Jak rychle dostanete peníze od své stavební spořitelny?

stavební spoření
13. 6. 2016 | Při ukončování smlouvy o stavebním spoření je nutno počítat s tříměsíční výpovědní lhůtou. Za jakých podmínek je možné tuto dobu zkrátit nebo naopak prodloužit? Přinášíme přehled postupů všech stavebních spořitelen.
Všechny stavební spořitelny mají ve svých Všeobecných obchodních podmínkách pravidla pro ukončení smlouvy o stavebním spoření. Smlouvu o stavebním spoření můžeme kdykoli ukončit podáním výpovědi, nejlépe na formuláři příslušné stavební spořitelny. Ve formuláři uvedeme číslo účtu, kam si přejeme peníze ze smlouvy o stavebním spoření převést, nicméně na výplatu peněz si nějakou dobu počkáme. Standardní výpovědní lhůta je totiž tři měsíce. Podívejme se na detaily tohoto postupu i na možnosti, jak je možno tento proces zkrátit. Nebo (pokud je to potřebné) i prodloužit.

Tříměsíční výpovědní lhůta

Na ukončení smlouvy o stavebním spoření je dobré myslet včas. Přesněji řečeno, alespoň tři měsíce předem. Výpovědní lhůta je tříměsíční a začíná běžet od začátku měsíce který následuje po měsíci, ve kterém je výpověď podána. Zní to složitě, ale následující obrázek to ozřejmí. Pokud je výpověď podána v červnu, pak výpovědní lhůta začíná běžet od začátku následujícího měsíce – tedy července.
Výpověď smlouvy o stavebním spoření

Pozor na státní podporu!

Výpověď je tedy potřeba podat stavební spořitelně s dostatečným (tříměsíčním) předstihem. Na druhé straně je ale musíme myslet na to, že pokud ukončíme smlouvu dříve než uplyne šest let od jejího uzavření, ztratíme nárok na státní podporu! V naší Encyklopedii stavebního spoření najdete jednoduchou pomůcku která vám spočítá, kdy je vhodné podat výpověď, aby nedošlo ke ztrátě státní podpory.

Formulář ukončení smlouvy o stavebním spoření Zaškrtnutím příslušného políčka na formuláři si můžeme pojistit, že nepřijdeme o státní podporu.
Některé stavební spořitelny na to ve svých formulářích pamatují. Zaškrtnutím speciálního políčka si pojistíme, že smlouva nebude ukončena dříve, než je zajištěn nárok na státní podporu. Tato volba je velmi důležitá u Wüstenrot stavební spořitelny. Tato stavební spořitelna totiž naspořenou částku vyplatí nikoli po uplynutí tříměsíční výpovědní lhůty, ale nejpozději po jejím uplynutí. Pokud je tedy u stavební spořitelny Wüstenrot podána výpověď s tříměsíčním předstihem před uplynutím šestileté vázací lhůty, je nutno ve ve formuláři zaškrtnout příslušné okénko.

Výpovědní lhůtu je možno zkrátit

Co když výpověď nepodáme s dostatečným předstihem a peníze potřebujeme vyplatit dříve? Stavební spořitelny dávají možnost tříměsíční výpovědní lhůtu zkrátit, liší se ale v konkrétních podmínkách. Některé stavební spořitelny nabízejí výhodnější podmínky, pokud klient uzavře novou smlouvu o stavebním spoření, takzvanou následnou smlouvu Viz též článek „Vyplatí se následná smlouva o stavebním spoření?„. . Souhrn podmínek jednotlivých stavebních spořitelen je v následující tabulce, pod tabulkou je detailní komentář. Připomínáme, že jde o výpověď smlouvy o stavebním spoření po šesti letech spoření Při dřívějším ukončení smlouvy není nárok na státní podporu a stavební spořitelny při takové předčasné výpovědi účtují další poplatek. , tedy v situaci, kdy je možno smlouvu ukončit bez ztráty státní podpory.

Stavební spořitelna Podmínky zkrácení tříměsíční výpovědní lhůty
ČMSS (Liška) Zdarma, ale ne vždy. Výhodnější podmínky při převodu části prostředků na jinou smlouvu.
Modrá pyramida Poplatek 1  % naspořené částky, nebo zdarma při uzavření následné smlouvy.
Raiffeisen Pouze s další smlouvou o stavebním spoření.
SSČS (Buřinka) Poplatek 0,5  % cílové částky.
Wüstenrot Zdarma.

Liška – zdarma, ale ne vždy

Českomoravská stavební spořitelna (Liška) nabízí dvě možnosti:
  • Ve výjimečných odůvodněných případech vyplatí peníze zhruba do 40 dnů, nebo
  • pokud klient převede minimálně 10 tis. Kč na jinou smlouvu o stavebním spoření (buď nově založenou, nebo na stávající smlouvu – například rodinného příslušníka), je možno peníze převést do 17 dnů.
Obě varianty jsou bez poplatků.

Modrá pyramida – s následnou smlouvou zdarma, jinak 1 %

Také Modrá pyramida nabízí dvě možnosti ukončení smlouvy:
  • Ukončení dohodou ve zkrácené lhůtě, kdy je účtován poplatek ve výši 1 % z naspořené částky, nebo
  • pokud klient uzavře následnou smlouvu o stavebním spoření a převede na ni alespoň poplatek za uzavření smlouvy, je zkrácení výpovědní lhůty zdarma.

Raiffeisen – pouze s další smlouvou

Raiffeisen stavební spořitelna umožňuje zkrátit výpovědní lhůtu až na 11 pracovních dnů. Tato služba není zpoplatněna, klient však musí mít další smlouvu o stavebním spoření. Nemusí nutně dojít k uzavření nové smlouvy; důležité je, aby při podání výpovědi existovala jiná smlouva o stavebním spoření na jméno klienta a s cílovou částkou nejméně 200 tis. Kč. V rámci ukončení smlouvy o stavebním spoření musí klient na tuto další smlouvu převést alespoň 5000 Kč (v případě že jde o novou smlouvu pak navíc i poplatek za uzavření), zbytek pak může být převeden např. na běžný účet klienta.

Buřinka za 0,5 % z cílové částky

Stavební spořitelna České spořitelny (Buřinka) umožňuje zkrátit výpovědní lhůtu za poplatek ve výši 0,5 % z cílové částky. Potom smlouva končí v den, kdy je do sídla SSČS výpověď doručena a zůstatek je odeslán první pracovní den po ukončení smlouvy.

Wüstenrot – zdarma

Wüstenrot je jediná stavební spořitelna, která nabízí zkrácení výpovědní lhůty zdarma, bez poplatku (ČMSS umožňuje zkrácení zdarma pouze ve výjimečných odůvodněných případech). V porovnání s ostatními stavebními spořitelnami jsou tyto podmínky pro klienta jednoznačně nejvýhodnější. Jediným negativem může být nedostatek kontroly nad okamžikem výplaty peněz, které mohou být vyplaceny dříve, to je však alespoň z pohledu nároku na státní podporu řešeno formulářem výpovědi (blíže viz poznámka v úvodu).

Prodloužení je všude zdarma

Co když máme opačný problém a potřebujeme naopak výpovědní lhůtu prodloužit? To se může stát například v situaci, kdy máme naplánovanou dovolenou a v době vhodné pro podání výpovědi budeme mimo republiku. Je potěšující, že všechny stavební spořitelny umožňují prodloužení výpovědní lhůty až na jeden rok, a to bez poplatků.

Autor: Petr KielarVaše otázky a komentáře