Můžeme se spolehnout na kalkulačky stavebních spořitelen?

stavební spoření
3. 9. 2015 | Každá stavební spořitelna má na svých stránkách kalkulačku. Víte ale, co přesně tyto kalkulačky počítají? A může se klient podle nich řídit?
Zájemci o stavební spoření mohou na stavebkách.cz najít vždy aktuální porovnání nabídek stavebních spořitelen. Je to vůbec potřeba, když každá stavební spořitelny má na svých stránkách kalkulačku? Bohužel, ukazuje se, že až na jednu výjimku, nejsou tyto kalkulačky pro klienty použitelné.

Kolik si naspoříte za šest let?

Nechali jsme kalkulátory jednotlivých stavebních spořitelen vypočítat jednoduchý příklad: kolik si klient naspoří za šest let, pokud ukládá měsíčně 1700 Kč? Výsledky jsme porovnali s hodnotami, které počítáme na stavebkách.cz jednotnou metodikou. Výsledky byly zajímavé.

20150831-graf.png
Kolik si klient naspoří za šest let, pokud ukládá 1700 Kč měsíčně? Levý (tmavší) sloupec je výsledek kalkulačky stavební spořitelny, pravý (světlejší) je hodnota vypočtená jednotnou metodikou, kterou používají stavebky.cz

Na stavebkách.cz najdete přehledné porovnání tarifů stavebních spořitelen. Složitější výpočty je možno provádět pomocí kalkulátoru stavebního spoření který umožňuje nastavení řady parametrů a nabízí i přehledný výpis z účtu.
Nejvyšší úrok dnes nabízí Českomoravská stavební spořitelna (1,3 %), všechny ostatní spořitelny úročí vklady stejně – jedním procentem. Protože i poplatky jednotlivých spořitelen se vzájemně liší jen nepatrně, očekávali bychom nejvyšší výnos u ČMSS, ostatní spořitelny by se měly lišit jen málo. To ostatně potvrzují i výsledky z našeho porovnávače tarifů. Výsledky online kalkulaček stavebních spořitelen jsou však diametrálně odlišné. Všechny stavební spořitelny s výjimkou Buřinky nabízejí naspořit více, než odpovídá hodnotám které jsme vypočítali na stavebkách.cz. V některých případech rozdíl přesahuje hodnotu 4500 Kč, což je 2,6 násobek měsíční úložky! Jak je to možné?

Poplatky a daně

Hlavní příčinou rozdílu mezi výsledkem kalkulátorů jednotlivých stavebních spořitelen a údaji na našem webu je to, že některé stavební spořitelny ve výpočtu zanedbávají poplatky a někdy dokonce i 15% srážkovou daň z příjmů. Je pravda, že všechny kalkulátory, které se podobných nepřesností dopouštějí, na tuto skutečnost upozorňují. To však uživateli při hledání správného výsledku nepomůže.

Co zohledňuje výpočet stavební spořitelny? ČMSS Liška Modrá pyramida Raiffeisen SSČS Buřinka Wüstenrot
Poplatek za uzavření smlouvy
Poplatky za vedení účtu
Daň z úroků

Naspořeno po šesti letech
Kalkulačka stavební spořitelny 136 958 Kč 135 945 Kč 139 113 Kč 134 392 Kč 138 989 Kč
Výpočet stavebky.cz 135 351 Kč 134 490 Kč 134 534 Kč 134 590 Kč 134 471 Kč
rozdíl +1 607 Kč +1 455 Kč +4 579 Kč -198 Kč +4 518 Kč


Poplatek za uzavření smlouvy

Tento poplatek činí u všech stavebních spořitelen 1 % cílové částky. Pro náš příklad se cílová částka pohybuje kolem 140 tis. Kč, takže zanedbáním poplatku může stavební spořitelna vylepšit výsledek o více než 1400 Kč. Proč více? Protože je nutno započítat i úroky a státní podporu.

Poplatky za vedení účtu

Další položkou jsou poplatky za vedení účtu. Ty se pohybují v rozmezí od 300 do 330 Kč ročně. Jejich zanedbání tedy může zvýšit výsledek minimálně o 1800 až 1980 Kč (opět plus úroky a státní podpora).

Podstatně menší položkou je poplatek za roční výpis z účtu případně za závěrečný výpis (posílaný při ukončení smlouvy). Tento poplatek si však účtují pouze některé stavební spořitelny. Cena jednoho výpisu je 25 až 30 Kč

Daně

Od ledna 2011 podléhají úroky z vkladů stavebního spoření 15% srážkové dani. Tuto daň odvádí stavební spořitelna, klient se této dani nemůže nijak vyhnout. Přesto některé stavební spořitelny uvádějí výsledek bez započtení této daně. V našem příkladu se hodnota této položky pohybuje kolem 570 Kč (při úrokové sazbě 1 %).

Cenu fair play vyhrává Buřinka

Jednoznačně nejlepší kalkulátor má na svých stránkách Stavební spořitelna České spořitelny (Buřinka). Zahrnuje veškeré poplatky a daně a výsledek skutečně odpovídá tomu, co klient dostane za šest let vyplaceno.

Kalkulačka Buřinky, čili Stavební spořitelny České spořitelny, je jednoznačně nejlepší. Zahrnuje všechny poplatky a daně, umožňuje i výpočet spoření bez státní podpory. Kalkulačka Buřinky

Zvláštností tohoto kalkulátoru je to, že předpokládá uzavření smlouvy v den, kdy probíhá výpočet. Dva výpočty provedené v různé dny tedy dají různé výsledky. Na tuto skutečnost není uživatel nijak upozorněn, takže to může být trochu matoucí, ale na druhé straně to nejlépe odpovídá realitě.

Druhou zajímavostí je možnost výpočtu spoření bez státní podpory, a také možnost počítat naspořenou částku za dobu kratší než je šest let. Pokud klient spoří kratší dobu než 6 let, ztrácí nárok na státní podporu. I tuto skutečnost kalkulátor věrně odráží a při krátkých dobách spoření počítá bez státního příspěvku.

Liška a Modrá pyramida zanedbávají poplatek za uzavření smlouvy

Dvě stavební spořitelny ve výpočtu zanedbávají poplatek za uzavření smlouvy. Českomoravská stavební spořitelna (Liška) má sice u svého kalkulátoru text: Údaje v kalkulačce jsou pouze orientační a nezahrnují poplatky a daň, 15% srážková daň však ve výpočtu zahrnuta je, stejně tak i poplatky za vedení účtu. Jedinou (byť citelnou) nepřesností je zanedbání poplatku za uzavření smlouvy.

Kalkulačka ČMSS Detail kalkulačky ČMSS Kalkulačka ČMSS sice píše, že výpočet nezahrnuje poplatky ani daň, nicméně jedinou chybějící položkou je poplatek za uzavření smlouvy. Poplatky za vedení účtu i daně jsou započítány správně.

Podobně postupuje Modrá pyramida. Ta má u svého kalkulátoru poměrně detailní popis předpokladů, za kterých byl výpočet proveden. Podobně jako u Lišky, ani zde není do výpočtu zahrnut poplatek za uzavření smlouvy. Zajímavostí je možnost dalších výpočtů. Kalkulátor umožňuje zadat délku spoření a čásku, kterou chceme naspořit a dopočítá potřebnou měsíční úložku, případně z kýžené naspořené částky a měsíční úložky dopočítá dobu spoření. I tyto výpočty jsou však zatíženy chybou, která vyplývá ze zanedbání poplatku za uzavření.

Také kalkulačka Modré pyramidy uvádí výsledek bez započtení poplatku za uzavření smlouvy. Kalkulačka Modré pyramidy Kalkulačka Modré pyramidy

Raiffeisen a Wüstenrot: bez poplatků a bez daně
Wüstenrot má však navíc přesný simulátor

Nejvíce si výsledky vylepšují poslední dvě stavební spořitelny. Raiffeisen stavební spořitelna i Wüstenrot totiž do výpočtu nezahrnují žádné poplatky a dokonce ani srážkovou daň z příjmů. Díky tomu jsou výsledky těchto kalkulátorů o více než 4500 Kč lepší, než odpovídá skutečnosti. Oba kalkulátory také obsahují text který upozorňuje na to, že výpočet je pouze orientační a nezahrnuje poplatky a daně.

Kalkulátory Raiffeisenky a Wüstenrotu mají společné i to, že jsou nejnovější. Raiffeisen má od září nové stránky a nový je i kalkulátor. Oproti předchozí verzi se však změnil pouze vzhled, vlastní výpočet zůstal beze změn. Jinak je na tom kalkulátor Wüstenrotu, který byl přes léto přeprogramován zcela. Předchozí verze fungovala do jara letošního roku a počítala přesně všechny poplatky, o daních nemluvě. Umožňovala dokonce počítat i vliv mimořádných vkladů a součástí byl i podrobný výpis všech obratů. Cenou za tuto přesnost však byla složitá obsluha pro uživatele a podle všeho i komplikovaná údržba pro programátory (poté, co Wüstenrot změnil poplatky, nebyla tato změna po řadu měsíců v kalkulátoru upravena a nakonec byl kalkulátor na několik měsíců ze stránek stažen). To byl zřejmě hlavní důvod pro jeho výměnu.

Kalkulačka Raiffeisen stavební spořitelny Kalkulačka Wüstenrot stavební spořitelny Kalkulačky Raiffeisen stavební spořitelnyWüstenrotu nepočítají se žádnými poplatky ani s 15% daní z příjmů.

Doplněno 10.9.2015
Wüstenrot kromě velmi nepřesné kalkulačky popsané výše nabízí také velmi přesnou simulaci účtu stavebního spoření. Tento nástroj však není jednoduše dosažitelný, odkaz na něj není uveden na stránce kalkulátorů. To je také hlavním důvodem, proč byl jako kalkulátor hodnocen nepřesný kalkulátor prezentovaný výše. Simulátor je hodně zastrčen v pozadí, zřejmě jediná cesta k němu vede přes menu Sjednání online => Stavební spoření =>Simulace stavební spoření. Jde o upravený kalkulátor, který byl na stránkách Wüstenrotu do letošního jara. Počítá zcela přesně a umožňuje provádět prakticky veškeré potřebné výpočty. Jedinou nevýhodou je poměrně složitá obsluha, což je však dáno komplexností výpočtu. Námaha vynaložená na vložení všech potřebných údajů se ale vyplatí. Výsledek je zcela přesný a k dispozici je i detailní výpis všech jednotlivých obratů.

Přesná kalkulačka Wüstenrotu Výstup přesné kalkulačky Wüstenrotu Wüstenrot kromě velmi nepřesné kalkulačky nabízí také velmi přesnou simulaci účtu stavebního spoření. Simulace však není mezi kalkulačkami, ale je na portálu pro poradce a klienty.

Záleží i na metodice

Přesný výpočet závisí ještě na dalších parametrech. Ty však hrají podstatně menší roli než poplatky a daně. Důležité je například i to, ve kterém měsíci je předpokládáno uzavření smlouvy a její ukončení, nebo zda jsou vklady na účet posílány na začátku nebo na konci měsíce. Vždyť i kalkulátor Buřinky, který pracuje zcela přesně, dává mírně odlišný výsledek od námi vypočtené hodnoty. Rozdíl je však minimální (198 Kč) a kalkulátor Buřinky dává dokonce hodnotu nižší než výpočet podle naší metodiky.

Měsíc uzavření smlouvy

Výsledek výpočtu závisí na tom, ve kterém měsíci byla uzavřena smlouva o stavebním spoření. Je to způsobeno tím, že řada finančních toků se neprovádí každý měsíc. Státní podpora je nárokována jednou ročně, a jednou za rok se rovněž připisují úroky. To způsobuje, že výsledek výpočtu závisí na měsíci, ve kterém začíná klient spořit. Měsíc uzavření smlouvy může hrát roli také díky poplatku za vedení účtu, který každá stavební spořitelna účtuje jiným způsobem. Rozdíl v naspořené částce způsobený rozdílným měsícem uzavření smlouvy může činit až několik set korun. Metodika používaná na  stavebkách.cz se předpokládá uzavření smlouvy v polovině roku.

Vklady na začátku nebo na konci měsíce?

Relativně malou roli hraje okamžik, ve kterém jsou posílány peníze na účet. Pokud jsou peníze posílány na začátku měsíce, úročí se o něco déle a díky tomu je vyšší naspořená částka. Naopak vklady poukazované na konci měsíce vydělají na úrocích o něco méně. Rozdíl v úrocích činí při měsíční úložce 1700 Kč a sazbě 1 % necelých 90 Kč. Metodika používaná na stavebkách.cz počítá s vklady na konci měsíce.

Další položky jsou jen korunové

Pro výsledek je důležité i to, ve který den je předpokládáno připsání státní podpory, protože od toho se odvíjí její úročení. Záleží i na tom, zda je ve výpočtu pro úročení použito reálných kalendářních měsíců, nebo zda je počítáno s měsícem o délce 1/12 roku. Tyto detaily však mají na výsledek vliv ve výši několik málo korun. Stavebky.cz předpokládají připsání státní podpory na konci dubna a ideální měsíce o délce 1/12 roku. Všechny tyto podrobnosti jsou popsány v metodice výpočtu.

Závěr

Pokud chceme porovnávat jednotlivé nabídky stavebních spořitelen, nemůžeme se bohužel spoléhat na výpočty kalkulátorů stavebních spořitelen. Jediná Stavební spořitelna České spořitelny (Buřinka) má na svých stránkách kalkulátor, který dává přesné a nezkreslené výsledky. Ostatní stavební spořitelny ve výpočtu zanedbávají v lepším případě poplatek za uzavření smlouvy, v horším případě pak veškeré poplatky i daně.

Nejpřesnějším nástroje pro porovnání nabídek stavebních spořitelen tak zůstává přehled nabídek stavebního spoření na našem webu. Ten do výpočtu zahrnuje nejen veškeré poplatky a daně, ale také různé bonusy a akční nabídky. Důležité je i to, že výpočet je prováděn za stejných předpokladů, takže jeho výsledky jsou skutečně vzájemně porovnatelné.

Dodatek

Téměř okamžitě po zveřejnění tohoto článku ČMSS upravila text na kalkulátoru, který nyní uvádí: Údaje v kalkulačce jsou pouze orientační, zahrnují úhrady a daň. Vlastní výpočet však zůstal beze změny.

Upozornění na kalkulátoru je nutno rozumět tak, že výpočet sice počítá s poplatkem za uzavření smlouvy, ale současně předpokládá, že klient tento poplatek uhradí nad rámec běžných úložek. Klient tedy nevloží pouze 72×1700 Kč = 122 400 Kč, ale na počátku uhradí navíc poplatek za uzavření smlouvy. Ten je v tomto případě 1350 Kč (počítá se s cílovou částkou 135 000 Kč), takže klient vloží celkem 123 750 Kč. Pokud by ovšem klient spořil podle zadání, tedy 1700 Kč měsíčně, a do výpočtu by byly zahrnuty všechny poplatky, naspořil by méně než vychází podle kalkulátoru.

Autor: Petr KielarVaše otázky a komentáře