Bonusy Komerční banky pro dětské klienty

děti MPSS praktické rady spoření
21. 3. 2023 | Banky mají rády mladé klienty, protože jsou příslibem do budoucna. Komerční banka si jich také hledí.
Smlouvy s mladými klienty jsou bankami vítané a podporované. Příkladem je přístup Komerční banky (KB), která dává svým mladým klientům bonus 300 Kč, když si založí novou smlouvu o stavebním spoření u Modré pyramidy (MPSS). A stát se novým mladým klientem KB znamená další bonus ve výši 500 Kč. K tomu se přidávají zvýhodnění samotné Modré pyramidy. Výsledek je finančně zajímavý, i když trochu nepřehledný.

Bonusy od KB a MPSS

Především je potřeba vyjasnit, že některá zvýhodnění poskytuje Modrá pyramida, a jiná zase její matka, Komerční banka. Jednotlivé bonusy mají různé podmínky, proto je potřeba se na ně dívat postupně a podrobně.

Bonus 500 Kč od KB za založení nového dětského účtu

Bonus získají mladí klienti ve věku 0 až 18 let, kteří si založí u Komerční banky nový účet MůjÚčet Junior nebo Spořicí účet Junior. Podmínkou pro získání bonusu je do tří měsíců vložit na účet minimálně 500 Kč.

Bonus ve výši 500 Kč bude vyplacen účet klienta u Komerční banky. Ve výpočtech na webu stavebky.cz je však předpokládáno, že bonus bude okamžitě převeden na účet stavebního spoření, aby bylo možné porovnat zhodnocení vkladů s konkurencí.

Bonus podléhá zdanění, daň odvádí Komerční banka. Uvedená částka 500 Kč je částka po zdanění.

Bonus 300 Kč od Komerční banky za založení nového stavebního spoření

Bonus získají mladí klienti ve věku 0 až 18 let, kteří si sjednají novou smlouvu o stavebním spoření a mají u Komerční banky účet MůjÚčet Junior nebo Spořicí účet Junior.

Bonus ve výši 300 Kč bude vyplacen účet klienta u Komerční banky. Ve výpočtech na webu stavebky.cz je však předpokládáno, že bonus bude okamžitě převeden na účet stavebního spoření, aby bylo možné porovnat zhodnocení vkladů s konkurencí.

Bonus podléhá zdanění, daň odvádí Komerční banka. Uvedená částka 300 Kč je částka po zdanění.

Zatímco první dva bonusy poskytuje Komerční banka a jsou určeny výlučně pro mladé klienty do 18 let věku, následující zvýhodnění jsou součástí marketingové akce Bonus 5000 Kč případně Bonus 2000 Kč, která je dostupná všem klientům Modré pyramidy, bez rozdílu věku. A vyplácí je Modrá pyramida.

Zvýhodněné úročení účtu stavebního spoření

Vklady na účtu stavebního spoření jsou úročeny základní úrokovou sazbou 0,5 %. Po dobu prvních šesti let je možno získat úrokový bonus ve výši +3,0 %. To znamená, že prvních 6 let budu vklady úročeny celkem 3,5 %. Po šesti letech se úročení vrátí na základní sazbu 0,5 %.

Úrokovým bonusem bude úročena pouze část zůstatku do výše 300 000 Kč. Částka nad touto hranicí bude úročena pouze základní úrokovou sazbou 0,5 %.

Úrokový bonus je po dobu prvních šesti let pouze evidován a bude připsán na účet po uplynutí šesti let spoření.

Bonus 2000 Kč nebo 5000 Kč za vyšší počáteční vklad

Klienti mohou navíc získat ještě fixní bonus za vyšší počáteční vklad. Podmínkou je do konce čtvrtého měsíce který následuje po měsíci ve kterém byla uzavřena smlouva vložit na účet stavebního spoření předepsanou částku. Při vložení nejméně 50 000 Kč je výše bonusu 2000 Kč, klient který vloží alespoň 100 000 Kč získá 5000 Kč.

Fixní bonus bude na účet připsán do konce šestého měsíce následujícího po měsíci ve kterém byla uzavřena smlouva. Bonus podléhá srážkové dani (15 %). Skutečně připsaná částka po zdanění tak bude 1700 Kč nebo 4250 Kč.

Zde je potřeba upozornit, že formálně jde o dvě různé akční nabídky, jedna s bonusem 5000 Kč a druhá s bonusem 2000 Kč. Před podpisem smlouvy se musíme rozhodnout, kterou variantu zvolíme. Nefunguje to tedy tak, že obdržíme 2000 nebo 5000 Kč podle toho, kolik nakonec vložíme. Když se rozhodneme pro variantu 5000 Kč a vložíme jen 90 000 Kč (namísto potřebných 100 000 Kč), fixní bonus nedostaneme.

Uzavření smlouvy bez poplatku

Modrá pyramida má ve svém sazebníku poplatek za uzavření smlouvy ve výši 1 % z cílové částky, nejvýše však 10 000 Kč. Když si uzavřeme smlouvu v rámci této marketingové akce, poplatek neplatíme. V rámci marketingové akce však můžeme uzavřít smlouvu pouze s cílovou částkou do 300 000 Kč. Následná změna cílové částky je možná, ale již za poplatek.

Další podmínky a omezení

Marketingové akce Bonus 5000 Kč a Bonus 2000 Kč jsou pouze pro ty zájemce, kteří u Modré pyramidy nemají jinou smlouvu o stavebním spoření (s výjimkou smlouvy k překlenovacímu úvěru). Pokud zájemce měl u MPSS smlouvu o stavebním spoření, musí být tato smlouva ukončena a od jejího vypořádání musí uplynout alespoň 4 měsíce.

Podmínky MPSS pamatují ještě na několik možných situací, při kterých můžeme o úrokový nebo fixní bonus přijít:

  • Nárok na úrokový bonus i fixní bonus za vysoký počáteční vklad zaniká, když klient ukončí smlouvu dříve než po šesti letech spoření.
  • Nárok na úrokový bonus ztrácí klient v případě, když během prvních šesti let spoření
    • provede změnu tarifu stavebního spoření z tarifu Alfa na tarif jiný,
    • uzavře smlouvu o úvěru, nebo
    • nakládá s vkladem na účtu stavebního spoření.
S výjimkou využití úvěru se jedná o neobvyklé a spíše mimořádné situace. Netýkají se těch kdo spoří šest let, což je nejběžnější. O zvýhodnění nepřijdeme ani v případě, když úvěr ze stavebního spoření využijeme až po uplynutí šesti let od uzavření smlouvy. Pouze když uzavřeme úvěrovou smlouvu dříve, ztrácíme na bonusy nárok. Na druhé straně: úvěr se sazbou 3,5 % nám může ušetřit mnohem více.
praktické rady státní podpora

Kdo bude danit státní podporu?

Když státní podpora na smlouvě o stavebním spoření převýší 50 000 Kč, bude se od příštího roku danit. Nebude to běžné, ale přihodit se to může.

Shrnutí

Nabídka Modré pyramidy je díky akci Bonus 5000 Kč případně Bonus 2000 Kč sama o sobě dostatečně zajímavá. Další zvýhodnění od mateřské Komerční banky pro mladé klienty tyto výhody jen posilují. Momentálně největší nevýhodou je nejistota kolem budoucnosti státní podpory stavebního spoření.

Nabídka Modré pyramidy je zajímavá nejen pro zájemce o zhodnocování vkladů. I když to v případě „dětských smluv“ není prioritou, sluší se zmínit o úvěrech ze stavebního spoření. Smlouva o stavebním spoření s Modrou pyramidou nám dává právo na úvěr ze stavebního spoření se sazbou 3,49 %, přičemž podmínky pro přidělení úvěru jsou velmi mírné. Jedinou, zato však podstatnou nevýhodou je skutečnost, že MPSS může vzhledem k vyčerpaným disponibilním zdrojům přestat tyto úvěry poskytovat.


Vyberte si ten nejvhodnější tarif ve srovnávači stavebního spoření.

Ve srovnávači najdete všechny aktuální nabídky stavebních spořitelen, vypočtené jednotnou metodikou, se zahrnutím všech poplatků.

Autor: Petr Kielar

SDÍLEJTE ČLÁNEK