spoří alespoň 6 let. Úrokový bonus se dále vztahuje pouze na zůstatek do výše 300 000 Kč a pouze na časové období prvních šesti let.

Pokud budeme pravidelně spořit 1700 Kč měsíčně po dobu šesti let, budeme mít fakticky úrok 1,5 %. Je ale dobré mít na zřeteli, že nepravidelnost ve spoření nás může připravit o úrokový bonus. Limit pro úročení je poměrně vysoký (300 000 Kč) a týkal by se nás pouze v případě, kdybychom spořili více než 3900 Kč měsíčně.

Uzavření smlouvy je zdarma, Modrá pyramida má sice stále v sazebníku poplatků poplatek za uzavření smlouvy (1 % z cílové částky), momentálně však tento poplatek neuplatňuje.

Poplatek za vedení účtu je 300 Kč ročně, k tomu je třeba připočíst poplatek za roční výpis z účtu, který stojí 25 Kč. I když je poplatek za vedení účtu roční, Modrá pyramida si jej účtuje pouze za celé(!) měsíce existence smlouvy. To znamená, že když uzavřeme smlouvu v polovině prosince, je poplatek nulový a prvním zpoplatněným měsícem bude až leden dalšího roku.

MONETA Stavební Spořitelna

MONETA Stavební Spořitelna (MONETA) má jednoduché podmínky úročení, vklady jsou úročeny sazbou 1,5 %.

Smlouvu o stavebním spoření je možno uzavřít bez vstupního poplatku, jen v některých případech přitom budeme omezeni cílovou částkou. Podmínky jsou následující:

  • V platném sazebníku poplatku je uveden poplatek za uzavření smlouvy 1 % z cílové částky, nejvýše 30 000 Kč, ale:
  • Při uzavření smlouvy online je uzavření smlouvy zdarma (online lze uzavřít smlouvu pouze pro klienty od 18 let věku).
  • Při uzavření smlouvy jiným než online způsobem je smlouva zdarma pro klienty, kteří dosáhli věkové hranice 24 let a zároveň nedovršili věkovou hranici 55 let.
  • Pro všechny ostatní, kteří nedovršili 24 let věku nebo je jim naopak 55 a více, je zde možnost využití akčních nabídek Kamarád (pro mladé) a ProSpoření 55+ (pro ty starší). I zde je uzavření smlouvy zdarma, jen cílová částka musí být buď 200 nebo 500 tis. Kč.
Výsledek je tedy takový, že pro každou věkovou kategorii existuje alespoň jeden (někdy dva) způsob jak uzavřít smlouvu zdarma.

Poplatek za vedení účtu činí 27 Kč měsíčně (tj. 324 Kč ročně). Roční výpis z účtu posílaný poštou stojí 30 Kč, elektronický výpis je zdarma. Nevyhnutelný je však poplatek 30 Kč za poslední výpis z účtu, který je po ukončení smlouvy posílán poštou.

Raiffeisen stavební spořitelna (RSTS)

Raiffeisen stavební spořitelna (RSTS) úročí vklady sazbou 1,5 %. Uzavření smlouvy je zdarma (to platí alespoň prozatím do konce roku). Poplatek za vedení účtu je 85 Kč za čtvrtletí, což znamená 340 Kč ročně. I když je poplatek v sazebníku uveden jako „čtvrtletní“, RSTS účtuje poplatky na den přesně. Takže když uzavřeme smlouvu v polovině prosince, zaplatíme polovinu z měsíčního poplatku (tedy ½ × ⅓ × 85 = 14,17 Kč).

Roční výpis z účtu zaslaný poštou stojí 21 Kč, elektronický výpis je zdarma.

Raiffeisen stavební spořitelna se (podobně jako ČSOBS) snaží o posílení spolupráce s mateřskou bankou a to formou dvou prémií za zřízení nového účtu u Raiffeisenbank a jeho následné používání. Celkem můžeme získat navíc 2000 Kč (po zdanění 1850 Kč).

Pro pořádek zde najdete odkaz na uzavření smlouvy na webu RSTS. Pokud ale chcete smlouvu uzavřít ještě v roce 2021, budete muset zajít na pobočku. RSTS garantuje online uzavření smlouvy v roce 2021 jen do 12. prosince 2021.

Stavební spořitelna České spořitelny (SSČS, Buřinka)

Stavební spořitelna České spořitelny (SSČS, Buřinka) úročí vklady sazbou 1,5 %.

Do konce roku je poplatek za uzavření smlouvy nulový pro cílové částky do 200 000 Kč. Pro vyšší cílové částky je poplatek jedno procento z cílové částky, snížený o 2000 Kč.

Poplatek za vedení účtu činí 325 Kč za běžný rok (12 po sobě jdoucích měsíců), a to i načatý. Když tedy ukončíme smlouvu po uplynutí šesti let a jednoho měsíce, zaplatíme celkem sedm ročních poplatků.

ochrana spotřebitele praktické rady úvěr

Překlenovací úvěr není úvěr ze stavebního spoření, aneb najděte pět rozdílů

Rozdíly mezi úrokovými sazbami úvěrů ze stavebního spoření a překlenovacími úvěry dosahují již několik procentních bodů. Proto je dobré mezi nimi rozlišovat.

Jak si vybrat?

Pokud od stavebního spoření očekáváte zhodnocování vašich vkladů, podívejte se především na srovnání stavebního spoření. Tam se dozvíte, u které stavební spořitelny si naspoříte nejvíce. Při měsíční úložce 1700 Kč jsou mezi nabídkami pouze korunové rozdíly. Ty se mohou zvětšit, pokud si zvolíte jinou měsíční úložku, nebo když máte nějaké speciální požadavky.

Výjimkou jsou speciální nabídky RSTS a ČSOBS, které však nejsou úplně pro každého. Prémii navíc můžete u obou spořitelen získat, pokud si současně se smlouvou o stavebním spoření založíte také běžný účet u mateřské banky a budete jej také aktivně používat. Kromě toho je u ČSOB možnost získání prémie za přivedení dalšího klienta.

Vždy se vyplatí přečíst si podrobně dostupné informace o vybraném tarifu. Ty nejdůležitejší vlastnosti najedete v tomto článku, případně v detailním popisu konkrétního tarifu ve srovnávači. A že je dobré přečíst si před podpisem text smlouvy je snad zbytečné zdůrazňovat. To platí vždy a všude.

Vyberte si ten nejvhodnější tarif ve srovnávači stavebního spoření.

Ve srovnávači najdete všechny aktuální nabídky stavebních spořitelen, vypočtené jednotnou metodikou, se zahrnutím všech poplatků.

Autor: Petr Kielar

SDÍLEJTE ČLÁNEK