Co najdete a nenajdete ve výpisu z účtu stavebního spoření?

stavební spoření
9. 1. 2021 | Vyhazujete výpisy z bankovních účtů? Nedělejte to, píše se tam o vašich penězích!
Po skončení kalendářního roku začínají stavební spořitelny rozesílat výpisy z účtů. Klienti, kteří v loňském roce spláceli úvěr na bydlení, obdrží s výpisem také potvrzení o zaplacených úrocích. Některé spořitelny již distribuci zahájily, jiné s ní začnou v nejbližších dnech. Podívejme se tedy na to, kdy můžeme výpis očekávat a co si něm zkontrolovat.

Co si zkontrolovat na výpisu z účtu stavebního spoření

Základem je samozřejmě informace o tom, zda stavební spořitelna eviduje všechny naše platby a zda nám byla připsána státní podpora. Pozornost bychom však měli věnovat i dalším údajům.

Zejména u nedávno založených účtů je dobré ověřit, zda jsou správně naše identifikační údaje, zda nedošlo k jejich zkomolení. Důležitým údajem je informace, zda máme zažádáno o státní podporu. Tento údaj bývá také na výpisu uveden.

Státní podpora se počítá jako 10 % z ročně uspořené částky, nejvýše však z částky 20 000 Kč. Do uspořené částky se počítají vklady a úroky, snížené o poplatky a daň z úroků. Uspořená částka převyšující 20 000 Kč ročně se pro účely výpočtu státní podpory může převést do dalšího roku. Viz též výpočet státní podpory.
Ti, kdo se zajímají o výši státní podpory, uvítají hodnotu takzvaného základu pro výpočet státní podpory- To je údaj, který zahrnuje nejen sumu vkladů a úroků, snížených o poplatky a daně v daném roce, ale také vklady, které byly provedeny v předchozích letech a pro nárokování státní podpory nebyly využity, ale převedeny do roku následujícího. Jestliže například v jednom roce vložíme na účet například 25 000 Kč, pak se pro státní podporu v tomto roce využije 20 000 Kč a 5 000 Kč se převede do dalšího roku. V dalším roce pak pro plnou státní podporu stačí vložit je 15 000 Kč (blíže viz článek o výpočtu státní podpory).

Některé stavební spořitelny (ČMSS, MPSS a MSS) uvádějí na výpisu částku, ze které se bude státní podpora počítat, a to včetně částky převedené z předchozího roku. Na první pohled tedy vidíme, z jaké částky bude stanovena státní podpora a kolik se převede do dalšího roku.

Potvrzení o zaplacených úrocích

Klienti stavebních spořitelen, kteří čerpají úvěr, mohou o zaplacené úroky snížit svůj daňový základ. K tomu potřebují od stavební spořitelny doklad o tom, kolik zaplatili na úrocích v předchozím roce.

Stavební spořitelny toto potvrzení zaplacených úrocích rozesílají automaticky každému, kdo měl v roce 2020 úvěrový účet. O potvrzení nemusíme žádat, stavební spořitelny je přikládají k výpisu z účtu. Ale pozor: ne každý, kdo splácel úvěr, má nárok na uplatnění této daňové výhody! Zákon o daních z příjmů stanovuje podmínky, za kterých lze daňový odečet využít a splnění těchto podmínek si musí každý zkontrolovat sám. Stavební spořitelna nemá potřebné informace, podle kterých by mohla nárok klienta posoudit.

Podrobnosti k jednotlivým stavebním spořitelnám

Českomoravská stavební spořitelna (ČMSS, Liška)

ČMSS začíná s rozesíláním výpisů v těchto dnech, poslední výpisy by měly být odeslány 21. ledna. Součástí výpisu je také informace o tom, že od března 2021 bude mít nový název – ČSOB stavební spořitelna.

Na začátku výpisu je stručný souhrn, ve kterém je kromě základních parametrů smlouvy jako je cílová částka, tarifní varianta apod. uvedena také základna pro výpočet státní podpory. To je důležitá informace pro všechny kdo si chtějí zkontrolovat, jak využívají státní podporu. Najdeme zda také celkovou sumu státní podpory, která byla dosud připsána na účet.

Modrá pyramida (MPSS)

Modrá pyramida plánuje rozesílat výpisy z účtu od 18. do 26. ledna. I zde najdeme v záhlaví sumarizaci základních parametrů smlouvy, kde je mezi jinými uvedena základna pro výpočet státní podpory i dosud připsaná státní podpora.

MONETA stavební spořitelna (MSS)

Státní podpora se počítá z ročně uspořené částky, navýšené o částku, která byla v předchozím roce uspořena, ale nebyla využita pro státní podporu, protože převyšovala horní limit 20 000 Kč. Tento údaj se někdy nazývá „Základna (nebo základna) pro výpočet státní podpory“. MONETA jej na výpisech uvádí jako „Uspoření částka pro výpočet státní podpory“.
MONETA začne výpisy rozesílat na přelomu ledna a února, rozesílání by mělo být ukončeno do konce února. K výpisu přikládá MONETA informaci o změně sazebníku poplatků, který začne platit od 1. dubna.

Vzorový výpis nemám k dispozici, podle informace z MONETY bude na výpisu uspořená částka pro výpočet státní podpory. Pokud se na výpisech od loňska nic podstatného nezměnilo (nezapomínejme, že výpisy za rok 2019 rozesílala tehdy ještě Wüstenrot stavební spořitelna), bude na výpisech podobný souhrn jako u přechozích (ČMSS a MPSS) pouze s tím rozdílem, že namísto pojmu „Základna pro výpočet státní podpory“ používá MONETA označení „Uspořená částka pro výpočet státní podpory“. Stejně jako u výpisů ČMSS a MPSS i zde jde o vítané usnadnění kontroly i plánování dalších vkladů pro všechny, kdo si optimalizují státní podporu.

Raiffeisen stavební spořitelna (RSTS)

RSTS začala výpisy rozesílat již 4. ledna a poslední by měl odejít 14. ledna. Klienti, kteří mají nastavené elektronické výpisy, je najdou ve svém internetovém servisu již od 4. ledna. Pokud v roce 2020 spláceli úvěr, najdou zde i potvrzení o zaplacených úrocích.

V záhlaví najdeme souhrn hlavních parametrů smlouvy, jako je cílová částka, úroková sazba či sjednaný tarif. Nenajdeme zde však informaci o uspořené částce, ze které se počítá státní podpora. Tuto informaci si zájemci musí sami dopočítat z jednotlivých plateb, poplatků a úroků. To je poměrně pracné, nehledě na to, že tak nezískáme informaci o uspořené částce, která se převádí z předchozího roku. Pro její výpočet bychom museli projít všechny výpisy od založení účtu. Raiffeisen stavební spořitelna nicméně na svém webu uvádí podrobný popis jednotlivých údajů výpisu z účtu.

Stavební spořitelna České spořitelny (SSČS, Buřinka)

Buřinka rozesílá výpisy v několika etapách. První jsou na řadě výpisy předávané prostřednictvím aplikace George – ty byly rozeslány již 7. ledna. E-mailové výpisy budou rozesílány od 11. ledna. Poslední přijdou na řadu výpisy rozesílané poštou, které budou distribuovány ve dvou vlnách od 14. a 19. ledna.

Na začátku výpisu najdeme souhrn hlavních parametrů smlouvy, jako je cílová částka či úroková sazba. Není zde však informace o uspořené částce, ze které se počítá státní podpora. Je zde uveden alespoň součet jednotlivých vkladů, poplatků a úroků, takže s trochou znalostí je možno základ pro výpočet státní podpory dopočítat, aniž bychom museli pracně sčítat jednotlivé obraty. Ovšem údaj o tom, jaká částka se převádí z předchozího roku, zde nenajdeme.

Na webu Buřinky najdeme vysvětlivky k jednotlivým údajům na výpisech, a to jak pro účty stavebního spoření, tak i pro účty úvěrové.

Autor: Petr KielarVaše otázky a komentáře