Novinka od Lišky – recenze tarifu MULTI


1.11.2014 |
CMSS200.gif
Jak jsme již psali, přichází Českomoravská stavební spořitelna (ČMSS) s novým tarifem MULTI. Podívejme se blíže, co tato změna přináší.

Tarif MULTI je nástupcem předchozího tarifu VARIANT. Stejně jako jeho předchůdce, má i MULTI celkem čtyři tarifní varianty (MULTI 15, MULTI 20, MULTI 25 a MULTI 30). Nejviditelnější změnou je snížení úrokové sazby vkladů. To ale není vše. Mění se také minimální částka potřebná pro přidělení úvěru, a to směrem dolů, ve prospěch klienta. Namísto původních 40 % dnes stačí pro přidělení úvěru naspořit 35 % cílové částky. Beze změny zůstávají ostatní parametry, tedy minimální splátka úvěru a hodnotící číselný faktor. Tarif Garant zůstává beze změn.

Tab. 1  Základní parametry tarifu MULTI a GARANT
Tarifní varianta    Úroková sazba
vkladů-úvěru
Minimální
procento
naspoření
Min. splátka
úvěru
(v % CČ)
Hodnotící
číselný
faktor
Garant 151,0 % – 2,95 % 45 % 0,80 % 37
MULTI 151,3 % – 4,3 % 35 % 0,80 % 48
MULTI 201,3 % – 4,3 % 35 % 0,68 % 39
MULTI 251,3 % – 4,3 % 35 % 0,60 % 30
MULTI 301,3 % – 4,3 % 35 % 0,56 % 21

Úroky

Snížení úrokové sazby z 1,5 % na 1,3 % klienty nepotěší, nicméně je zcela v duchu doby. Ze stavebních spořitelen dnes nabízí více pouze Raiffeisen stavební spořitelna (tarif S 141 úročený 1,5 %) a pro částky do 0,5 mil. Kč dává pásmové úročení Modré pyramidy (MPSS) sazbu 1,7 %. ČMSS nízkou sazbu kompenzuje akčními nabídkami Pravidelné spoření a Flexibilní spoření, které při splnění daných podmínek fakticky zvyšují úrokovou sazbu o úrokový bonus.

Tab. 2  Bonusy Pravidelného a Flexibilního spoření
Výše bonusu
Pravidelné spoření 6 let + 0,3  %
Pravidelné spoření 9 let + 0,6  %
Flexibilní spoření 6 let + 0,1  %

Podmínkou je dodržení předepsané doby spoření a v případě Pravidelného spoření navíc dodržení předepsané měsíční úložky. Celkové zhodnocení vkladů měřené čistou úrokovou sazbou pro měsíční úložku 1700 Kč je v následující tabulce.

Tab. 3  Čistá úroková sazba pro spoření 1700 Kč měsíčně při optimální cílové částce
(140 tis. Kč při šestiletém a 250 tis. Kč při devítiletém spoření),
ve výpočtu jsou zahrnuty poplatky, státní podpora i daně.
6 let 9 let
Pravidelné spoření 3,59 % 3,03 %
Flexibilní spoření 3,42 % 2,64 %

V konkurenci ostatních stavebních spořitelen dnes nabízí výhodnější podmínky pouze Modrá pyramida (díky pásmovému úročení).

Dětské smlouvy

Smlouvy pro nezletilé děti jsou kapitolou pro sebe. Díky zásadnímu zpřísnění podmínek pro jejich ukončování o ně není tak vysoký zájem jako dříve. Stavební spořitelny se proto snaží akčními nabídkami zájem v tomto segmentu oživit. ČMSS zachovává prémii pro děti (poloviční poplatek za uzavření smlouvy, nejvýše však 1000 Kč) nabízí i vedení účtu zdarma pro dítě spořicího rodiče. Poněkud krkolomnou kombinací všech těchto akčních nabídek společně s Prémií za pravidelné spoření se ČMSS může pochlubit nejvyšší čistou úrokovou sazbou 4,37 % na trhu stavebního spoření (druhá je MPSS s 4,12 %).

MULTI dává více možností

Co přináší snížení minimální částky potřebné pro přidělení (minimálního procenta naspoření)? Především více možností pro klienta. Pokud porovnáme čekací doby na přidělení starého tarifu VARIANT a nového tarifu MULTI podle standardní metodiky, dočkáme se na první pohled překvapení – v tarifu MULTI čekáme na přidělení déle.

Tab. 4  Čekací doba na přidělení úvěru v původním tarifu VARIANT,
jednorázová úložka na počátku je ve výši minimální částky potřebné pro přidělení
Staré tarify Počáteční vklad Čekací doba Výše úvěru
VARIANT 15 40 000 Kč 40 měsíců 56 454 Kč
VARIANT 20 40 000 Kč 47 měsíců 56 442 Kč
VARIANT 25 40 000 Kč 60 měsíců 56 150 Kč
VARIANT 30 40 000 Kč 81 měsíců 55 811 Kč

Tab. 5  Čekací doba na přidělení úvěru v novém tarifu MULTI,
jednorázová úložka na počátku je ve výši minimální částky potřebné pro přidělení
Nové tarify Počáteční vklad Čekací doba Výše úvěru
MULTI 15 35 000 Kč 45 měsíců 62 577 Kč
MULTI 20 35 000 Kč 55 měsíců 62 555 Kč
MULTI 25 35 000 Kč 69 měsíců 62 395 Kč
MULTI 30 35 000 Kč 96 měsíců 62 096 Kč

Důvodem je skutečnost, že podle standardní metodiky je čekací doba měřena za předpokladu, že klient na počátku vloží na účet částku rovnou minimální částce potřebné pro přidělení a dále již nespoří. Minimální částka potřebná pro přidělení je u nového tarifu MULTI nižší. Z podstaty výpočtu hodnotícího čísla pak plyne, že je v takovém případě nutno čekat déle na dosažení požadované hodnoty 64. Čekací doba se tedy prodlouží o 5 až 15 měsíců. Přesto zde má klient jednu výhodu – jako odměnu za delší čekání může získat vyšší úvěr. Teoreticky může být úvěr až 65 % cílové částky, namísto dřívějších 60 %.

Klientovi však nic nebrání vložit na účet 40 % cílové částky. Tím sice zůstane jeho nárok na úvěr podobný jako u starého VARIANTu, ale čekací doba na přidělení se zkrátí o 4 až 7 měsíců.

Tab. 6  Čekací doba na přidělení úvěru v novém tarifu MULTI,
jednorázová úložka na počátku je ve výši 40 % cílové částky
Nové tarify Počáteční vklad Čekací doba Výše úvěru
MULTI 15 40 000 Kč 36 měsíců 56 867 Kč
MULTI 20 40 000 Kč 43 měsíců 56 920 Kč
MULTI 25 40 000 Kč 54 měsíců 56 470 Kč
MULTI 30 40 000 Kč 74 měsíců 56 305 Kč

Shrnutí

I přes snížení úrokové sazby vkladů z 1,5 na 1,3 % zůstává nový tarif MULTI i nadále zajímavý pro spořící klienty, kteří mohou využít programu Pravidelné nebo Flexibilní spoření. Těmito programy je možno dosáhnout zvýšení úročení až o 0,6 % (program Pravidelné spoření po dobu 9 let). Lepší zhodnocení vkladů nabízí v současnosti pouze MPSS díky pásmovému úročení.

Snížení minimálního procenta naspoření ze 40 na 35 % mohou klienti využít pro zkrácení čekací doby na přidělení nebo pro zvýšení nároku na přidělený úvěr. To dává klientům více možností pro optimální nastavení smlouvy, což může být přínosné při čerpání úvěru ze stavebního spoření i úvěru překlenovacího (meziúvěru). Podmínkou je však zkušený finanční poradce, který umí provést potřebné výpočty. Zejména v případě překlenovacího úvěru může být snížení minimálního procenta naspoření vítanou kompenzací snížené úrokové sazby vkladů.

Autor: Petr Kielar

SDÍLEJTE ČLÁNEK