Jak se změní stavební spoření od roku 2024?

ochrana spotřebitele praktické rady spoření
1. 1. 2024 | Od ledna 2024 se nemění jen výše státní podpory stavebního spoření. Mění se také daňový zákon a to tak, že státní podpora může být nově zdaněna. A k tomu ještě několik drobných změn.
Takzvaný konsolidační balíček přináší řadu změn, z nichž některé se dotknou i stavebního spoření. Nejvíce se hovoří o snížení státní podpory, ale změn je mnohem více. V daňovém zákonu byla vytvořena výjimka která způsobí, že v některých případech můžeme ze státní podpory platit daň. Naopak příjemnou novinkou je zapojení stavebních spořitelen do dotačního programu Nová zelená úsporám. A potěší i posílení práva na levný úvěr ze stavebního spoření. Klientům stavebních spořitelen se rozšíří možnosti financování o ekologické projekty a ruší se nesystémová definice osoby blízké.

Státní podpora bude poloviční

Snížení státní podpory je asi nejčastěji diskutovanou změnou. Od 1. ledna 2024 bude státní podpora 5 % z vkladů v kalendářním roce, nejvýše však ze základu 20 000 Kč ročně. Maximální výše státní podpory tak klesne ze 2000 Kč na 1000 Kč ročně. Změna platí pro všechny smlouvy o stavebním spoření, bez ohledu na to, kdy by uzavřeny. Státní podpora tedy klesne i u smluv, které byly uzavřeny již dříve.

Od ledna 2024 počítají výpočty ve srovnávači stavebního spoření s novou (sníženou) výší státní podpory.

Srovnání stavebního spoření

Změna se však nedotkne státní podpory kterou již máme připsanou na účtu. Neovlivní ani státní podporu za rok 2023, kterou stavební spořitelny připíšou na účet v dubnu 2024.

Podmínky pro výplatu státní podpory se nemění. Stavební spořitelna nám státní podporu vyplatí pokud spoříme alespoň šest let, nebo když využijeme úvěr ze stavebního spoření a naspořenou částku (včetně státní podpory) i úvěr použijeme na bytové potřeby. Více informací najdete ve speciálním článku o snížení státní podpory.

Pozor na daňové přiznání!

Kromě zákona o stavebním spoření se mění také zákon o daních z příjmů. Do konce roku 2023 byla státní podpora od daně osvobozena stejně jako další státní dávky a příspěvky. To se v roce 2024 mění. Pro státní podporu stavebního spoření je v zákoně nově vytvořena speciální výjimka; od ledna je státní podpora považována za tzv. ostatní příjem podle § 10 odst. 1 písm. q). Pokud příjmy ze státní podpory a další příjmy spadající do tohoto druhu příjmů Tedy ostatní příjmy podle § 10 odst. 1 písm. q) zákona o daních z příjmů. nepřekročí částku 50 000 Kč, budou od daně osvobozeny. V takovém případě se daň ze státní odpory neplatí a nemusí se ani uvádět do daňového přiznání. To bude případ většiny střadatelů.

Státní podpora se na účet stavebního spoření připisuje každý rok formou záloh. Podle sdělení Ministerstva financí se nedaní jednotlivé zálohy státní podpory, ale souhrnně celá státní podpora, kterou nám stavební spořitelna vyplatí po ukončení fáze spoření. Může se tedy stát, že během dlouhé doby spoření nastřádáme státní podporu v objemu, který překročí limit 50 000 Kč. Takových klientů bude odhadem několik tisíc. Takoví střadatelé budou muset vyplacenou státní podporu zdanit. Podobně bude potřeba zdanit státní podporu v situaci, když součet státní podpory a ostatních příjmů podle § 10 odst. 1 písm. q) překročí hranici 50 000 Kč. Další podrobnosti najdete v Encyklopedii stavebního spoření v článku Státní podpora a daň z příjmů.

Poradenství a dotované úvěry

Naopak příjemnou zprávou je, že stavební spořitelny budou spolupracovat se státem na dotačním programu Nová zelená úsporám. Stavební spořitelny se zapojí tím, že budou zájemcům radit a pomáhat při zpracování žádostí o dotace, později k tomu přidají i dotované úvěry. Dotované úvěry budou poskytovat stavební spořitelny (možná i další banky) se zvýhodněnou úrokovou sazbou. Stát poskytne stavební spořitelně zdarma polovinu zdrojů potřebných pro poskytnutí úvěru a stavební spořitelna díky tomu nabídne klientovi úrokovou sazbu, která bude ve srovnání s nedotovanými úvěry poloviční. V současné době by se měla úroková sazba pohybovat kolem 3,5 %. Tyto dotované úvěry nebude třeba zajišťovat zástavním právem k nemovitosti. Prozatím poslední oficiální informace na toto téma byla zveřejněna v polovině prosince 2023, od začátku roku 2024 však můžeme očekávat více zpráv a hlavně spuštění celého projektu.

Úvěry ze stavebního spoření na prvním místě

Nenápadná, ale důležitá změna se objevila v § 9 odst. 2) zákona o stavebním spoření, který nově dává absolutní prioritu úvěrům ze stavebního spoření. O co jde? Stavební spořitelny mohou kromě úvěrů ze stavebního spoření poskytovat také překlenovací úvěry a provádět další činnosti vyjmenované v § 9. Tyto aktivity však nesmí ohrozit primární cíl stavebního spoření, kterým je poskytování úvěrů ze stavebního spoření.

Úvěry ze stavebního spoření poskytují stavební spořitelny z vkladů střadatelů, kteří jsou ve fázi spoření. Když je malý zájem o úvěry ze stavebního spoření, je těchto vkladů přebytek a stavební spořitelny mohou tyto volné zdroje použít například na poskytování překlenovacích úvěrů (což je dnešní situace). Poskytování překlenovacích úvěrů však nesmí být na úkor úvěrů ze stavebního spoření. Pokud by stavební spořitelna neměla dostatek zdrojů, musí nejprve omezit všechny ostatní aktivity kromě úvěrů ze stavebního spoření. K prodloužení čekací doby na úvěr ze stavebního spoření smí stavební spořitelna přistoupit teprve v okamžiku, kdy vyčerpá fond stavebního spoření.

Ekologické úvěry

Úvěry ze stavebního spoření jsou díky státní podpoře úročeny nižší než tržní úrokovou sazbou. Stát, který do systému stavebního spoření dává státní podporu má proto přirozený zájem, aby tyto dotované úvěry byly používány pouze na bytové potřeby. Co je bytovou potřebou je definováno v § 6 zákona o stavebním spoření. Zde se objevil nový odstavec, podle kterého je bytovou potřebou také realizace opatření na podporu udržitelného bydlení, hospodaření s přírodními zdroji nebo využití obnovitelných zdrojů.

Již v minulosti byly úvěry ze stavebního spoření používány na zateplování rodinných a bytových domů, instalace tepelných čerpadel a podobně. To bylo možné zahrnout do rekonstrukce a modernizace bydlení. Úprava zákona nově umožní stavebním spořitelnám financovat podnikatelské projekty které s bydlením přímo nesouvisí, například komerční solární parky, větrné elektrárny a podobně.

praktické rady RSTS spoření

Raiffeisenka zvyšuje úročení vkladů a přidává prémii až 4000 korun

Raiffeisen stavební spořitelna nabízí více tarifů stavebního spoření. V tarifu JISTOTA dnes zvyšuje úroky a přidává prémii. Zájemci o stavebko tak mají nad čím přemýšlet.

Zjednodušení „osoby blízké“

Poslední změnou která stojí za zmínku je zrušení specifické definice osoby blízké v § 5 odst. 3. Úvěry ze stavebního spoření může klient použít na financování vlastních bytových potřeb, nebo bytových potřeb osob blízkých. Dřívější verze zákona obsahovala také definici toho, kdo je považován za osobu blízkou. Tato definice byla ze zákona o stavebním spoření vypuštěna, protože je obsažena v občanském zákoníku. Jedná se o drobnou, ale veskrze pozitivní změnu. Skutečnost, že je pojem osoba blízká definován jednoznačně v jediném zákoně lze jen uvítat. Navíc je definice v občanském zákoníku o něco širší, takže se možnosti účastníků stavebního spoření rozšíří.

Autor: Petr Kielar

SDÍLEJTE ČLÁNEK  

Komentáře (0) ke článku
Jak se změní stavební spoření od roku 2024?

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.