Kde najít úrokové sazby a objemy nových úvěrů na bydlení?

stavební spoření
18. 9. 2020 | Jak se vyznat ve statistikách nových úvěrů na bydlení a nezabloudit v nich? Stavebky.cz mají nový nástroj.
Stavebky.cz již delší dobu zveřejňují údaje ČNB o nových úvěrech na bydlení. Před několika dny byla stránka s těmito údaji podstatně rozšířena a vylepšena. Jaká data jsou na stavebkách.cz k dispozici a hlavně jaké výhody má nové uživatelské rozhraní?

Pro nedočkavé, kteří hledají data a nechtějí dlouho číst: nové statistiky najdete v menu Statistiky > úvěry na bydlení

Statistiky úvěrů na bydlení

Přehlednost a flexibilita

Zdrojem oficiálních informací o nových úvěrech na bydlení je systém ARAD České národní banky. Proč tedy vytvářet něco nového? Hlavním cílem bylo poskytnout jednodušší a přehlednější přístup k jednotlivým údajům. Díky své pedagogické činnosti jsem si mohl několikrát ověřit, že pro studenta, který hledá údaje o nových úvěrech je uživatelské rozhraní ARADu velkou výzvou. Údajů je mnoho a jejich popisy jsou natolik dlouhé, že je velmi snadné udělat chybu. Pak se snadno může stát, že namísto objemu překlenovacích úvěrů (což je údaj, který v ARADu není) někdo nevědomky použije objem překlenovacích úvěrů, které jsou zajištěné nemovitostí (což je jen část překlenovacích úvěrů). Složitost rozhraní ARADU však není chybou, je to cena kterou platíme za jednotné rozhraní pro všechna data, která v ARADu jsou. Stavebky.cz využívají (zatím) jen jednu tabulku ARADu a díky tomu může rozhraní vyhlížet mnohem přívětivěji.

Hlavní výhodou je tedy možnost jednoduše a přehledně vybírat, jaká data se mají zobrazit. Výběr se prování pomocí menu, ve kterém se postupně zvolí:

  • Údaj, který se má zobrazit – (objem úvěrů / úroková sazba / RPSN).
  • Subjekt, tedy zda nás zajímají údaje stavebních spořitelen, ostatních bank, nebo všech bank (včetně stavebních spořitelen).
  • Zajištění úvěru – zda chceme údaje pro úvěry zajištěné zástavním právem k nemovitosti (hypotéky), nebo nezajištěné, nebo všechny úvěry, bez ohledu na zajištění.
  • Další upřesnění je podle typu kontraktu (nové úvěry / ostatní úvěry / celkem), případně u stavebních spořitelen je možno volit mezi překlenovacími úvěry a úvěry ze stavebního spoření.

Kliknutím na řádek legendy nad grafem se zobrazí menu ze kterého je zřejmé, co přesně daná série grafu zobrazuje. Pomocí menu je možné volit, které údaje se mají v grafu zobrazovat. V grafu mohou být až čtyři časové řady současně.

Postupné zadávání pomocí menu je možná pomalejší, ale rozhodně je přehlednější, protože vždy vidíme, jaké alternativy máme na výběr. Menu je navíc strukturováno tak, že nabízí pouze takové kombinace, které jsou v ARADu k dispozici. Například členění úvěrů na nové úvěry a ostatní ujednání existuje pouze pro zajištěné úvěry. Nebo členění úvěrů na úvěry ze stavebního spoření a úvěry překlenovací je k dispozici pouze u stavebních spořitelen (což je logické) a pouze u úvěru nezajištěných (což je škoda).

Data, která v ARADu nenajdete

Na stavebkách najdete také údaje, které v ARADu nenajdete. Ne, nejde o trik ani o vymyšlené údaje. Jsou to hodnoty, které je možné ze zveřejněných údajů dopočítat. Jednoduchým příkladem je objem nezajištěných úvěrů poskytnutých bankami. Tento údaj v ARADu nenajdete, ale na stavebkách.cz ano. Dá se totiž vypočítat jako rozdíl mezi celkovým objemem úvěrů a objemem zajištěných úvěrů. Jiným, jen o něco složitějším výpočtem, je zjišťována úroková sazba nezajištěných úvěrů. Díky tomuto dopočítávání je na stavebkách.cz celkem 43 časových řad o úvěrech na bydlení, i když samotný ARAD jich dnes obsahuje jen 26.

Práce s daty, sdílení

Pro usnadnění práce je rozhraní vybaveno praktickými ovládacími prvky pro sdílení a práci s daty.

Sdílení časových řad
Především je možné vytvořit a sdílet odkaz s údaji, které uživatel do grafu nadefinuje. To se hodí nejen při sdílení grafu s jinými. Pokud někoho nezajímají úrokové sazby (které jsou v grafu nastaveny defaultně), ale například objemy poskytnutých úvěrů, může si „naklikat“ určité časové řady a pak si tento odkaz uložit. Při opakované návštěvě stačí použít uložený odkaz a zobrazí právě zvolené údaje o objemech poskytnutých úvěrů.

Zvětšení grafu
Ze zkušenosti vím, že žádný graf není nikdy dost velký, proto je hned vedle ikonky pro sdílení ikona pro zvětšení grafu na celou velikost okna. Je to drobnost, která někdy přijde vhod.

Rozložení ovládacích prvků pro sdílení dat a práci s nimi.

Tabulka s daty a její kopírování
Graf je pěkná věc, ale někdy je potřeba pracovat s konkrétními čísly. Proto je pod grafem umístěna tabulka se všemi údaji, které jsou v grafu. A aby to bylo užitečnější, najdete tam i ikonku, která umožní zkopírovat tabulku do schránky (clipboardu). To ocení každý, kdo někdy kopíroval tabulku z webové stránky. Pak stačí jen v Excelu udělat Ctrl-V Problémy mohou nastat, pokud není ve vašem operačním systému nastaveno české jazykové prostředí. Např. jazyk systému Windows ovlivňuje formát zobrazení datumu a znak, který je použit jako desetinná čárka. Možné řešení je vše přepočítat, nebo přepnout systém (alespoň na chvíli) na český jazyk. a můžete pracovat.

Co ještě?

Na závěr několik poznámek a informací.
  • Údaje jsou z tabulky ARADu B1.3.1 a jsou k dispozici od ledna 2014
  • Stavebky načítají údaje z ARADu automaticky, takže pokud ČNB zveřejní nové údaje, do hodiny je najdete i na stavebkách.cz.
  • Popis a význam jednotlivých údajů (časových řad) najdete dole na stránce pod grafy.
  • Stránka s grafy je nová a při největší pečlivost mohlo dojít při programování k chybě. Pokud na nějakou narazíte, ozvěte se.

Statistiky úvěrů na bydlení

Autor: Petr KielarVaše otázky a komentáře