Akční nabídka Úvěru od Buřinky: 1,5 milionu bez zajištění za méně než pět procent

stavební spoření
7. 6. 2016 | Stavební spořitelna České spořitelny (Buřinka) upravila nabídku Úvěru od Buřinky. Překlenovací úvěr bez zajištění nemovitostí je nyní možno získat s čistou úrokovou sazbou pod pět procent.
Stavební spořitelna České spořitelny (Buřinka) rozšířila od 6. 6. 2016 svou nabídku překlenovacího Úvěru od Buřinky. K pevné úrokové sazbě a sazbě fixované na tři roky je nyní Úvěr od Buřinky nabízen i s šestiletou fixací. Úroková sazba je mírně vyšší než u tříleté fixace, ale do konce července platí akční nabídka sazby 4,66 %. Podmínkou je výše úvěru nejméně 400 tis. Kč.

Takto výhodná nabídka překlenovacího úvěru bez zajištění nemovitostí zde dlouho nebyla. To ale není vše. Společně se zavedením nové fixace mění Buřinka také hodnocení rizika. Dosavadní limit 800 tis. Kč pro překlenovací úvěr bez zajištění zástavním právem k nemovitosti se zvyšuje na 1,5 mil. Kč. Přirozeně takto vysoký úvěr bez zástavy nemovitosti mohou získat pouze zájemci s velmi dobrou bonitou.

Jak si stojí nová nabídka v konkurenci?

Překlenovací úvěry posuzujeme podle čisté úrokové sazby, která zahrnuje veškeré související platby a poplatky a nejlépe vyjadřuje cenu úvěru. Akční nabídka s šestiletou fixací je ve své třídě (tedy překlenovací úvěr bez zajištění nemovitosti v objemu nad 400 tis. Kč) skutečně bezkonkurenční. Ve srovnání s nabídkou na druhém místě je o téměř šest desetin procentního bodu levnější, a to je již znát. Pro klienty, kteří mají zájem o úvěr v objemu nad 400 tis. Kč bez zajištění nemovitostí jde rozhodně o nabídku, která by měla být zvážena.

Překlenovací úvěry bez zajištění
Stav k  7. 6. 2016
RSTS REKOpůjčka plus + S 151 5,817 %
WÜST ProBydlení Expres + PÚ-Tarif OF-P 5,964 %
RSTS REKOpůjčka plus + U 152 6,342 %
SSČS Trend Fix 3 6,404 %
WÜST ProBydlení + PÚ-Tarif OF-P 6,462 %
MPSS Rychloúvěr 6,703 %
ČMSS Kredit 100 + MULTI 15 6,848 %
ČMSS Kredit 100 + MULTI 20 6,970 %
SSČS Úvěr od Buřinky 3,85  % / 6,85  % 6,984 %
ČMSS Kredit 100 + Garant 15 7,125 %
RSTS REKOpůjčka 7,187 %
SSČS Trend Fix 6 7,447 %
WÜST ProBydlení Expres + ProÚvěr OZ-U 7,564 %
WÜST ProBydlení Expres + ProSpoření OF-S 7,753 %
SSČS Trend Fix 10 7,900 %
WÜST ProBydlení + ProÚvěr OZ-U 8,109 %
WÜST ProBydlení + ProSpoření OF-S 8,204 %
V tabulce je čistá úroková sazba pro překlenovací úvěr ve výši 100 tis. Kč při optimálním způsobu splácení.
Pro úvěry menší než 300 tis. Kč je nabídka Buřinky sice dobrá, nikoli však zřetelně nejlepší. V nabídce je standardní Úvěr od Buřinky se sazbou 6,85 %. Tato sazba je sice pevná po celou dobu splácení úvěru, nicméně pro tyto objemy Buřinka nabízí také trochu opomíjený překlenovací úvěr Trend, který je zpravidla vhodnější (viz tabulka vpravo).

Až 1,5 milionu bez zajištění nemovitostí

Zajímavým krokem je zvýšení limitu pro výši úvěru, který může klient získat bez zajištění zástavním právem k nemovitosti. Dřívější limit byl 800 tis. Kč byl zvýšen na 1,5 mil. Kč s tím, že na takto vysoké úvěry dosáhnou pouze klienti s nejvyšší bonitou. I tak jde o vysokou hodnotu. Připomeňme, že vyšší limit nabízí pouze Wüstenrot (2 mil. Kč), a to pouze pro financování družstevního bydlení.

Další podrobnosti k Úvěru od Buřinky

Úvěr od Buřinky je specifický překlenovací úvěr, který se od překlenovacích úvěrů jiných stavebních spořitelen odlišuje tím, že je splácen již v průběhu fáze spoření. Klient na svůj účet stavebního spoření spoří pouze minimální částku (0,1 % cílové částky), protože k přidělení úvěru ze stavebního spoření dojde automaticky po uplynutí zákonné lhůty 24 měsíců.

Platby klienta jsou tedy použity převážně ke splácení překlenovacího úvěru, který se po dvou letech automaticky mění na úvěr ze stavebního spoření. Úvěr od Buřinky je od 6. 6. 2016 nabízen v následujících variantách.

Úvěr od Buřinky 3,85 % / 6,85 %

V tarifu 3,85 % / 6,85 % jsou vklady úročeny sazbou 3,85 %, úvěr ze stavebního spoření i překlenovací úvěr je úročen sazbou 6,85 %. Tyto úrokové sazby jsou sjednány jako pevné.

Úvěr od Buřinky Fix 3

Úvěr od Buřinky je nabízen také s tříletou fixací úrokové sazby, a to pro cílové částky od 300 tis. Kč. Vklady jsou úročeny sazbou 5,45 %, stejně jako překlenovací úvěr. Po dvou letech spoření je překlenovací úvěr splacen úvěrem ze stavebního spoření, u kterého bude po další rok zachována úroková sazba 5,45 %. Po roce (tedy po třech letech od čerpání překlenovacího úvěru) bude tato úroková sazba upravena podle aktuální situace na trhu, může však vzrůst nejvýše na 8,45 %.

Ve výpočtech na stavebkách.cz se předpokládá zachování úrokové sazby ve výši 5,45 % po celou dobu splatnosti úvěru.

Úvěr od Buřinky Fix 6

Úvěr od Buřinky je nabízen s šestiletou fixací úrokové sazby je nabízen pro cílové částky od 300 tis. Kč. Vklady jsou úročeny sazbou 5,45 % (stejně jako u tříleté fixace) překlenovací úvěr má sazbu 5,65 %. Po dvou letech spoření je překlenovací úvěr splacen úvěrem ze stavebního spoření, u kterého bude po dobu čtyř let zachována úroková sazba 5,65 %. Po čtyřech letech (tedy po šesti letech od čerpání překlenovacího úvěru) bude tato úroková sazba upravena podle aktuální situace na trhu, může však vzrůst nejvýše na 8,45 %.

Ve výpočtech na stavebkách.cz se předpokládá zachování úrokové sazby ve výši 5,65 % po celou dobu splatnosti úvěru.

Úvěr od Buřinky Fix 6 – akce

Od 6. 6. do 31. 7. 2016 běží akční nabídka Úvěru od Buřinky. Úroková sazba Úvěru od Buřinky Fix 6 je pro překlenovací úvěr a první 4 roky úvěru ze stavebního spoření snížena na 4,66 %. Nabídka se týká pouze úvěrů ve výši nejméně 400 tis. Kč. Ostatní parametry jsou stejné jako u Úvěru od Buřinky Fix 6.

Přehled úrokových sazeb Úvěru od Buřinky
Označení Výše úvěru Sazba překlenovacího úvěru a úvěru ze stavebního spoření Sazba z vkladů
Úvěr od Buřinky 6,85 %/6,85 % do 1,5 mil. Kč 6,85  % po celou dobu 3,85 %
Úvěr od Buřinky Fix 3 od 0,3 do 1,5 mil. Kč 5,45  % po dobu 3 let, pak může být změněna (nejvýše 8,45  %) 5,45 %
Úvěr od Buřinky Fix 6 od 0,3 do 0,4 mil. Kč 5,65  % po dobu 6 let, pak může být změněna (nejvýše 8,45  %) 5,45 %
Úvěr od Buřinky Fix 6 akce od 0,4 do 1,5 mil. Kč 4,66  % po dobu 6 let, pak může být změněna (nejvýše 8,45  %) 5,45 %

Aktuální přehled překlenovacích úvěrů

Autor: Petr KielarVaše otázky a komentáře