Dubnové srovnání stavebního spoření

praktické rady spoření srovnání spoření
5. 4. 2022 | Jaké proběhly v posledním měsíci v nabídkách stavebních spořitelen? Jak ovlivnily změny sazebníků poplatků pořadí?
V posledních dnech jsme zaregistrovali několik změn v nabídkách stavebních spořitelen, proto dnes přinášíme aktualizované srovnání jejich nabídek. Tři z pěti stavebních spořitelen mají od dubna nové sazebníky poplatků, skončily také některé akční nabídky. Podívejme se tedy, kde se nejlépe vyplatí uzavřít smlouvu.
UPOZORNĚNÍ
Tento článek vyšel 5. 4. 2022. Proto zde uvedené údaje mohou být zastaralé. 4. 12. 2023 vyšel nejnovější článek na téma srovnání stavebního spoření:

Srovnání stavebního spoření

Jaké je stavební spoření v prosinci? I nadále vede nabídka Buřinky

I na smlouvu uzavřenou v prosinci lze získat plnou státní podporu. Která stavební spořitelna zhodnotí naše vklady nejlépe? Pravidelné měsíční srovnání.

V čele je MONETA se sazbou 1,7 %

Jak srovnáváme spoření?

Nabídky stavebních spořitelen porovnáváme podle částky, kterou naspoříme měsíčními úložkami 1700 Kč za šest let. Do výpočtu jsou kromě státní podpory zahrnuty také veškeré poplatky, úroky a daně. Čistá úroková sazba nám říká, jakou sazbou by musel být úročen ideální účet, bez poplatků a daní, abychom na něm naspořili stejnou částku.
Ve srovnání stavebního spoření vychází nejlépe MONETA Stavební Spořitelna, která vítězí díky nejvyšší základní úrokové sazbě. Vklady úročí 1,7 % p. a., zatímco ostatní spořitelny zůstávají na 1,5 % p. a. Čistá úroková sazba, zahrnující kromě státní podpory také veškeré poplatky a daně, je u MONETY při šestiletém spoření 4,127 % p. a. Pro srovnání – kdybychom chtěli stejného čistého výnosu dosáhnout na spořicím účtu, musel by být úročen sazbou 4,855 % p. a.Rozdíl je způsoben 15% srážkovou daní. Čistá úroková sazba je vypočítána po snížení výnosů o poplatky i daň z příjmů.

U ostatních stavebních spořitelen si naspoříme méně. Při spoření 1700 Kč měsíčně po dobu šesti let je rozdíl přibližně 700 Kč a více.

Do srovnání nejsou zahrnuty speciální nabídky, které kromě nové smlouvy o stavebním spoření předpokládají také zřízení a používání nového běžného účtu u mateřské banky. Tyto „balíčky“ jsou zvýhodněny buď vyšším bonusovým úrokem nebo fixní prémií (najdete je ve srovnání stavebního spoření).

Srovnání nabídek stavebního spoření ke dni 5. 4. 2022
Spořitelna Tarif Naspořeno celkem Čistá úroková sazba
MONETA ProSpoření 138 671 4,127 %
Buřinka Akce 2000 Kč 137 956 3,959 %
MPSS Moudré spoření 137 893 3,944 %
RSTS SPOŘENÍ S 217 137 874 3,940 %
ČSOBS Standard Spořicí 137 484 3,848 %

Srovnání nabídek stavebního spoření k 5. dubnu 2022. Aktuální srovnání najdete zde. V tabulce jsou tarify určené ke spoření určené pro dospělé v aktivním věku. Naspořená částka je vypočtená standardní metodikou za předpokladu spoření 1700 Kč měsíčně po dobu 6 let. Při výpočtu jsou zohledněny poplatky, daně i státní podpora.

ČSOB Stavební spořitelna (ČSOBS, Liška)

Vklady v tarifu Standard Spořicí úročí Liška sazbou 1,0 % p. a., která se při dodržení předepsaných podmínek v prvních šesti letech spoření navyšuje o úrokový bonus 0,5 % p. a. Podmínky nejsou nijak tvrdé, stačí pravidelně spořit a nežádat o úvěr. Celková sazba je pak tedy 1,5 %.

Poplatek za uzavření smlouvy je nulový, poplatek za vedení účtu činí 360 Kč za každý (i načatý) kalendářní rok Pouze smlouvy uzavřené ve druhém pololetí mají poplatek za první (neúplný) rok poloviční. .

Modrá pyramida (MPSS)

Základní úroková sazba je 0,5 % p. a., k ní se ale přidává úrokový bonus +1,0 % p. a. Tento úrokový bonus získáme za předpokladu, že součet vkladů klienta v každém ukončeném kalendářním roce činí minimálně 0,5 % z cílové částky za každý ukončený měsíc daného roku, a klient spoří alespoň 6 let. Úrokový bonus se dále vztahuje pouze na zůstatek do výše 300 000 Kč a pouze na časové období prvních šesti let.

Modrá pyramida má sice stále v sazebníku poplatků poplatek za uzavření smlouvy (1 % z cílové částky), momentálně však tento poplatek neuplatňuje a uzavření smlouvy je zdarma. Poplatek za vedení účtu 300 Kč ročně, roční výpis z účtu stojí 25 Kč.

MONETA Stavební Spořitelna (MONETA)

MONETA Stavební Spořitelna nabízí v tarifu ProSpoření nejvyšší úrokovou sazbu – 1,7 % p. a. bez jakýchkoli dalších podmínek. Pro cílové částky od 200 000 Kč výše je uzavření smlouvy bez poplatku (Stavební spoření Premium), u smluv sjednaných online je smlouva zdarma pro všechny cílové částky.

MONETA sice v dubnu měnila sazebník poplatků, ale základní cena za vedení účtu zůstala 27 Kč měsíčně (tj. 324 Kč ročně). Zvýšil se pouze poplatek za zasílání výpisu z účtu poštou (ze 30 Kč na 50 Kč). Tomuto poplatku se však můžeme vyhnout, pokud si vystačíme s elektronickým výpisem. Pouze poslední výpis (zasílaný po ukončení smlouvy) je posílán poštou vždy.

Raiffeisen stavební spořitelna (RSTS)

Raiffeisen stavební spořitelna úročí vklady sazbou 1,5 % p. a. Smlouvy uzavřené od 1. února do 30. dubna 2022 obdrží v roce 2022 úrok dvojnásobný. Tedy: úroková sazba za rok 2022 bude 3 % p. a. za předpokladu, že smlouva bude po celý letošní rok v tarifu SPOŘENÍ a nebude vypovězena pře ukončením šestileté vázací lhůty. Více podrobností najdete zde.

Uzavření smlouvy v tarifu SPOŘENÍ je bez vstupního poplatku, poplatek za vedení účtu je 88 Kč za čtvrtletí, tj. 352 Kč ročně. Roční výpis z účtu zaslaný poštou 22 Kč, elektronický výpis je zdarma.

Stavební spořitelna České spořitelny (SSČS, Buřinka)

Základní úroková sazba tarifů Buřinky je 1,5 % p. a., poplatek za vedení účtu činí 325 Kč za běžný rok (12 po sobě jdoucích měsíců), a to i načatý.

Standardní vstupní poplatek je sice 1 % z cílové částky, ale pro smlouvy uzavřené do konce dubna platí sleva až do výše 2000 Kč. To znamená, že smlouvu s cílovou částkou do 200 000 Kč je možno uzavřít zdarma. Při vyšších cílových částkách činí poplatek 1 % z cílové částky snížené o 200 000 Kč.

Co je dobré připomenout před uzavřením smlouvy?

Podmínky stavebních spořitelen se často mění, změny se však týkají pouze nových smluv. Po uzavření smlouvy může stavební spořitelna měnit pouze poplatek za vedení účtu, a i zde jsou zákonem stanovená určitá omezení. Vždy aktuální srovnání všech nabídek stavebního spoření najdete ve srovnavači stavebního spoření. Před uzavřením stavebního spoření je dobré si připomenout, že
  • Kromě úroků můžeme získat také státní podporu až 2000 Kč ročně.
  • Pro získání státní podpory je nutno spořit alespoň šest let, nebo čerpat úvěr ze stavebního spoření.
  • Úroková sazba na účtu stavebního spoření je pevná po dobu nejméně šesti let.
  • Smlouva o stavebním spoření nám kromě zhodnocení vkladů zakládá také nárok na úvěr s pevnou úrokovou sazbou.
  • Vklady na účtu stavebního spoření jsou ze zákona pojištěny do výše ekvivalentu 100 000 EUR (přibližně 2,5 mil. Kč).
Vyberte si ten nejvhodnější tarif ve srovnávači stavebního spoření.

Ve srovnávači najdete všechny aktuální nabídky stavebních spořitelen, vypočtené jednotnou metodikou, se zahrnutím všech poplatků.

Autor: Petr Kielar

SDÍLEJTE ČLÁNEK