Když stavební spořitelna ukončí smlouvu dítěte


23.6.2015 |
ID-100213085.jpg
Foto: stockimages na FreeDigitalPhotos.net
Pokud chtějí rodiče ukončit smlouvu o stavebním spoření svého dítěte, musí mít k tomu souhlas opatrovnického soudu. Ale co když smlouvu ukončí stavební spořitelna?

V posledních měsících jsou velmi často diskutována dvě témata. Prvním tématem je ukončování smluv nezletilých dětí, druhým tématem jsou pak ukončování smluv ze strany stavebních spořitelen, které se tak zbavují starých smluv s vysokými úrokovými sazbami. Tato témata se diskutují odděleně, ale již jsme dostali několik dotazů, které obě témata spojují. Tedy: co se stane, když stavební spořitelna ukončí smlouvu nezletilého dítěte? Může tak stavební spořitelna vůbec učinit?

Stavební spořitelna dětskou smlouvu ukončit může

Smlouva o stavebním spoření nerozlišuje věk účastníka. Pokud může stavební spořitelna smlouvu o stavebním spoření ukončit, může tak učinit bez ohledu na to, zda je klient plnoletý.

Problém by však vznikl při převodu naspořené částky. Když stavební spořitelna ukončí klientovi smlouvu, vyžádá si od něj číslo účtu, na který má peníze odeslat. V případě smlouvy s nezletilým dítětem by tedy rodiče měli stavební spořitelně sdělit číslo účtu. K tomu by však potřebovali souhlas soudu, že na tento konkrétní účet je možno peníze poslat.

Stavební spořitelna může vypovědět smlouvu i nezletilému dítěti. V praxi se však stavební spořitelny takovým krokům vyhýbají, protože by tím způsobily rodičům řadu komplikací.
Pokud klient stavební spořitelně nesdělí číslo účtu, kam mají být naspořené peníze poslány, posílá stavební spořitelna peníze klientovi poštovní poukázkou. V tomto případě by byly peníze poslány poštovní poukázkou dítěti. Podle sdělení České pošty přebírá peníze za dítě zákonný zástupce (rodiče), nicméně i toto převzetí peněz by podle zákona měl následně schválit soud. Stejně tak musí soud schválit každou další operaci rodičů s těmito penězi. Ať už by rodiče tyto peníze uložili na účet dítěte, nebo za něj vybavili dětský pokoj, všechny tyto kroky by měl také schválit soud.

Stavební spořitelny ale dětské smlouvy obvykle neukončují

Jak vidno, ukončením smlouvy nezletilého dítěte by stavební spořitelna způsobila rodičům mnoho těžkostí. Naštěstí jsou si toho stavební spořitelny vědomy, a při ukončování smluv se nezletilým klientům vyhýbají. Hromadné akce, při kterých stavební spořitelny ukončují pro ně nevýhodné smlouvy, se týkají pouze klientů dospělých.

Děti a změna VOP

Podobná otázka vyvstává v případě, kdy stavební spořitelna mění Všeobecné obchodní podmínky (VOP). Tři stavební spořitelny (Modrá pyramida, Raiffeisen stavební spořitelna a Stavební spořitelna České spořitelny) totiž mají ve svých VOP ustanovení, podle kterého může stavební spořitelna své obchodní podmínky jednostranně změnit. A pokud klient se změnou VOP nesouhlasí, musí smlouvu vypovědět (další podrobnosti najdete v přehledu Všeobecných obchodních podmínek).

Pokud stavební spořitelna změní VOP u smlouvy s dítětem, je rozhodování opět na rodičích, jakožto zákonných zástupcích. Pokud se změnou VOP nesouhlasí, musí smlouvu vypovědět, ale i pro tuto výpověď potřebují souhlas soudu.

Není zcela zřejmé, zda je nutný souhlas soudu i v případě, že stavební spořitelna změní VOP a rodiče smlouvu nevypoví. Smlouva pak pokračuje s pozměněnými VOP. Vzato do důsledků, je i přijetí nových pozměněných obchodních podmínek právním jednáním, které se týká jmění dítěte, takže podle § 898 Nového občanského zákoníku by i toto jednání měl schválit soud. Na druhé straně je však pravděpodobné, že případné změny ve VOP nebudou natolik zásadní, aby bylo schválení soudem potřebné. Praktické zkušenosti s jednostrannou změnou VOP však chybí. Tuto možnost mají zmíněné tři stavební spořitelny ve smlouvách uzavřených od roku 2014, a ke změně obchodních podmínek u nich dosud nedošlo.

Autor: Petr Kielar

SDÍLEJTE ČLÁNEK