Jaký význam má šestiletá vázací lhůta?

praktické rady státní podpora ukončení smlouvy
30. 1. 2017 | Jaká je role šestileté vázací lhůty a proč se řada klientů stavebních spořitelen domnívá, že po šesti letech jejich smlouva končí?
Zákon pojem vázací lhůta nezná, přesto se často používá. Uplynutí šesti let od uzavření smlouvy o stavebním spoření je bezesporu významný okamžik. Rozhodně však neznamená ukončení smlouvy o stavebním spoření. Podívejme se blíže, proč je právě tento termín důležitý a v jakých souvislostech.

Šest let a státní podpora

Podle zákona o stavebním spoření je šestiletá doba spoření jedním z kriterií pro získání státní podpory. Skutečně – pokud nemáme zájem o úvěr, stačí spořit alespoň šest let. Poté můžeme smlouvu o stavebním spoření ukončit a naspořenou částku (včetně státní podpory) použít libovolným způsobem.

Je dobré zdůraznit, že smlouvu můžeme ukončit kdykoli, ale pokud nechceme přijít o státní podporu, je třeba počkat alespoň šest let. Proto se také vžil pojem vázací lhůta – klient je po vázán k tomu aby spořil a smlouvu nevypovídal. Toto omezení však není nepřekonatelné. Pokud peníze nutně potřebujeme, je možno smlouvu ukončit kdykoli, byť za cenu ztráty státní podpory. Naopak, po uplynutí šesti let nás nic nenutí smlouvu ukončit. Je možno pokračovat ve spoření dále, až do naspoření cílové částky.

Poplatek za předčasné ukončení smlouvy

Kromě ztráty státní podpory má ukončení smlouvy před uplynutím šestileté vázací lhůty ještě jeden nepříjemný důsledek. Stavební spořitelny takové ukončení smlouvy označují jako předčasné a účtují si za to poplatek, jehož výše se zpravidla pohybuje mezi 0,5 až 1 % cílové částky. Výše poplatku je tedy srovnatelná s poplatkem za uzavření smlouvy, ale jeho podstata je zcela odlišná.

Zatímco poplatek za uzavření smlouvy souvisí především s náklady, které stavební spořitelně vznikají v souvislosti se vznikem nové smlouvy, poplatek za předčasné ukončení je vyžadován pouze za ukončení smlouvy před uplynutím stanovené lhůty (po šesti letech je ukončení zdarma, bez poplatku). Poplatek za předčasné ukončení je ve své podstatě prohibitivní, má klienty odradit od předčasných výpovědí. V tomto ohledu je podobný zákonnému ustanovení o ztrátě nároku na státní podporu při ukončení smlouvy do šesti let. V obou případech je cílem zamezit předčasnému odchodu klientů a zajistit tak stavební spořitelně dostatečně stabilní vklady. Nezapomínejme totiž, že hlavním smyslem stavebního spoření je poskytování úvěrů a pro tyto účely potřebuje stavební spořitelna vlastní stabilní zdroje.

Pevná úroková sazba, předvídatelné poplatky

Šestiletou vázací lhůtu najdeme v zákoně o stavebním spoření i v dalších souvislostech. Protože zákon brání Ztrátou státní podpory. klientovi ukončit během prvních šesti let smlouvu, je klient vůči stavební spořitelně v nevýhodné pozici. Pokud by stavební spořitelna během této doby neúměrně zvýšila poplatky, nemohl by se klient bránit odchodem, jak je tomu běžné u jiných bankovních produktů. Totéž platí i pro změnu úročení vkladů. Z těchto důvodů nesmí Viz § 5 odst. 7 zákona o stavebním spoření, stavební spořitelna po dobu prvních šesti let úrokovou sazbu měnit. Poplatky související s vedením účtu stavebního spoření sice měnit může Viz § 5 odst. 11 zákona o stavebním spoření, , ale pouze způsobem který je předem sjednán ve smlouvě a který není závislý jen na vůli stavební spořitelny. Stavební spořitelna může například zvyšovat poplatky o předem stanovené procento (které je pevně sjednané), nebo o míru inflace, která sice není předem známá, ale její výše nezávisí na vůli stavební spořitelny.

Zákon o stavebním spoření tedy na jedné straně brání klientům vyvázat se ze smluvního vztahu před uplynutím šesti let, ale na druhé straně je také chrání, aby jejich slabší pozice nebyla nějakým způsobem zneužita.

Magická šestka

Tím to všechno nekončí. Na šestiletou vázací lhůtu bývají často navázány různé nabídky stavebních spořitelen. Nejčastější to bývá zvýhodnění spoření prostřednictvím úrokového bonusu nebo prémie, kdy podmínkou je ukončení smlouvy nejdříve po šesti letech spoření. Primárním důvodem, proč je právě číslo šest tak důležité, je zákonná podmínka pro zachování nároku na státní podporu. Od tohoto ustanovení zákona se odvíjejí všechny další důsledky o kterých byla zmínka. Ostatně šestka neměla svou důležitost vždy, nabyla jí až v roce 2004. Do té doby byla vázací lhůta pětiletá a všechny další podmínky a souvislosti se točily kolem čísla pět.

Na úvěr šestka nestačí

I když má šestka skutečně velký význam, jsou věci na které nestačí. To, že po šesti letech smlouva o stavebním spoření nekončí, jsem zmínil již v úvodu. To je dobře, protože o tom, kdy smlouva o stavebním spoření končí, si může rozhodnout sám klient, podle svého uvážení. Na druhou stranu však musím upozornit na to, že po šesti letech nevzniká nárok na úvěr ze stavebního spoření. Délka čekací doby na úvěr ze stavebního spoření vychází ze zcela odlišných principů. Nárok na úvěr nevzniká automaticky po uplynutí stanovené doby, ale po splnění několika podmínek – naspoření stanoveného procenta z cílové částky a dosažení předepsaného hodnotícího čísla, přičemž tato čekací doba nesmí být kratší dvou let. Nárok na úvěr tedy může vzniknout za dva roky, ale i za sedm let – čekací doba je zcela nezávislá na vázací lhůtě a nemá s ní nic společného. Podmínky pro přidělení úvěru jsou však samostatné téma, které si necháme na jindy.

Autor: Petr Kielar

SDÍLEJTE ČLÁNEK