Kdy může stavební spořitelna změnit úročení vkladů a jak to souvisí s přidělením?

ochrana spotřebitele praktické rady spoření úrok
29. 10. 2019 | Přidělení cílové částky je ve stavebním spoření důležitý pojem. Kromě jiného má vliv i na okamžik, kdy může stavební spořitelna změnit úrokovou sazbu z vkladů.
Stavební spořitelna může změnit úrokovou sazbu na účtu stavebního spoření nejdříve po šesti letech od uzavření smlouvy. Podmínek pro provedení takové změny je však více a jednou z nich je také splnění podmínek pro přidělení cílové částky.

Kdy může stavební spořitelna změnit úrokovou sazbu z vkladů?

Jedním z důležitých rysů stavebního spoření je neměnnost úrokových sazeb. Ve smlouvě o stavebním spoření je pevně sjednána nejen výše úrokové sazby z vkladů, ale také sazba úvěru ze stavebního spoření. A to i přesto, že úvěr ze stavebního spoření může stavební spořitelna poskytnout až po několika letech spoření a vůbec není jisté, zda o tento úvěr bude mít klient zájem.

Od roku 2004 je neměnnost úrokových sazeb zmírněna. Stavební spořitelna může úrokovou sazbu na účtech stavebního spoření za určitých okolností změnit. Ale dříve než stavební spořitelna změní úročení vkladů, musí být splněny následující podmínkyViz § 5 odst. 7 zákona o stavebním spoření..

  1. Ve smlouvě o stavebním spoření musí být možnost změny úrokové sazby sjednána a musí zde být také popsáno, jakým způsobem bude nová úroková sazba stanovena.
  2. Od uzavření smlouvy uplynulo nejméně 6 let.
  3. Klient splní podmínky pro poskytnutí úvěru ze stavebního spoření a nabídku úvěru nepřijme.
První dvě podmínky jsou jasné a dobře srozumitelné. Ve smlouvě o stavebním spoření musí být především uvedeno, že stavební spořitelna může jednostranně změnit úrokovou sazbu z vkladů. Smlouva musí také obsahovat postup, jak bude nová úroková sazba stanovena. Nová (změněná) úroková sazba tedy nemůže záviset na libovůli stavební spořitelny. Druhá podmínka říká, že smlouva o stavebním spoření musí běžet alespoň šest let. Tato podmínka má chránit klienty, kteří chtějí pouze spořit. Po dobu šesti let totiž nemohou smlouvu o stavebním spoření ukončit, aniž by přišli o státní podporu. Proto jim stavební spořitelna po dobu nejméně šesti let nesmí změnit úročení vkladů.

Soustředíme se však na poslední podmínku. Zákon doslova říká, že stavební spořitelna smí úrokovou sazbu změnit až poté, co „…účastník po splnění podmínek stanovených stavební spořitelnou pro poskytnutí úvěru ze stavebního spoření ve všeobecných obchodních podmínkách nabídku na poskytnutí úvěru ze stavebního spoření nepřijme„. Co to přesně znamená a jak to souvisí s přidělením cílové částky?

Co je to přidělení a k čemu je dobré?

Přidělení cílové částky, nebo také přidělení úvěru či pouze přidělení je ve stavebním spoření důležitý pojem. Pro jeho vysvětlení se musíme na okamžik vrátit ke smyslu a účelu stavebního spoření.

Úvěry jsou poskytovány vkladů spořících klientů

Stavební spoření vzniklo jako finanční produkt pro lidi, kteří potřebovali získat úvěr na bydlení se stabilními úrokovými sazbami. Idea je taková, že pro získání úvěru budou klienti povinni nejprve určitou dobu spořit. A vklady spořících klientů budou použity pro poskytování úvěrů těm, kteří uzavřeli smlouvu o stavebním spoření dříve. Po určité době může spořící klient uplatnit svůj nárok na úvěr, který bude poskytnut z vkladů dalších (mladších) střadatelů, kteří do systému vstoupili později.

Vtip je v tom, že pokud klient ve fázi spoření akceptuje nízkou úrokovou sazbu z vkladů, může mít nízkou úrokovou sazbu i úvěr ze stavebního spoření. Spořící klienti se tedy zříkají možného výnosu z vkladů, protože se jim to v budoucnu vrátí díky levnějšímu úvěru. Do systému stavebního spoření vstupuje i stát, který spořícím klientům dává navíc statní podporu. Díky tomu je stavební spoření výhodné i pro střadatele kteří chtějí pouze spořit a s využitím úvěru nepočítají.

Sluší se zdůraznit, že výše uvedené platí pouze pro úvěry ze stavebního spoření, nikoli pro úvěry překlenovací. Mezi těmito typy úvěrů jsou zásadní rozdíly a je třeba je rozlišovat.

Úvěr je možno poskytnout pouze když je dostatek zdrojů

Protože úvěry ze stavebního spoření jsou poskytovány z vkladů spořících klientů, potřebuje stavební spořitelna mechanismus, který zajistí spravedlivý přístup k úvěrům. To je klíčové v situaci, kdy je zájemců o úvěr mnoho a spořících klientů málo. Pro tyto účely používají stavební spořitelny přidělovací systém.

Stavební spořitelna si statisticky spočítá za jakých podmínek může poskytovat úvěry, aniž by nastal nedostatek zdrojů. Tyto podmínky jsou pak popsány ve smlouvě o stavebním spoření. Zpravidla zde stojí, že před poskytnutím úvěru musí být splněny následující podmínky pro přidělení:

  1. Klient musí spořit nejméně dva roky.
  2. Na účtu stavebního spoření musí být naspořena předepsaná částka, stanovená v procentech cílové částky (obvykle to bývá kolem 40 % cílové částky).
  3. Hodnotící číslo, vyjadřující délku a intenzitu spoření musí dosáhnout předepsané hodnoty.
Hodnoty jednotlivých parametrů má každá stavební spořitelna jiné, nejvíce rozdílů je v definici a výši hodnotícího čísla (některé stavební spořitelny hodnotící číslo přestávají používat). Výše uvedené rámcové schema však platí vždy.

Podmínky pro přidělení jsou důležité proto, aby stavební spořitelna spravedlivě poskytovala úvěry ze stavebního spoření i v situaci, kdy je nedostatek spořících klientů a tím i peněz pro poskytování úvěrů. Jakmile klient splní tyto podmínky pro přidělení, stavební spořitelna jej o tom informuje. Časová posloupnost je tedy následující:

  1. Uzavření smlouvy o stavebním spoření.
  2. Klient spoří.
  3. Po určité době (několik let) jsou splněny podmínky pro přidělení.
  4. Stavební spořitelna informuje klienta o tom, že splnil podmínky pro přidělení a nabídne mu úvěr ze stavebního spoření.
Pokud klient ve stanovené lhůtě nereaguje na nabídku úvěru (bod 4) má se za to, že o úvěr ze stavebního spoření nemá zájem. A tím je splněna třetí podmínka pro změnu úrokové sazby.

Stavební spořitelny dávají svým klientům možnost uplatnit svůj nárok na úvěr ze stavebního spoření kdykoli později. Ale toto nepřijetí nabídky úvěru naplňuje podmínky zákona a pokud od uzavření smlouvy uplynulo již šest let a změna úrokové sazby je sjednána ve smlouvě, může stavební spořitelna tuto změnu provést.

Přidělení a změna úrokové sazby

Pojmy přidělení, případně podmínky pro přidělení většina stavebních spořitelen definuje a používá ve svých všeobecných obchodních podmínkách, případně ve smlouvě o stavebním spoření. Je to užitečný pojem, pomocí kterého se dobře popisuje proces poskytování úvěru ze stavebního spoření. Úvěr ze stavebního spoření stavební spořitelna poskytne až poté, co klient splnil podmínky pro přidělení popsané výše a projeví zájem o úvěr ze stavebního spoření. Stavební spořitelna poté provede samotné přidělení, což technicky pouze označení účtu. Toto označení má však zásadní důsledky: úvěr ze stavebního spoření může být poskytnut pouze k účtu, který byl dříve přidělen. A naopak klient jehož účet nebyl přidělen, nemůže získat úvěr ze stavebního spoření.

Samotný zákon pojem přidělení nezná. V § 5 odst. 2 však najdeme jeho opis:

§ 5 odst. 2: Účastník má právo na poskytnutí úvěru ze stavebního spoření na financování bytových potřeb (dále jen „úvěr ze stavebního spoření“) po splnění podmínek tohoto zákona a podmínek stanovených stavební spořitelnou ve všeobecných obchodních podmínkách
Tyto „podmínky stanovené stavební spořitelnou“ jsou v praxi právě podmínky pro přidělení.

Se změnou úrokové sazby musí stavební spořitelna čekat na splnění všech podmínek

Aby stavební spořitelna mohla změnit úrokovou sazbu, musí počkat až budou splněny všechny podmínky předepsané zákonem. Nabízí se proto otázka, co nastane dřív? Zda jsou podmínky pro přidělení cílové částky splněny dříve, než uplyne šest let od uzavření smlouvy, nebo později? To je zajímavé především v situaci, kdy má klient ve smlouvě sjednanou výhodnou (vysokou) úrokovou sazbu a chce si ji udržet beze změny co nejdéle.

Okamžik splnění podmínek pro přidělení (a tedy i nabídky úvěru ze stavebního spoření) závisí především na poměru měsíční úložky a cílové částky. Pokud je pravidelná měsíční úložka přibližně 0,5 % cílové částky, jsou u většiny stavebních spořitelen splněny podmínky pro přidělení po více než šesti letech. Stavební spořitelna je pak povinna držet pevnou úrokovou sazbu déle než šest let. Při nižší cílové částce (nebo vyšších úložkách) jsou však podmínky pro přidělení splněny dříve než po šesti letech a ke změně úrokové sazby může dojít po uplynutí šestileté lhůty.

Toto rozdělení je však pouze přibližné. Tarify jednotlivých stavebních spořitelen se velmi liší, rychlý přehled je možno získat ze srovnání úvěrů ze stavebního spoření, kde je možno spočítat si jak dlouho to trvá, než dojde k přidělení při dané výši cílové částky a měsíční úložky.

Autor: Petr Kielar

SDÍLEJTE ČLÁNEK