Liška má nový Trend, zajímavý hlavně pro vyšší vklady

ČSOBS praktické rady spoření
26. 8. 2022 | Na konci prázdnin přichází ČSOB Stavební spořitelna s novým tarifem stavebního spoření Trend. K tomu patří i úrokový bonus a dvě další prémie.
ČSOB Stavební spořitelna (ČSOBS, Liška) mění tarify stavebního spoření. Zvyšují se úrokové sazby a malých změn doznávají i podmínky pro získání úvěru ze stavebního spoření. Nový tarif se jmenuje Trend a jeho základní úroková sazba z vkladů je 1,5 %, úvěry ze stavebního spoření jsou úročeny 4,5 %. Klienti kteří spoří alespoň šest let a nečerpají úvěr ze stavebního spoření mohou získat úrokový bonus ve výši dalšího procentního bodu. Maximální prémie za uzavření smlouvy se snižuje na 1000 Kč, prémie za vysoké vklady zůstává beze změn. Nové podmínky platí pro smlouvy o stavebním spoření uzavřené od 26. srpna 2022.

Jak vypadá nový tarif Trend?

Pravidelně aktualizované srovnání stavebního spoření najdete v unikátním srovnavači na webu stavebky.cz. Obsahuje všechny aktuální nabídky stavebních spořitelen propočítané jednotnou metodikou, která zahrnuje nejen státní podporu, ale i veškeré poplatky a daně.

Srovnání
stavebního spoření

Letos je to již druhá změna tarifu stavebního spoření u ČSOBS. Nový tarif nese název TrendPozor, neplést si s překlenovacím úvěrem Trend, který nabízí Stavební spořitelna České spořitelny (Buřinka). a nahrazuje dosavadní Komfort zavedený letos v dubnu. Hlavní změnou je zvýšení úrokových sazeb, parametry ovlivňující čekací dobu na úvěr se změnily jen nepodstatně. Zachována je i struktura tarifních variant.

Tarifních variant je celkem pět, přičemž nejviditelnější bude varianta Trend Spořicí. To je totiž jediná tarifní varianta, kterou si můžeme sjednat samostatně. Ostatní tarifní varianty označené čísly 15, 20, 25 a 30 jsou dostupné pouze pro klienty kteří čerpají překlenovací úvěr. Číslo v názvu tarifní varianty naznačuje, pro jakou dobu splatnosti překlenovacího úvěru je daná varianta vhodná.

Parametry tarifních variant ČSOB Stavební spořitelny
Tarifní varianta Úroková sazba vkladů / úvěru ze stavebního spoření Minimální procento naspoření pro přidělení Minimální splátka úvěru ze stavebního spoření Hodnotící číselný faktor
Trend Spořicí 1,5  % *) / 4,5  % 15  % 2,50  % 170
Trend 15 1,5  % / 4,5  % 35  % 0,88  % 52
Trend 20 1,5  % / 4,5  % 35  % 0,72  % 35
Trend 25 1,5  % / 4,5  % 30  % 0,74  % 30
Trend 30 1,5  % / 4,5  % 30  % 0,66  % 25
*) Po dobu prvních šesti let spoření je k základní sazbě možno získat úrokový bonus +1,0 %
Trend Spořicí je naopak nastaven tak, aby vyhovoval zájemcům o zhodnocování vkladů. Se zvýšení úročení vkladů se zvýšila i úroková sazba úvěru ze stavebního spoření, čehož v případě Lišky nemusíme příliš litovat. Vysoká splátka V tarifní variantě Trend Spořicí je minimální splátka úvěru 2,5 % cílové částky. To znamená dobu splatnosti kolem tří let. Pro většinu zájemců o úvěr je taková splátka příliš vysoká. činí úvěr ze stavebního spoření v tarifu Trend Spořicí prakticky nepoužitelný.

Úrokový bonus

Liška vylepšila Bonusový program, který zájemcům o spoření zvyšuje jejich výnos. Při splnění předepsaných podmínek se k základní úrokové sazbě přidává úrokový bonus ve výši jednoho procentního bodu. Bonus zvyšuje zhodnocení vkladů pouze prvních šest let spoření, po uplynutí této doby jsou vklady dále úročeny pouze základní úrokovou sazbou.

Pro získání úrokového bonusu musí být splněny následující podmínky:

 • Smlouva o stavebním spoření musí běžet v tarifu Trend Spořicí alespoň šest let.
 • Klient musí ukládat alespoň 0,25 % cílové částky měsíčně, přičemž je možné si tuto částku „předplatit“ mimořádným vkladem.
 • Smlouva musí být ukončena výpovědí (klient tedy nemůže čerpat úvěr ze stavebního spoření ani překlenovací úvěr).
Úrokový bonus je po dobu spoření pouze evidován. Při ukončení smlouvy o stavebním spoření výpovědí je klientovi vyplacen společně s naspořenou částkou.

Prémie za uzavření smlouvy až 1000 Kč

Trendem (s malým „t“) poslední doby je prémie za uzavření smlouvy. Zatímco ještě před rokem bylo běžné platit poplatek za uzavření smlouvy, dnes je naopak zvykem, že nás stavební spořitelna za uzavření smlouvy odmění. To je i případ Lišky, která nám připíše prémii 1000 Kč za smlouvu s cílovou částkou nejméně 500 000 Kč. Při nižší cílové částce je prémie poloviční, tedy 500 Kč.

Zde jsou podrobnější podmínky pro získání prémie:

 • Nová smlouva o stavebním spoření musí být uzavřena v tarifní variantě Trend Spořicí.
 • Na účet je třeba vložit nejméně 0,5 % cílové částky, a to nejpozději do konce 2. kalendářního měsíce po měsíci ve kterém byla smlouva uzavřena.
 • Výše prémie činí 1000 Kč pro smlouvy s cílovou částkou 500 000 Kč nebo vyšší. Smlouvy s nižší cílovou částkou získají prémii 500 Kč.
 • Prémie bude připsána na účet stavebního spoření do konce 5. kalendářního měsíce po měsíci ve kterém byla smlouva uzavřena.
 • Nárok na prémii zaniká (prémie bude odúčtována), pokud klient změni tarifní variantu, nebo když smlouvu vypoví dříve než po 6 letech spoření.
 • Nárok na prémii zaniká také tehdy, když klient získal prémii ve výši 1000 Kč a sníží cílovou částku na hodnotu nižší, než 500 000 Kč.

Prémie za vysoké vklady

V podstatě beze změny pokračuje poslední nástroj sloužící k vylepšení výnosu, kterým je Prémie za vysoké vklady. Prémie je ve výši 5 % z vkladů převyšujících 20 000 Kč v daném kalendářním roce, nejvýše však 1000 Kč ročně. Cílem je tedy motivovat klienty, aby spořili více, než obvyklých 20 000 Kč ročně, což je částka pro získání maximální státní podpory. Prémie náleží klientovi jen za první čtyři kalendářní roky spoření. Zde jsou podrobné podmínky:
 • Nová smlouva o stavebním spoření musí být uzavřena v tarifní variantě Trend Spořicí.
 • Výše prémie činí 5 % z vkladů převyšujících 20 000 Kč v daném kalendářním roce, nejvýše však 1000 Kč ročně. Prémii lze získat maximálně za první 4 kalendářní roky spoření.
 • Vklady převyšující v kalendářním roce částku 40 000 Kč se z hlediska posuzování nároku na prémii převádí do následujícího roku.
 • Prémie bude připsána na účet stavebního spoření do konce dubna následujícího roku.
 • Nárok na prémii zaniká (prémie bude odúčtována), pokud klient smlouvu vypoví dříve než po 6 letech spoření.
 • Pokud klient uzavře smlouvu o překlenovacím úvěru, nebo o úvěru ze stavebního spoření, ztrácí právo na získání prémie počínaje rokem uzavření úvěrové smlouvy. Dosud připsané prémie však klientovi zůstávají.
Ve srovnání stavebního spoření se prémie za vysoké vklady projeví až při nastavení vyšších měsíčních vkladů. Standardně je totiž ve srovnávači nastavena měsíční úložka 1700 Kč, což je 20 400 Kč ročně a tomu odpovídá prémie 20 Kč (tj. (20 400 – 20 000)×5 %).

Liška dotahuje konkurenci hlavně při vyšších úložkách

Nabídka Lišky zaujme především milovníky prémií a bonusů. Úrokový bonus a dvě prémie tvoří poměrně složitý soubor podmínek, ve kterém se běžný klient nebude snadno orientovat. Zvýšením úrokových sazeb se však Lišce podařilo dostihnout konkurenci. Při obvyklém spoření ve výši 1700 Kč měsíčně sice stále nepatří mezi nejvýhodnější, ale nezůstává už na chvostě. Čistá úroková sazba vychází rovných 5,000 %.

Na lepší pozice se Liška dostává při spoření vyšších částek. Při měsíční úložce od 3500 Kč je dokonce na prvním místě. Za to vděčí Prémii za vysoké vklady, která má odměnit klienty spořící více než 20 000 Kč ročně. Protože část takto vysokých vkladů již není zhodnocována státní podporou, čistá úroková sazba klesá na 4,044 %. Zda se takové spoření vyplatí je na individuálním zvážení. Čistá úroková sazba je po zdanění, takže srovnatelná sazba spořicího účtu je 4,758 %. Takové nabídky spořicích účtů dnes najdeme, nicméně je zde otázka stability úrokové sazby. U stavebního spoření je zhodnocení pevné, u spořicích účtů se může kdykoli změnit.

Půjdeme-li s měsíčními vklady ještě výš, začne Lišce dělat konkurenci Raiffeisen stavební spořitelna, která podobně jako Liška bonifikuje střadatele s vysokými úložkami. Pro spoření od 9000 Kč měsíčně pak RSTS nastupuje na první místo.

Pokud uvažujete o stavebním spoření, můžete smlouvu s Liškou uzavřít online na webu ČSOBS, nebo se také můžete podívat na srovnání stavebního spoření a porovnat, která nabídka vám vyhovuje nejvíce.

Vyberte si ten nejvhodnější tarif ve srovnávači stavebního spoření.

Ve srovnávači najdete všechny aktuální nabídky stavebních spořitelen, vypočtené jednotnou metodikou, se zahrnutím všech poplatků.

Autor: Petr Kielar

SDÍLEJTE ČLÁNEK