KOMERČNÍ PREZENTACE

K čemu slouží pojištění domácnosti a na co se vztahuje?

stavební spoření
6. 11. 2019 | Pořídili jste si svůj vysněný dům nebo byt a přemýšlíte, jak svoji domácnost ochránit v případě živelné pohromy nebo krádeže? Pro takové případy je tu pojištění domácnosti. To vám zajistí finanční náhradu právě v případech poškození, zničení nebo krádeže věcí, které v domácnosti máte.
Pojištění domácnosti se často zaměňuje s pojištěním nemovitosti. Nenechte se ale zmást, jde o dva různé produkty. Pojištění domácnosti chrání především vybavení domu či bytu, naproti tomu pojištění nemovitosti kryje pevné části, tedy stavbu.

Předmět pojištění domácnosti

Pojištění domácnosti se vztahuje na všechny věci, které se fyzicky nacházejí uvnitř bytu či domu. Od podlahy až ke stropu může být předmětem pojištění domácnosti plovoucí podlaha, nábytek, osvětlení, dekorace, elektronika a další. Rovněž sem ale patří i finance, oblečení nebo jiný osobní majetek.

Pozor si ale dejte na to, když věc domácnost opustí, tehdy totiž její pojištění zaniká – například pokud prodáte televizi. Na druhou stranu ale nové věci, které do domácnosti přinesete, jsou automaticky pojištěny. Pojištění domácnosti od ČSOB myslí ale i na případy, kdy necháte kolo či kočárek před obchodem, zatímco nakupujete. Výše pojistného plnění vždy závisí na tom, jakou částku jste si sjednali ve smlouvě.

A co balkony, sklepy nebo kočárkárny?

Sklepy a kočárkárny mohou být někdy problém. Jelikož ale sklep slouží jedné rodině, tedy je přidělen k jednomu bytu, zahrnují se do něj i věci, které v něm máte uloženy. Za to věci v kočárkárnách nebo jiných společných místnostech, do pojištění často zahrnuty nejsou. Co se týče balkonu, záleží i na tom, zda bydlíte v přízemí, odkud je váš balkon snadno dosažitelný. V takovém případě věci, které na něm budete mít, pojištěné proti krádeži nebudou.

Pojištění odpovědnosti k pojištění domácnosti

Pojištění odpovědnosti vás chrání v případech, kdy někomu způsobíte škodu v souvislosti s vlastnictvím nemovitosti nebo provozem domácnosti. Určitě se vám pojištění odpovědnosti hodí v případech, jako je například pád omítky či střešní krytiny na osobu procházející kolem vašeho domu, zranění osoby nebo zvířete, které způsobil váš pes, vytopení sousedů nebo i újma, kterou někomu jinému způsobily vaše děti (například rozbité okno fotbalovým míčem).

Co do pojištění domácnosti nespadá?

Pojištění domácnosti se nevztahuje na všechny věci, které v domácnosti máte. Některé jsou z něj vyjmuté. Nejčastěji jde o:
 • Věci, které slouží k výdělečné činnosti (věci zahrnuty v obchodním majetku)
 • Motorová vozidla a zařízení s vlastním pohonem
 • Letadla a zařízení k létání
 • Lodě a další plavidla
 • Některá exotická zvířata
 • Záznamy na CD, kazetách, disketách a jiných zařízeních
 • Věci patřící podnájemníkům
 • Věci, na které se vztahuje jiné pojištění
Všechny z těchto věci ale můžete pojistit doplňkovým pojištěním pro konkrétní věc. Pro tato připojištění jsou pak stanoveny vlastní pojistné limity. Připojistit si také můžete majetek pro případy poškození záplavami nebo povodněmi.

Kolik stojí pojištění domácnosti?

To, jak vysoké pojistné budete platit, se odvíjí od několika faktorů:
 • Výše spoluúčasti
 • Výše pojistné částky
 • Lokalita, ve které se nachází domácnost
 • Úroveň zabezpečení domácnosti
 • Frekvence placení pojistného

Spoluúčast je částka, kterou se podílíte na úhradě škod. Stanovuje se většinou pevnou částkou a znamená to, že v případě škody tuto částku zaplatíte vy a zbytek doplatí pojišťovna. Lokalita domácnosti je pro pojišťovnu důležitá z důvodu rizikovosti. Například v Praze a velkých městech je toto riziko vyšší než na vesnici. Úroveň zabezpečení domu poukazuje i na to, jak se vy sami snažíte svůj majetek ochránit. Obyčejný zámek vám na vysokou pojistnou částku stačit nebude. Čím vyšší pojistnou částku chcete dosáhnout, tím vyšší musí být i úroveň zabezpečení vaší domácnosti. Pozor si dejte i u živelných rizik, kde se může výše pojistného odvíjet i od materiálu domu.

KOMERČNÍ PREZENTACEVaše otázky a komentáře